svētdiena, 18. aprīlis, 2021Vārda diena: Jadviga, Laura
crest1 crest2

Jūsu jautājumi

Šajā sadaļā iesniegtajiem jautājumiem un sagatavotajām atbildēm ir tikai informatīvs raksturs un tiem nav juridiska spēka. Iesniegto jautājumu izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Atbildes sagatavošanas laiks - līdz piecām darbadienām!

Uzdot savu jautājumu

Barikades

Pievienots: 29.03.2021

Kas pienakas barikazu dalibniekiem Kraslavas Novada?

/ Janis baldons


Atbilde uz Jūsu jautājumu

Pievienots: 30.03.2021

Intars Tārauds, Krāslavas novada domes juriskonsults: "Atbilstoši Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2010/4 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā” 2.1.5. apakšpunktam 1991.gada barikāžu dalībniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas, var piemērot par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos un kur ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai vai izīrēts citai personai, par dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kur ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai vai izīrēts citai personai, par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, pagrabiem, saimniecības ēkām u.c.), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai vai iznomātas citai personai, kā arī par augstāk minētajiem objektiem piekritīgo zemi, par kopējo platību ne vairāk kā 5 ha (pieci hektāri), kas netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai vai iznomāta citai personai."


Atpakaļ pie jautājumiem

Jauna aptauja

Aprīlis - 2021
P O T C P S S
 
01
02 03 04
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Dienas foto

  • Foto: Ērika Romule

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde