piektdiena, 4. decembris, 2020Vārda diena: Baiba, Barba, Barbara
crest1 crest2

Jūsu jautājumi

Šajā sadaļā iesniegtajiem jautājumiem un sagatavotajām atbildēm ir tikai informatīvs raksturs un tiem nav juridiska spēka. Iesniegto jautājumu izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Atbildes sagatavošanas laiks - līdz piecām darbadienām!

Uzdot savu jautājumu

безопасность

Pievienots: 25.03.2016

Часто встречаю по городу людей выгуливающих своих собак. Почему выгуливают без намордников особенно бойцовых пород. Вот например тренер по баскетболу Тимма. Штрафовать надо как в Европе на 500 евро и более.

/ aleksandr


Atbilde uz Jūsu jautājumu

Pievienots: 31.03.2016

Atbild Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina: "Saskaņa ar Labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai, ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā. Sunim ir jāuzliek uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. Suni var atzīt par bīstamu, ja tas: - uzbrucis un nodarījis vieglu, vidēji smagu vai smagu miesas bojājumu cilvēkam vai izraisījis viņa nāvi; - uzbrucis citam dzīvniekam (mugurkaulniekam) un to ievainojis vai izraisījis tā nāvi; - ir agresīvs un rada draudus cilvēkam vai citam dzīvniekam (mugurkaulniekam). Raita Timmas suns nav atzīts par bīstamu". (ПЕРЕВОД "Краславас Вестис") Отвечает начальник полиции самоуправления Краславского края Петерис Яцина: "Согласно требованиям по содержанию домашних (комнатных) животных, торговле и демонстрированию их на публичных выставках, а также по обучению собак, если собака находится вне территории владельца или держателя, у нее должен быть ошейник или другой аксессуар, например, шлейка, а на опасной собаке – красная отличительная лента, которой обозначается опасная собака. В городах и поселках вне огражденной территории собаку ведут на поводке. У собаки должен быть одет намордник, если собака признана опасной согласно нормативным актам о критериях и порядке признания собаки опасной, определяются дальнейшие действия с ней, а также требования по содержанию опасной собаки. В городах и поселках вне огражденной территории собака во время прогулки может находиться без поводка в зеленой зоне и в зоне леса (за исключением мест, где в соответствии с распоряжениями местного самоуправления, это запрещено) под присмотром и в зоне видимости владельца или держателя на таком расстоянии, на котором владелец или держатель может контролировать действия животного. Собаку можно признать опасной, если: - она напала и нанесла легкие, средние или тяжелые телесные повреждения человеку либо вызвала его смерть; - напала на другое животное (позвоночное) и ранила его либо вызвала его смерть; - является агрессивной и создает угрозу людям или другим животным (позвоночным). Собака Райтиса Тиммы не признана опасной".


Atpakaļ pie jautājumiem

Jauna aptauja

Decembris - 2020
P O T C P S S
 
01
02
03
04
05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde