pirmdiena, 18. janvāris, 2021Vārda diena: Antis, Antons
crest1 crest2

Izsole

Pievienots: 27.01.2020

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 618 m2 platībā, Aglonas ielā 31, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6001 002 1955).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 120,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020. gada 25. februārim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020. gada 25. februārī plkst. 11.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.


Jauna aptauja

Janvāris - 2021
P O T C P S S
  01 02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
pirmdiena, 11.01.2021
ceturtdiena, 14.01.2021

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde