sestdiena, 20. jūlijs, 2019Vārda diena: Ramona, Ritma
crest1 crest2

Krāslavas novada dome paziņo par izsolēm

Pievienots: 30.08.2018

   Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – ekskavators JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5737LP.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 180,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 18. septembrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

    Izsole notiks 2018. gada 18. septembrī plkst.11.30.

    Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.  

    Ekskavatoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.

    Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

*       *       *

   Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošā kustamā manta – demontējamas būves ½ daļa, Indras ielā 36, Krāslavā, būves kadastra apzīmējums 60010021533001.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 300,00 (trīs simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 30,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 18. septembrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

    Izsole notiks 2018. gada 18. septembrī plkst.10.30.

    Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.  

    Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

*       *       *

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – traktors T-40AM, valsts reģistrācijas numurs T5729LP.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 130,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 18. septembrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

    Izsole notiks 2018. gada 18. septembrī plkst.11.00.

    Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.  

    Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.

    Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.


Jauna aptauja

Jūlijs - 2019
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
otrdiena, 09.07.2019
ceturtdiena, 11.07.2019

Dienas foto

  • Kumeļu rotaļas Zirgu sētā "Klajumi"

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.