trešdiena, 29. septembris, 2021Vārda diena: Miģelis, Mihails, Miks, Mikus, Miķelis
crest1 crest2

Par administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz Latvijas un Krievijas Vienošanos

Pievienots: 08.07.2021

2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. No likuma izrietošā noteiktu teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu) iekļaušana citā administratīvajā teritorijā (novadā) nemaina Latvijas un Krievijas pierobežas teritoriju ģeogrāfiskās robežas un neietekmē pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu kārtību.

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījums Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumu Nr. 468 „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu” 4.1. apakšpunktā. Tas precizē Latvijas Republikas pierobežas teritoriju ar Krievijas Federāciju administratīvi teritoriālo vienību sarakstu šādi:

 „Novadu pilsētas:

-        Alūksnes novada Alūksnes pilsēta;
-        Balvu novada Balvu pilsēta;
-        Balvu novada Viļakas pilsēta;
-        Ludzas novada Kārsavas pilsēta;
-        Ludzas novada Ludzas pilsēta;
-        Ludzas novada Zilupes pilsēta.

 Novadu pagasti:

-        Alūksnes novada pagasti - Alsviķu, Annas, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes un Ziemera;
-        Balvu novada pagasti - Baltinavas, Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Vīksnas un Žīguru;
-        Krāslavas novada pagasti - Bērziņu, Ezernieku, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes;
-        Ludzas novada pagasti - Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes;
-        Rēzeknes novada pagasti - Bērzgales, Dricānu, Gaigalavas, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu un Stružānu."

 Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu (turpmāk – Vienošanās) grozījumi nav nepieciešami, jo jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums pierobežā ir Vienošanās piemērošanas jautājums, par ko Latvija informē Krievijas pusi pa diplomātiskajiem kanāliem.

Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstu veidošanas kārtība pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai saglabājas nemainīga.

Ārlietu ministrija


Jauna aptauja

Septembris - 2021
P O T C P S S
 
01
02
03 04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24 25 26
27
28
30  
pirmdiena, 06.09.2021

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde