pirmdiena, 16. septembris, 2019Vārda diena: Asja, Asnate, Dāgs
crest1 crest2

SIA „Krāslavas nami” informē

Pievienots: 07.06.2019

SIA „Krāslavas nami”, reģ.Nr.45903001693, Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., LV-5601, 2019. gada 31. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvārī SPRK padomes lēmumu Nr.1/2 apstiprināto „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1.00

1.16

Palielinājums 16%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1.01

1.29

Palielinājums 28%

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs KOPĀ

2.01

2.45

Palielinājums 22 %

 Tarifa izmaiņas ir saistītas ar prognozētajām lietotājiem piegādātā ūdens daudzuma un no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoma izmaiņām, elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, darba samaksas palielinājumu sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu un citu izmaksu pieaugumu, salīdzinot ar spēkā esošā tarifa izmaksām, kas tika apstiprināts 2008.gadā.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. janvāri, ievērojot nosacījumu, ka līdz tarifa spēkā stāšanas datumam tiks pabeigta esošās ūdens atdzelžošanas stacijas pārbūve un panākta ūdens kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām attiecībā par mangāna saturu dzeramajā ūdenī. 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Krāslavas nami”, Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., darba laikā, iepriekš sazinoties ar ekonomisti I.Vorslovu (tel.65681566, 65681570, e-pasta adrese info@kraslavasnami.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Krāslavas nami”, Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., LV-5601, info@kraslavasnami.lv, fakss 65681479, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „ Latvijas Vēstnesis”.


Jauna aptauja

Marts - 2019
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29
30 31
trešdiena, 06.03.2019

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.