ceturtdiena, 21. februāris, 2019Vārda diena: Ariadne, Eleonora
crest1 crest2

Tiek pārdots pašvaldības nekustamais īpašums

Pievienots: 11.07.2018

„Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 2,4 ha platībā, neapdzīvojamā ēka (skolas ēka) 1617,6 m2 platībā un palīgēka (katlu māja) 86,1 m2 platībā, Skolas ielā 17A, Kombuļos, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6074 004 0340).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 25000,00 (divdesmit pieci tūkstoši EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 2500,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 16. augustam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2018. gada 16. augustā plkst. 11.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, - nav. Samaksa – summa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālr. uzziņām 65681764, 65681754.”


Jauna aptauja

Februāris - 2019
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
22 23 24
25 26 27 28  

Dienas foto

  • Deju kolektīvu Sadancis "Mīlestības dzīpari dejā"

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.