sestdiena, 10. aprīlis, 2021Vārda diena: Anita, Anitra, Zīle
crest1 crest2

Tiek pārdots zemes gabals Pirts ielā 1, Krāslavā

Pievienots: 07.04.2021

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 0,9966 haplatībā, Pirts ielā 1, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6001 002 1477).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 450,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021. gada 11. maijam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2021. gada 11. maijā plkst. 10.30. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.


Jauna aptauja

Aprīlis - 2021
P O T C P S S
 
01
02 03 04
05
06
07
08
09
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde