trešdiena, 29. marts, 2023Vārda diena: Agija, Aldonis
crest1 crest2

Sociālais dienests ziņo: 2022. gada 4. ceturksnī

Pievienots: 19.01.2023

Atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtētas 999 mājsaimniecības. Piešķirts trūcīgas statuss - 2027 personām, maznodrošinātas statuss - 246 personām, kā arī 21 mājsaimniecībā kopā 52 personām piešķirts maznodrošinātā statuss, kas sniedz iespēju saņemt tikai Eiropas atbalsta fonda pārtikas un saimniecības preču pakas.

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2021/16 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”, pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI pabalsts) līmeņa nodrošināšanai izmaksāts EUR 102859,99 apmērā 565 personām, mājokļa pabalsts EUR 137466,48 apmērā nodrošināts 625 mājsaimniecībām t.sk. šis pabalsts naudā EUR 75616,05 ieskaitīts klientu kontos un EUR 61850,43 pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, pabalsts veselības aprūpei nodrošināts 97 mājsaimniecībām EUR 4397,56 apmērā, pabalsts ar ēdināšanu saistīto izdevumu apmaksai nodrošināts 127 bērniem skolās EUR 4839,19 apmērā un 44 bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 2068,- apmērā, pabalstu pirts (dušas) pakalpojuma apmaksai izmantojušas 68 personas, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam EUR 571,-. Pabalsts krīzes situācijā izmaksāts 4 personām EUR 185,- apmērā.

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2021/17 „Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”, pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksāts 93 ģimenēm EUR 9750,- apmērā, aprūpes pabalsts - 60 personām EUR 7225,- apmērā, pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā - 15 personām EUR 1330,- apmērā, 24 apbedīšanas pabalsti EUR 7642,94 apmērā. Pabalsts EUR 100,- apmērā izmaksāts 2 Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 2 Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem EUR 100,- un 13 politiski represētam personām izmaksāts EUR 650,-. Cits atbalsts (Pašvaldības pieņemtais lēmums) 1 personai EUR 100,- apmērā.

Nodrošinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem - ikmēneša pabalsts 27 personām EUR 10725,- apmērā, kā arī pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 1 personai EUR 218,- apmērā un pabalsts sadzīves priekšmetu iegādei 1 personai EUR 820,05 apmērā. Atbalsts 16 audžuģimenēm, kurās uzturas 25 bērni – ikmēneša pabalsts EUR 19910,- apmērā, pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 1505,- apmērā.

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtais atbalsts - GMI pabalsts 120 personām EUR 20769,01 apmērā, pabalsts krīzes situācijā 28 personām EUR 7042,- apmērā, kā arī 4 personām izmaksāta atlīdzība par Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu EUR 992,14 apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai 4. ceturksnī izlietoti EUR 341266,36.

Pakalpojumu nodrošināšana - papildus tiem novada iedzīvotājiem, kuri turpina saņemt dažādus sociālos pakalpojumus kopš 2022. gada sākuma, papildus šī gada 4.ceturksnī – 33 personām piešķirts asistenta pakalpojums, 12 personas ievietotas aprūpes institūcijās (pašvaldības pansionātos), 10 personām izvērtēta sociālā situācija mājsaimniecībā, lai piešķirtu aprūpes pabalstu, 28 personām veikta ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšana (informācija VDEĀVK), 1 personai sagatavoti un nosūtīti dokumenti SIVA uzņemšanai valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. 2022. gadā kopumā specializētais transports tika izmantots 197 reizes, dažos gadījumos vienlaicīgi pārvadājot pat vairākas personas.

Atbalstot ģimenes ar bērniem, sociālās rehabilitācijas pakalpojums (konsultācijas) tika sniegts 3 nepilngadīgām personām, psihologa pakalpojums 2 personām, kā arī uzsāktas 4 sociālā darba lietas, sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīžu centrā „Mūsmājas” sniegts 11 personām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums kā vardarbībā cietušām tika nodrošināts 9 personām centrā „Rasas pērles” un 2 personām dzīvesvietā. Noslēgts līgums ar 1 audžuģimeni, kurā ievietots 1 bērns.

Elita Trūle, Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests”
vadītājas vietniece


Jauna aptauja

Marts - 2023
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30 31  
trešdiena, 01.03.2023

Dienas foto

  • Ziedu nolikšana 1949. gada 25. marta deportāciju upuru piemiņai

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde