Tuesday, 23. July, 2024День имени: Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
crest1 crest2

Starptautiskā pieredze darbā ar jaunatni

Добавлен: 18.06.2024

12. jūnijā Krāslavas novada bibliotēkā notika mūsu novada jaunatnes lietu speciālistu un citu darba ar jaunatni vietējo veicēju tikšanās. Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra (BSRC) “Mūsmājas” sociālā pedagoģe Dana Lahtionova dalījās pieredzē par darbu ar jaunatni Lietuvā, kas gūta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā starptautiskajā mācību vizītē šī gada 15.–20. aprīlī.

Mūsu novada jaunatnes darbiniekiem bija interesanti paplašināt redzesloku par vairākiem aktuāliem jautājumiem, proti: darba ar jaunatni sistēma Lietuvā; pašvaldību pārstāvju aktīvā iesaiste jaunatnes politikas īstenošanā; Lietuvas jauniešu centru darbības būtība; jaunatnes darbinieku pieredze, veicot darbu ar jauniešiem uz ielas un pieredze mobilā darba veikšanā.

Pēc prezentācijas Krāslavas novada darba ar jaunatni veicēji sprieda par to, kā jauniegūtā pieredze varētu noderēt praksē, lai Krāslavas novada jaunieši justos laimīgāki, būtu motivēti un gatavi gūt panākumus visās savas dzīves jomās.

Tikšanās dalībnieku būtiskākie secinājumi ir šādi: mūsu novadā svarīgi attīstīt mobilo darbu ar jaunatni, kā arī ir būtiski veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgā darbā un aktualizēt jauniešu centru lomu jauniešu atbalstam, veidojot dažādas brīvā laika aktivitātes, kuru pamatā ir neformālā izglītība un ikdienas izglītošana. Jauniešiem ir svarīga iespēja biedroties drošās vietās, attīstot savas sociālās, daudzas citas dzīves prasmes, zināšanas un kompetences.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētā mācību vizīte Lietuvā nostiprināja starptautisko sadarbību un būs par pamatu turpmākai jauniešu atbalsta sistēmas attīstībai Krāslavas novadā. Gūtā vērtīgā pieredze palīdzēs radīt labvēlīgāku vidi mūsu novada jauniešu personības attīstībai.

Aina Odiņeca,
Dagdas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Lauras Grigorjevas foto


Новый опрос

July - 2024
M T W T F S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
24 25 26
27
28
29 30 31  
Monday, 01.07.2024
Wednesday, 03.07.2024
08:30 Izstāde
Tuesday, 09.07.2024
Saturday, 20.07.2024
Saturday, 27.07.2024

Фото дня

  • Фото Анатола Каушкалиса

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde