Thursday, 25. July, 2024День имени: Jēkabs, Žaklīna
crest1 crest2

Starptautisks eTwinning projekts Krāslavas ģimnāzijā

Добавлен: 17.06.2024

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+ projekta, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. (citēts no www.eTwinning.lv)

2024. gada aprīļa vidū Krāslavas ģimnāzijā tika noslēgts apjomīgs eTwinning projekts ar tiešsaistes Zoom, kura laikā mūsu skolas 8. a un 12. a klases skolēni dalījās savā pieredzē un prezentēja savu darbu un ieguldījumu projekta īstenošanā. Projekts sastāvēja no trim daļām: iepazīšanās, grāmatas nodaļu un ilustrāciju izveides, balsošanas un dalībnieku apbalvošanas. Svarīgākais šajā projektā bija, protams, mācību procesa bagātināšana un pilnveide.

Projekts iesākās 2023. gada februārī, kad vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji tikās Zoom platformā, lai veidotu jaunas sadarbības. Polijas Marijas Kovnackas Lomiankas vārdā nosauktās 1. pamatskolas pārstāvji ierosināja kopīgiem spēkiem izveidot grāmatu. Ideju un sadarbības iespējas atbalstīja Latvijas skolas, to skaitā Krāslavas ģimnāzija un Ventspils 2. vidusskola. Projektā aktīvi iesaistījās Krāslavas ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Lāsma Dzirkale ar saviem skolēniem.

Par projektu skolotāja saka: “Krāslavas ģimnāzijas 8. a klases skolēni Anastasija Pitrāne, Agnese Pauliņa, Daniels Muižnieks, Daniels Plociņš, Dmitrijs Adamovičs un Davids Nikolass Griškjāns tika iesaistīti eTwinning projektā. Tika piedāvāts kopīgi ar Polijas un Ventspils skolēniem uzrakstīt grāmatu. Ideja bija šāda: katras skolas skolēni raksta vienu nodaļu, un tālāk turpina citas skolas skolēni. Mēs piekritām – kāpēc gan ne? Grāmatu tika nolemts rakstīt fantāzijas žanrā. Pirmie nodaļu sāka rakstīt Polijas skolēni. Tad turpinājām mēs, bet tālāk rakstīja Ventspils utt.

Tas bija liels izaicinājums - uzrakstīt interesanti, saistoši un neizjaukt sižeta līniju. Mēs sākumā izlēmām, ko rakstīsim nodaļā, kādus jaunus tēlus ieviesīsim, un tad sadalījām nodaļu pa gabaliņiem – ko katrs rakstīs. Skolēniem patika, ka var likt lietā savu iztēli un fantāziju. Ar nepacietību gaidījām grāmatu un ilustrācijas. Ar rezultātu gan es, gan mani skolēni esam apmierināti.

Grāmatā aprakstīti meitenes piedzīvojumi fantāzijas zemē, meklējot pazudušo draudzeni. Šī zeme izrādās ir mūzikas zeme, kur mīt dažādas mītiskas būtnes, kas gan palīdz, gan traucē meitenei ceļojumā. Viss beidzas labi, bet grāmatas beigas liek domāt, ka varētu būt turpinājums... Varbūt kādreiz apņemsimies to uzrakstīt?”

Šāda veida ERASMUS+ projekti paredzēti: “Lai mācību procesu padarītu starptautisku, attīstītu skolēnu svešvalodu un starpkultūru komunikācijas prasmes. Lai iegūtu starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar skolēniem un pedagogiem dažādās valstīs. Lai iegūtu zināšanas par citu tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Lai pilnveidotu savas svešvalodu prasmes un gūtu iemaņas darbā ar IKT. Lai apgūtu jaunas metodes, piedaloties eTwinning nacionālā un starptautiska mēroga mācībās.” (Citāts no www.eTwinning.lv)

Skolēni ļoti vēlējās savu garadarbu redzēt pilnā apjomā, tādēļ tika izlemts izstrādāt arī ilustrācijas, kas labi iederējās gan projekta mērķa sasniegšanā, gan mācību procesa bagātināšanas koncepcijā. Projekta grāmatas katru nodaļu izlasīja skolēni, kuri Krāslavas ģimnāzijā jau apguva dizaina pamatus, tādēļ varēja pilnvērtīgi iedziļināties grāmatas saturā un izstrādāt atbilstošas ilustrācijas.

Sākumā bija doma veidot vienu kopīgu titullapu grāmatai. Tomēr skolēni katrs izveidoja savu vizuāli interesantu un saistošu ilustrāciju gan pirmajai nodaļai, gan iesāka titullapas izveidošanu, tādēļ tika nolemts turpināt un papildināt grāmatas nodaļas ar ilustrācijām visas grāmatas garumā un pabeigt katras grāmatas variantu, noformējot to ar veiksmīgu titullapu. Galarezultātā tika izveidots katra skolēna skatījums par tēmu, kas atspoguļota fantāzijas žanra pašu skolēnu sarakstītajai un ilustrētajai grāmatai angļu valodā.

Paldies visai komandai par radošu darbību šajā starptautiskajā eTwinning projektā!

Drīzumā projekta grāmatas elektroniskā versija tiks publicēta Krāslavas ģimnāzijas mājaslapā.

Lāsma Dzirkale un Ilona Stepiņa,
Krāslavas ģimnāzijas angļu valodas un dizaina skolotājas
Kristīnes Daļeckas un Skaidrītes Gasperovičas fotoНовый опрос

July - 2024
M T W T F S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30 31  
Monday, 01.07.2024
Wednesday, 03.07.2024
08:30 Izstāde
Tuesday, 09.07.2024
Saturday, 20.07.2024
Saturday, 27.07.2024

Фото дня

  • Velobrauciens pa Krāslavu

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde