Wednesday, 17. July, 2024День имени: Aleksejs, Aleksis
crest1 crest2

Новости

 • 18.06.2024

  Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā (BJC) no 3. līdz 14. jūnijam notika vasaras radošās nodarbes 20 sākumskolas vecuma bērniem. Nodarbes vadīja BJC pedagogi. BJC pulciņu audzēknes Kristīne Daļecka un Diāna Višņakova iesaistījās nodarbēs kā skolotāju palīgi Krāslavas novada pašvaldības pasākuma „Par jauniešu nodarbināšanu 2024. gada vasaras periodā” ietvaros. Bērniem bija iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, radoši atpūsties, uzkrāt pozitīvās emocijas, iegūt jaunus draugus, attīstīt dažādas prasmes. Divu nedēļu laikā bērni sportoja, muzicēja, dejoja, gāja rotaļās, šuva, filcēja, veidoja, pina vainagus un piedalījās citās radošajās aktivitātēs. Bērni apmeklēja un darbojās Elvīras Škutānes radošajā darbnīcā Krāslavas Amatniecības centrā. Kultūras namā noskatījās animācijas filmu. Noslēgumā...

 • 18.06.2024

  Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Krāslavas ģimnāzijas 6. b un 7. a klases skolēni pēdējā skolas dienā devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Apmeklējām Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai piedalītos muzejpedogoģiskās nodarbībās un apskatītu visas muzeja ekspozīcijas, pirms muzeja pārvietošanas. Muzejpedagoģiskā nodarbībā „Viduslaiku bruņinieki” iepazinām viduslaiku bruņniecības kārtas dzīvesveidu un vērtības dažādās teritorijās. Uzzinājām par bruņinieku nelaužamajiem solījumiem un diskutējām par to izpildīšanas iespējām mūsdienu pasaulē. Mācījāmies atpazīt un novērtēt bruņinieku laika periodu raksturojošās līdz mūsdienām saglabātās vēstures liecības, kā arī izzinājām viduslaiku vēstures vērtības savā pilsētā, novadā un arī ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas....

 • 17.06.2024

  eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+ projekta, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. (citēts no www.eTwinning.lv) 2024. gada aprīļa vidū Krāslavas ģimnāzijā tika noslēgts apjomīgs eTwinning projekts ar tiešsaistes Zoom, kura laikā mūsu skolas 8. a un 12. a klases skolēni dalījās savā pieredzē un prezentēja savu darbu un ieguldījumu projekta īstenošanā. Projekts sastāvēja no trim daļām: iepazīšanās, grāmatas nodaļu un ilustrāciju izveides, balsošanas un dalībnieku apbalvošanas. Svarīgākais šajā projektā bija, protams, mācību procesa bagātināšana un pilnveide. Projekts...

 • 17.06.2024

  Beresnes baznīcas Sv. Annas altāra tabernākuls ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Tā izgatavošana datējama ar 18. gs. 2. ceturtdaļu, tātad laika posmā no 1720. gada līdz 1750. gadam. Tabernākuls varētu būt vecāks par pašu Beresnes baznīcu, kas uzcelta 1805. gadā. Darba autors nav zināms. Restaurācijas laikā ķīmiskajās analīzēs un mikroskopiskajā izpētē tika atklāti un konstatēti 12 vēsturiskie krāsojumi. Restaurācijas darbu laikā tika noņemti sekundārie krāsojumi, atjaunotas zudušās un stipri bojātās koka detaļas. Pēc restaurācijas tabernākuls ieguvis otrā krāsojuma izskatu, kāds tam varēja būt 18. gs. beigās 19. gs. sākumā. Pirmais krāsojums bija pamatā gaiši zils ar spilgti sarkanām dekoratīvām detaļām. Tabernākula restaurācijas darbus finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla...

 • 17.06.2024

  Novada interešu izglītības mākslas jomas un radošo industriju skolotāji šī gada 5. jūnijā tikās Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā pieredzes apmaiņas seminārā. Novadā esam liela vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas skolotāju saime. Uz šo brīdi septiņās novada izglītības iestādēs (Andrupenes, Ezernieku, Indras, Priežmalas pamatskolās, Dagdas vidusskolā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā (BJC) strādā 14 skolotāji (2 no tiem radošo industriju jomā), vadot 26 interešu izglītības programmas. Skolotāju aktivitāte un atsaucība, rosinot audzēkņus piedalīties dažādās ar mākslu saistītās aktivitātēs mācību gada laikā, ir kolosāla. Ar ļoti labiem rezultātiem audzēkņi ir piedalījušies 52. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā „Lidice 2024”, Valsts...

 • 14.06.2024

  14. jūnijā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Krāslavā pie pieminekļa „Māte Latgale raud” ar klusuma brīdi tika pieminēti nevainīgi bojā gājušie un nolikti ziedi. Šajā sēru dienā ziedus pieminekļa pakājē nolika arī Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, pašvaldības izpilddirektors Viktors Aišpurs un Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants Jānis Svilpe. Piemiņas brīdis notika arī Krāslavas dzelzceļa stacijā, kur G. Upenieks V. Aišpurs un J. Svilpe nolika ziedus tur esošā piemiņas akmens pakājē, kurā ir iekalts vēstījums nākamajām paaudzēm: „Nedzīstošais 1949. gada 25. marts brīdina, lai mūsu sirdis nav no akmens!”. 1941. gada jūnija deportācijas Latvijā skāra vairāk nekā 15000 okupētās valsts civiliedzīvotāju, tostarp arī...

 • 14.06.2024

  Pieminot traģiskos vēstures notikumus un godinot deportāciju upurus, 14. jūnijā iedzīvotāji tika aicināti nolikt ziedus, aizdegt svecītes un brīdi uzkavēties pie pieminekļa „Sērojošā māte” Dagdā. Ziedus nolika Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs Edgars Tjarve, Dagdas Kultūras centra darbinieki, Dagdas Jauniešu Iniciatīvu Centra aktīvisti un citi cilvēki, savās domās pieminot represiju upurus. Juris RogaSanitas Karpovičas foto

 • 14.06.2024

  Mācību gada noslēgumā Krāslavas ģimnāzijas 1. c un 3. b klases skolēni ar savām klases audzinātājam Ingu Makņu un Intu Beikuli devās izzinošā ekskursijā uz Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju. Kaimiņu pilsētas muzejs piedāvā vairākas muzejpedagoģiskās nodarbības programmas „Latvijas skolas soma" ietvaros. Divas no tām mēs arī apmeklējām. 1. c klase noklausījās ļoti izzinošu un aizrautīgu muzeja speciālistes Ināras Gražules stāstījumu par maizes tapšanas procesu nodarbībā „Augt maizītei tīrumā". Bērni uzzināja, ka maizīte pirmsākumos bija šķidra putra no sasmalcinātiem graudiem un ūdens, līdz ieguva patreizējo veidolu. Dzirdējām daudz vecvārdu, mēģinājām uzminēt, kas tad ir ceļamaize, bada maize, zaķa maize, ogu maize, sakasnītis. Kā jau īstā nodarbībā, beigās bija...

 • 14.06.2024

  Mācību gada pēdējā nedēļa vienmēr ir lielu izaicinājumu laiks, jo mācīties klasē vairs negribas, bet fiziski darboties un veikt pētījumus par dabas parādībām un procesiem ir vitāli nepieciešams. Organizējot dabaszinību trasīti 1.-4. klašu skolēniem, tika ņemtas vērā dabaszinātņu mācību jomas 13 satura idejas, kas saistītas gan ar izpratnes veidošanu par vielām, lauku, kustību, spēku, enerģiju, dzīvajiem organismiem, ekosistēmu, mijiedarbību, gan zinātnes ētiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem kontekstiem.  Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes darba grupa pateicas visiem pasākumā iesaistītajiem sākumklašu kolektīviem, klašu audzinātājām par labo omu, optimismu, kā arī labo praksi zināšanu pārnesei brīvā gaisotnē dabā. Lai visiem saulaina un jauniem iespaidiem piepildīta...

Новый опрос

July - 2024
M T W T F S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18 19
20
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Monday, 01.07.2024
Wednesday, 03.07.2024
08:30 Izstāde
Tuesday, 09.07.2024
Saturday, 20.07.2024

Фото дня

 • Фото Анатола Каушкалиса

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde