ceturtdiena, 23. marts, 2023Vārda diena: Mirdza, Žanete, Žanna
crest1 crest2

Krāslavas rajona partnerības 2022. gada veikums

Pievienots: 06.02.2023

Pērnais gads biedrībai ir bijis kā allaž rosīgs, un par to stāsta biedrības „Leader” pieejas pasākuma administratīvā vadītāja Zane Ločmele.

2022. gads – piesātināts gads

Vispirms akcentēšu, ka mēs turpināsim aktīvi strādāt, jo esam apstiprināti nākamajam finanšu periodam. Mums 2022. gads bija ļoti piesātināts ar dažādiem pasākumiem, aktivitātēm, kuras organizējām ne tikai sava pamatdarba ietvaros, bet arī papildus projektos, kurus esam īstenojuši. Pērn izsludinājām divus projektu konkursus. Viens no tiem bija domāts vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām jeb uzņēmējdarbības projektu konkurss, kuram savus projektus varēja iesniegt vietējie uzņēmēji, kā arī tie, kas tikai vēlas kļūt par uzņēmējiem. Otrs - sabiedriskā labuma jeb vietas potenciāla attīstības iniciatīvām, kuram savus projektus, kas attīsta mūsu novada sabiedriskās aktivitātes vai labiekārto kādu vietu, varēja iesniegt un īstenot arī biedrības.

Uzņēmējdarbības projektiem bija paredzēti aptuveni 180000 eiro, sabiedriskā labuma – 175000 eiro. Tas ir viss finansējums, kuru mēs esam apstiprinājuši mūsu novada attīstībai. Iepriekšējos gados mēs arī izsludinājām projektu konkursus, un kopumā kopš 2016. gada Krāslavas novada attīstībā būsim investējuši apmēram 2,5 miljonus. Jāapzinās, ka, uzrakstot projektu, uzņēmējam vai biedrībai jārēķinās ar papildu finansējumu no savas puses. Mēs piešķiram uzņēmējam 70% no summas, kas nepieciešama, biedrībām un pašvaldībai - 90%, bet pārējo jāinvestē pašiem.

No vairāk nekā 100 apstiprinātajiem projektiem nav īstenoti divi projekti. Iemesli dažādi, piemēram, Covid-19 ietekme. Dažs mainīja domas un neīstenoja projektu. Ja cilvēks nav ticis līdz realizācijai un nav neko iegādājies, tad viņš zaudē tikai savu laiku. Ja projekta īstenošana uzsākta un iekārtas ir nopirktas, bet projekts netiek turpināts, tad nauda jāatmaksā. Šobrīd kopā ar uzņēmēju risinām vienu sarežģītu gadījumu, kur ne uzņēmēja vainas dēļ, bet tamdēļ, ka pasaulē situācija krasi mainījās, viņš vairs nevar turpināt ražošanu.  Iekārtas ir, produkts arī ir, bet noieta nav, jo sakarā ar Covid-19 ietekmi tika pārtraukti noslēgtie līgumi. Tas arī ir spilgts piemērs tam, ka uzņēmējs vienmēr riskē un ar to vienmēr jārēķinās, pat tad, ja viss šķiet pārdomāts līdz sīkumam. Liels prieks, ka 99% gadījumu mūsu pretendenti rezultātu sasniedz. Protams, šajā ceļā gadās problēmas, taču mēs cenšamies palīdzēt tās risināt.

Pērn apstiprināti seši projekti uzņēmējdarbībā

Uzņēmējs plāno izveidot slēpošanas trasi tepat netālu no Krāslavas.

Cits veiks uzkopšanas servisa pakalpojumu attīstīšanu.

Inovatīvs projekts mūsu novadā ir „Cauruļvadu videoinspekcijas pakalpojums ar slīpuma mērīšanu”. Latgalē šāds pakalpojums nav nekas jauns, bet jaunietis secināja, ka tas ir nepietiekoši un nolēma īstenot savu projektu mūsu novadā.

Uzņēmējs Dagdas pusē iegādāsies CNC iekārtu, lai ražotu kvalitatīvas korpusa mēbeles. Šis arī ir perspektīvs projekts, Krāslavā šādi projekti īstenoti, un uzņēmējiem darba netrūkst.

Viens tūrisma nozares uzņēmējs Izvaltā plāno izveidot pasākuma terasi, lai novada viesiem būtu kvalitatīvāka atpūta.

Uzņēmējs Kombuļu pusē iegādāsies puspiekabi tehnikas pārvadāšanai, lai to pārvietotu uz koksnes izstrādes vietām.

Visi šie projekti ir tendēti uz uzņēmējdarbības attīstību, kā rezultātā trešajā gadā pēc īstenošanas katrs atskaitīsies par apgrozījuma pieaugumu vai darba vietas izveidi projekta darbību rezultātā.

Jāatzīst, ka mēs lepojamies ar to, ka partnerības apstiprinātie projekti tiek izvirzīti arī gada balvu konkursiem un kļūst par laureātiem. Pērn Latgales reģiona uzņēmēju gada balvas konkursā kempings „Adamova” kļuva par laureātu nominācijā „Gada jaunais tūrisma pakalpojums”.

Sabiedriskā labuma jeb vietas potenciāla 11 projekti

Pie Persteņa ezera izveidots bērnu rotaļu laukums, kas ir Krāslavas māmiņu kluba iesniegtā projekta rezultāts un šo atbalstīja arī pašvaldība. Māmiņu klubs izveidos arī koprades telpu, kur vecāki varēs darboties kopā ar bērniem un izglītoties.

Krāslavas futbola klubs iegādāsies tenta angāru, kas tiks ierīkots brīvā dabā pie Varavīksnes vidusskolas sporta laukuma. Plašais angārs (9,15 metri plats un 21 metru garš) dos iespēju nodrošināt bērniem un jauniešiem pilnvērtīgus treniņus visu gadu. 

Krāslavas volejbola klubs īstenos Zirga ezera sabiedriskās pludmales labiekārtošanas projektu.

Uzņēmējs, kurš plāno izveidot slēpošanas trasi, vēlas īstenot arī dabas tūrisma infrastruktūras projektu, pilnveidojot gan Adamovas taku, gan labiekārtojot Adamovas kraujas aplūkošanas iespējas. Šis projekts būtībā papildinās pašvaldības ierīkoto Adamovas taku. Uzņēmējs plāno ierīkot pontona laipu atpūtai uz Daugavas. Ceru, ka izdosies.

Indrā pie skolas tiks īstenots brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanas projekts, ierīkos rotaļu laukumu un iegādāsies treniņu inventāru.

Laimes muzejs Indrā ar pašvaldības atbalstu realizēs kārtējo projektu – izbūvēs jaunu bruģakmens segumu un izvietos teritorijā jaunus vides objektus, veiks drošības uzlabojumus vietai, kur tiek sisti vecie trauki. Būs arī soliņi pie muzeja ēkas, lai apmeklētājiem nebūtu jāstāv kājās, gaidot savu kārtu, līdz iepriekšējā grupa pabeidz ekskursiju.

Aktīvi projektus iesniedz novada pašvaldība. Šogad uzlabos un labiekārtos četrus publiski pieejamus ezerus Ezerniekos, Dagdā, Priežmalē un Ūdrīšos. Andrupenes lauku sētā tiks atjaunots dūmu pirts lubiņu jumts. Krāslavas novadā notiks Dagdas, Andrupenes, Andzeļu kapu uzmērīšana un datu ievade sistēmā. Piekļuve datu bāzei būs bez maksas. Kapsētu digitalizicija Latvijā nav nekas jauns, bet mūspusē tas ir jaunums, kas noteikti tiks turpināts.

Šobrīd šie visi projekti tiek īstenoti un darbs turpināsies līdz gada vidum - rezultātus ieraudzīsim šogad.

Demokrātijas veicināšana

Divus iepriekšējos gadus cītīgi darbojāmies demokrātijas veicināšanā, īstenojot aktīvo iedzīvotāju fonda apstiprināto projektu „Es Dienvidlatgalē varu”, kopā ar Preiļu rajona partnerību un Augšdaugavas novada partnerību „Kaimiņi“. Galvenās aktivitātes vērstas, lai mudinātu novada iedzīvotājus būt pilsoniski aktīviem un saprast, ka demokrātijā ir procesi, kuri pašiem ne tikai jāvada, bet - jāiesaistās. Jāuzticas vietējiem priekšstāvjiem, jāuzticas pašiem sev un viens otram, lai demokrātija būtu arī kā kultūras process un nepieciešamība ikvienam. Protams, demokrātija ir arī iespēju un tiesību vienlīdzība, ko vajag cilvēkiem saprast, kas ir jāizmanto. Tikai kopā darbojieties, var attīstīt Krāslavas novada labklājību un visi šie pasākumi mūsu skatījumā bija tie, kas to visu veicina. Bija dažādas tikšanās, gada nogalē jau runājām par iedzīvotāju padomju izveidi, kuru izveide ir iekļauta arī Pašvaldības likumā.

Tas bija mūsu uzdevums - stāstīt, kas ir līdzdalības budžetēšana, kas ir iedzīvotāju padomes, organizēt tikšanās ar iedzīvotājiem. Mēs uzzinājām, ka cilvēki ir ieinteresēti būt aktīvāki, sadzirdējām, ko patiesībā iedzīvotāji sagaida no pašvaldības. Sarunu turpinājām ar domes pārstāvjiem un gada nogalē rīkojām braucienu uz Rēzeknes novadu, kur iedzīvotāju padomes savā veidā jau sen darbojas - tomēr tā ir pieredze. Pērnā gada decembra otrajā pusē rīkojām tikšanos ar domes deputātiem un iedzīvotājiem, runājām par iedzīvotāju padomēm, kuras jāizveido katrā pašvaldībā. Domes pārstāvjiem bija iespēja sadzirdēt, kā iedzīvotāju padomju izveidi redz nacionālajā līmenī, jo bija ieradusies pārstāve no Latvijas Pašvaldību savienības.

Reāli padomju izveide ir ilgstošs process. Mēs – Krāslavas rajona partnerība – esam pirmie vēstneši, un uzņemamies šeit koordinēt procesu. Skaidrs, ka tas būs uz brīvprātības principa. Jau ir cilvēki, kas gatavi iesaistīties, sevišķi aktīvi ir jaunieši un cilvēki vecumā līdz 45 gadiem. Uzskatu, ka pats galvenais, kas šodien nepieciešams, ir komunikācija. Šis ir laikmets, kad cilvēki grib būt sociāli aktīvi. Cilvēki grib ieskaitīties, tāpēc mums visiem jābūt atklātiem un komunikabliem - labums būs visiem.

No 2023. gada 27. februāra līdz 27. martam biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludinājusi atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. rīcību. Š.g. 1. martā plkst. 14.00 Skolas ielā 7 notiks seminārs. Plašāk par konkursu - partnerības tīmekļvietnē.

Šobrīd ir konsultējušies vairāki vietējie iedzīvotāji, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Viena no idejām - atjaunot ēdināšanas pakalpojumu vienā no Grāfu Plāteru pils kompleksa ēkām. Ja viss izdosies, cilvēks startēs konkursā un izveidos jauno ēdināšanas vietu.

Turpināsim strādāt kopā un attīstīt mūsu novadu!

Domājot par nākotni

Stāsta biedrības valdes locekle Aina Dzalbe: „2022. gada nogalē „Krāslavas rajona partnerība” pati sniedza projektu LAD un saņēma atbalstu vietējās attīstības stratēģijas izstrādei periodam no 2023. līdz 2027. gadam. Tas nozīmē, ka mēs šogad turpināsim organizēt tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem Krāslavas novadā, sevišķi lauku teritorijā, lai apzinātu aktuālās vajadzības, kuras var iekļaut stratēģijas investīciju plānā.

Periodā līdz 2027. gadam plānojam noteikt tādus attīstības virzienus, lai turpinātu sniegt atbalstu novada mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Tas sekmēs investīciju nonākšanu tautsaimniecībā un uzņēmēji varēs radīt jaunas darba vietas. Protams, turpināsim atbalstīt projektus, kas vērsti uz teritorijas sakārtošanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Šo aktivitāšu rezultātus izmanto un novērtē visi novada iedzīvotāji, jo projektu rezultātā top jaunas atpūtas vietas, tiek uzstādīts aprīkojums rotaļu laukumos un tiek labiekārtoti citi brīvi pieejami sabiedriskā labuma objekti.

Plānojam, ka, sākot ar 2023. gada nogali, izsludināsim projektu konkursus uzņēmējiem, pašvaldībai un biedrībām uz jaunā perioda finansējumu, tāpēc mums ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk šo organizāciju pārstāvji iesaistās mūsu rīkotajās tikšanās ar iedzīvotājiem un paustu savu viedokli.

Arī biedrība pati jaunajā plānošanas periodā līdz 2027. gadam turpinās īstenot starpvalstu un starpteritoriālos  sadarbības projektus, lai uzlabotu savu biedru kapacitāti un pieredzi, kā arī meklētu jaunas sadarbības iespējas un finansēšanas avotus inovatīvu ideju īstenošanai.”

Pierakstīja Juris Roga
Autora foto, un no tīmekļvietnes adamova.lvJauna aptauja

Marts - 2023
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
24 25 26
27 28 29 30 31  
trešdiena, 01.03.2023

Dienas foto

  • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde