ceturtdiena, 23. marts, 2023Vārda diena: Mirdza, Žanete, Žanna
crest1 crest2

Noslēdzies darbs projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Pievienots: 08.02.2023

Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Dagdas novada izglītības iestādes un Priežmalas pamatskola aktīvi iesaistījās jau kopš projekta pirmsākumiem 2017. gadā. 2021./2022. mācību gadā dalību projektā sāka arī Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Indras pamatskola un Robežnieku pamatskola. Projekta mērķis ir mazināt to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2022./2023. mācību gada 1. semestrī, projekta ietvaros, bija pēdējā iespēja izstrādāt skolēniem individuālos atbalsta pasākumu plānus, kas paredzēja individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un konsultācijas ar atbalsta personālu. Krāslavas novadam tika piešķirtas 686 kvotas, kas ļāva izstrādāt 22 individuālo atbalsta pasākumu plānus. Šajā semestrī projektā iesaistījās Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Indras pamatskola, Robežnieku pamatskola, Ezernieku pamatskola un Priežmalas pamatskola.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola izstrādāja 8 IAP plānus un projektā tika iesaistīti 12 pedagogi. Skolas administrācijas projekta darba izvērtējums - skolēniem bija iespēja uzlabot zināšanas un prasmes pedagogu vadībā. Tieši individuālais darbs ir liels atbalsts skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai, motivācijas veidošanai un sadarbības prasmju attīstīšanai. Prieks par to, ka skolēni paši apzinās un novērtē to, ka vajadzīga palīdzība, redz, ka citam sniegtais atbalsts ir devis rezultātu un meklē palīdzību pie pedagogiem. Katrs no šiem skolēniem, atbalsta saņēmējiem, ir sava veida „veiksmes stāsts” mums, pedagogiem, atbalsta sniedzējiem. Skola projekta ietvaros nodrošināja konsultācijas mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, mazākumtautību valodā un angļu valodā. Skolas vadības komanda un skolotāji ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

Skolotāja D. Strupiša uzsver: „Manam skolēnam ir pozitīva dinamika. Bija sagatavoti individuāla atbalsta pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivāciju. Konsultāciju laikā skolēns strādāja aktīvi, cītīgi pildīja uzdevumus, uzdeva jautājumus par neizprasto mācību vielu. Skolēnam vērts turpināt strādāt projektā.”

Savā pieredzē dalās skolotājs Ē. Zaikovskis: „Visas papildu nodarbības skolniece apmeklēja ar prieku un vēlmi. Visas nodarbības bija rūpīgi plānotas atbilstoši meitenes individuālajam līmenim un darba tempam. Pateicoties individuālajam darbam, meitenes zināšanu līmenis uzlabojās. Pilnveidoja prasmes izmantot atgādnes mācību priekšmetos.”

Skolotāja I. Putāne: „Skolēns pilnveidoja lasītprasmi, kā arī mēģināja apgūt jaunus vārdiņus, izmantojot interaktīvus materiālus. Turpināt mācīties strādāt patstāvīgi un izprast uzdevumu nosacījumus pašam.”

Skolotāja N. Adamoviča uzsver, ka skolēniem ir novērojami uzlabojumi lasīšanas tehnikas apguvē. Prot gramatiski pareizi norakstīt teikumus. Papildināts vārdu krājums. Labprāt pieņem skolotājas palīdzību, kļūst centīgāki, bet perspektīvā ir jāpilnveido runāšanas prasme.

Ezernieku pamatskola realizēja 5 IAP plānus. Ezernieku pamatskolas skolas projekta koordinatore S. Grebneva: „1. semestrī skolotājiem projekta „Pumpurs” ietvaros bija iespēja vadīt individuālās konsultācijas latviešu valodā un matemātikā. Skolēni tās labprāt apmeklēja, apguva grūtākos tematus, attīstīja lasītprasmi, papildināja vārdu krājumu. Skolotāji skaidroja neapgūtās tēmas, gatavoja atbilstošus spējām uzdevumus. Skolēni jutās drošāki, iesaistījās darbā stundās. Izmantojot atgādnes, centās pildīt mājas darbus. Konsultācijās uzlaboja nesekmīgos vērtējumus pārbaudes darbos. 1. semestrī bija sekmīgi latviešu valodā un matemātikā.”

Robežnieku pamatskolā projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tika piesaistīti 3 skolēni. Pedagogu pārdomas par paveikto projektā - nodarbību mērķis bija apgūt iekavēto mācību programmu, attīstīt lasītprasmi un lasītā teksta izpratni, veicināt runātprasmi, rakstītprasmi un komunikāciju latviešu valodā. Individuālās nodarbības notika latviešu valodā un angļu valodā skolas pedagogu vadībā. Ar katru skolēnu notika 2 individuālās nodarbības nedēļā.

Pēc IAP izvērtēšanas var secināt, ka sākumskolas skolēniem mazinājās risks palikt uz otru gadu tajā pašā klasē, uzlabojās mācību apguves rādītāji latviešu valodā.

Skolēnam, kurš atgriezās no ārzemēm dalība projektā palīdzēja apgūt angļu valodas pamatzināšanas, jo ārzemēs tika mācīta vācu valoda.

Indras pamatskolas vērtējums – 2022./2023. mācību gada 1. semestrī

Indras pamatskolai bija iespēja izveidot un realizēt 3 individuālā atbalsta plānus, tādējādi nodrošinot individuālās konsultācijas latviešu valodā (trim) un matemātikā (vienam) izglītojamajiem, kuriem bija mācīšanās grūtības, jo ir vājas pamatzināšanas gan matemātikā, gan latviešu valodā, kas rada valodas barjeru sekmīgai mācību priekšmetu apguvei. Projekta laikā tika nodrošinātas iknedēļas individuālās konsultācijas. Pedagogi, kuri realizēja individuālos plānus, atzīmē, ka strādājot papildus individuālajās konsultācijās, bērni attīstīja lasītprasmes iemaņas, mazinājās valodas barjera, pilnveidojās zināšanas matemātikā. Skolēni individuālajās nodarbībās jutās brīvāki, nebaidījās kļūdīties un jautāt. Individuālā pieeja ļāva šiem skolēniem labāk izprast mācību saturu, veiksmīgāk sagatavoties pārbaudes darbiem un nepieciešamības gadījumos vērtējumus uzlabot, kā rezultātā tika saņemti pozitīvi vērtējumi priekšmetā 1. semestrī. Skolēni labprāt piedalās šāda veida nodarbībās, jo pēc tam jūtas drošāki mācību stundās klasē.

Savukārt Priežmalas pamatskola arī realizēja 3 individuālo atbalsta pasākumu plānus. Atbalsts tika sniegts latviešu valodā un matemātikā. Priežmalas pamatskolas pedagogi uzsver, ka pateicoties individuālajam darbam ar skolēniem, būtiski mazinājās grūtības mācību priekšmetu apguvē, vērojama pozitīva dinamika zināšanu līmenī, patstāvībā, pašapziņā un pārliecībā par sevi.

2022./2023. mācību gada 2. semestrī individuālās konsultācijas projekta ietvaros vairs nenotiks un projekts noslēgsies 2023. gada 31. maijā. Turpmāk atliek meklēt iekšējos resursus projekta ilgtspējas attīstībai un gaidīt jaunas iespējas. Projekta ieguldījums ir ļoti nozīmīgs un nepieciešams mūsu izglītības iestādēs. 

Informāciju sadarbībā ar skolu projekta koordinatoriem apkopoja Regīna Pauliņa, projekta koordinatore Krāslavas novadā


Jauna aptauja

Marts - 2023
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
24 25 26
27 28 29 30 31  
trešdiena, 01.03.2023

Dienas foto

  • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde