pirmdiena, 28. maijs, 2018Vārda diena: Vilhelms, Vilis
crest1 crest2

Bērni mācās nebaidīties pieņemt lēmumus

Pievienots: 18.04.2017

Mūsdienu sabiedrības dzīves dinamika pieprasa jaunu pieeju pasākumiem izglītības jomā. Mācību un audzināšanas darbā par pedagogu darba prioritāti kļūst harmoniskas un vispusīgas personības attīstība, veidojot prasmi atrast savu vietu mūsu strauji mainīgajā pasaulē. Krāslavas Varavīksnes vidusskola vienmēr cenšas iet kopsolī ar laiku, tāpēc līdztekus jau esošajām mācību priekšmetu programmām piedāvā saviem skolēniem dažādas jaunas mācību formas un metodes. Apgūstot „Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu”, paralēli obligātajiem mācību priekšmetiem mūsu pirmklasnieki vienu reizi nedēļā apmeklē fakultatīvu „Matemātiskā loģika”. Šis fakultatīvais kurss ir paredzēts visiem skolēniem, nevis tikai tiem, kas ir īpaši apdāvināti matemātikā. Lai maksimāli ieinteresētu bērnus, nodarbībās tiek izmantoti neparasti un izklaidējoši uzdevumi. Nodarbībās, kas notiek spēles formā, skolēni jau iemācījās:

- orientēties telpā;

- salīdzināt un apvienot priekšmetus grupās pēc noteiktām pazīmēm;

- noteikt atšķirības priekšmetu rindā vai grupā;

- atrast liekos priekšmetus pēc noteiktām pazīmēm.

Šajās nodarbībās liela uzmanība tiek pievērsta tādu prasmju attīstīšanai, kas palīdz veidot loģiskās ķēdes, lai risinātu uzdevumus. Piemēram, skolēni daudz strādā ar interaktīvo tāfeli, jo vizuālo tēlu izmantošana dod iespēju veiksmīgi risināt pat vissarežģītākos loģiskos uzdevumus. Fakultatīvs attīsta pirmklasnieku loģisko domāšanu, uzmanību, iztēli, atmiņu, palīdz ne tikai labāk izprast matemātiku, bet arī daudz veiksmīgāk apgūt jebkura cita mācību priekšmeta pamatus. Bērni mācās domāt patstāvīgi, nebaidīties pieņemt lēmumus. Tas, protams, palīdzēs viņiem labāk risināt arī dažādas problēmas, kas rodas dzīves ceļā.

Bērni apmeklē ne tikai nodarbības matemātiskajā loģikā, ko vada skolotāja Rita Kamola, bet arī šaha un dambretes nodarbības (skolotājs Ēriks Zaikovskis).

Tika izveidota grupa „Leļļu teātris” (skolotāja Iveta Putāne). Mūsu pirmklasnieki tagad ir apguvuši skaistu latviešu valodu un labas skatuves kustības prasmes.

Arī otrajā klasē skolēniem ir paredzēta ne tikai noteikto mācību priekšmetu apguve, viņus gaida robotikas nodarbības (skolotājs Jānis Stepiņš) un datorikas stundas (skolotāja Ilona Kolodnicka), kā arī izglītojoši eksperimenti dabaszinību jomā (skolotāja Rita Kamola un Ēriks Zaikovskis), mēģinājumi un uzstāšanās bērnu teātrī (skolotāja Iveta Putāne).

Par veiksmīgu darbu liecina arī skolēnu sasniegumi: šogad Krāslavas novada matemātikas olimpiādē mūsu pirmklasnieki izcīnīja 1. un 3. vietu.

Ņemot vērā iegūtos pozitīvos rezultātus, Krāslavas Varavīksnes vidusskola plāno turpināt „Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas” īstenošanu arī nākamajā mācību gadā.

Klasi, kas apgūs „Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu” 2017. gadā, vadīs skolotāja Ludmila Konopļa.

Klasi, kas apgūs "Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma" 2017. gadā, vadīs skolotāja Daina Strupiša.

Kontakttālrunis: skolas sekretāre – 65681468.

Ilona Kozačuka, direktores vietniece mācību darbāJauna aptauja

Maijs - 2018
P O T C P S S
  01
02
03
04 05 06
07
08
09
10
11
12 13
14
15
16
17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27
29 30 31  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.