svētdiena, 12. jūlijs, 2020Vārda diena: Indriķis, Ints, Namejs
crest1 crest2

Jauniešu nodarbināšana 2020. gada vasaras periodā

Pievienots: 30.05.2020

Aicinām jauniešus reģistrēties (no pilniem 15 gadiem līdz 20 gadiem ieskaitot) Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā „Jauniešu nodarbināšana 2020. gada vasaras periodā”. Reģistrācija pasākumam notiek no 01.06.2020. līdz 14.06.2020. Reģistrēties pasākumam šeit  
No pilniem 15 (piecpadsmit gadiem ir jāaprit līdz 31.05.2020. ieskaitot) līdz 20 gadiem ieskaitot.

2020. gada vasaras periodā piedāvāto
vakanču saraksts un darba pienākumi

 • PII „Pienenīte”, adrese: Ezera iela 15, Krāslava, LV-5601.

  Profesija –„Skolotāja palīgs”. Prasības pretendentiem: 16 (pilni) gadi.


Darba pienākumi

1) Servēt galdus, palīdzēt saņemt virtuvē  ēdienu,  palīdzēt izdalīt to.
2) Sekot, lai bērniem būtu pieejams dzeramais ūdens.
3) Žāvēt bērnu virsdrēbes.
4) Nepieciešamības gadījumā izskalot un žāvēt bērnu apakšveļu.
5) Pedagoģiskajā darbā: palīdzēt grupas skolotājām sagatavoties nodarbībām, svētkiem, rotaļām; palīdzēt skolotājām darbā ar bērnu apakšgrupām; aktīvi piedalīties bērnu masu pasākumos (bērnu pieskatīšana, personāžu tēlošana u.tml.); vajadzības gadījumā pieskatīt bērnus skolotājas prombūtnes laikā; piedalīties ekskursijās ārpus bērnudārza teritorijas; piedalīties bērnu norūdīšanās procedūru veikšanā.
6) Bērnu aprūpes veikšana: palīdzēt bērniem apģērbties un noģērbties; veikt bērnu  ēdināšanu; sekot  bērnu higiēnai; veicināt bērnu pašaprūpes iemaņu apguvi; ievērot bērnu dienas režīmu.
7) Saskarsmes un ētikas pamatprincipu ievērošana: izvēlēties atbilstošu apģērbu un apavus darbam ar bērniem; izkopt runas stilu; ievērot uzvedības kultūru un pieklājības normas; ievērot galda kultūru.

Darbam ir nepieciešama sanitārā  medicīniskā  grāmatiņa (Ir jārēķinās ar šādu  savu naudas summu - kopā 28 EUR), pēc tam, uzrādot čekus, darba devējs segs šo summu, pārskaitot konkrēto summu uz dalībnieka norādīto algas kontu.

 Profesija – „Sētnieks”.

Darba pienākumi

1. Uzturēt kārtībā iestādes teritoriju, verandas laukumus.
2. Savlaicīgi ravēt krūmus un apstādījumus.
3. Laistīt puķu dobes un apstādījumus.

 • PII „PĪLĀDZĪTIS”, adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601.
   

 Profesija –„Skolotāja palīgs”. Prasības pretendentiem: 16 (pilni) gadi.

Darba pienākumi

 1) Servēt galdus, palīdzēt saņemt virtuvē ēdienu, palīdzēt izdalīt to.
2) Sekot, lai bērniem būtu pieejams dzeramais ūdens.
3) Žāvēt bērnu virsdrēbes.
4) Nepieciešamības gadījumā izskalot un žāvēt bērnu apakšveļu.
5) Pedagoģiskajā darbā: palīdzēt grupas skolotājām sagatavoties nodarbībām, svētkiem, rotaļām; palīdzēt skolotājām darbā ar bērnu apakšgrupām; aktīvi piedalīties bērnu masu pasākumos (bērnu pieskatīšana, personāžu tēlošana u.tml.); vajadzības gadījumā pieskatīt bērnus skolotājas prombūtnes laikā; piedalīties ekskursijās ārpus bērnudārza teritorijas; piedalīties bērnu norūdīšanās procedūru veikšanā.
6) Bērnu aprūpes veikšana: palīdzēt bērniem apģērbties un noģērbties; veikt bērnu  ēdināšanu; sekot bērnu higiēnai; veicināt bērnu pašaprūpes iemaņu apguvi; ievērot bērnu dienas režīmu;
7) Saskarsmes un ētikas pamatprincipu ievērošana: izvēlēties atbilstošu apģērbu un apavus darbam ar bērniem; izkopt runas stilu; ievērot uzvedības kultūru un pieklājības normas; ievērot galda kultūru.

Darbam  ir nepieciešama sanitāra medicīniskā grāmatiņa. (Ir jārēķinās ar savu naudas summu - kopā 28 EUR), pēc tam, uzrādot čekus, darba devējs segs šo summu, pārskaitot konkrēto summu uz dalībnieka norādīto algas kontu.

Profesija – „Sētnieks”.

Darba pienākumi

1. Uzturēt kārtībā iestādes teritoriju, verandas laukumus.
2. Savlaicīgi ravēt krūmus un apstādījumus.
3. Laistīt puķu dobes un apstādījumus.

 • Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, adrese: Pils iela 8, Krāslava, LV-5601.

  Profesija – „Datu ievadīšanas operators”.
  Prasības pretendentiem:  teicamas  latviešu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski.

Darba pienākumi

1) Pierakstīt runas, lekcijas, sēžu protokolus, vēstules, pavēles, instrukcijas, atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju; strādāt ar jebkuras sistēmas rakstāmmašīnām, ar tekstiem no iespieddarbu oriģināliem vai rokraksta; veikt kancelejas darbus.
2) Dokumentu iešūšanu vai to kopēšanu; ar skaitļošanas tehnikas palīdzību maketēt, rediģēt un izdrukāt korespondences un citu dokumentu tekstus; strādāt ar telefaksu un citiem tehniskiem līdzekļiem.
3) Apstrādāt informācijas pavaddokumentus, sagatavot un kontrolēt informācijas mehanizētās apstrādes datus; izpildīt dažus kancelejas darbus.

 Profesija- „Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs”.

Darba pienākumi

1) Kontrolēt biļetes pie ekspozīcijas ieejas.
2) Sniegt informāciju apmeklētājiem, uzraudzīt izstāžu un ekspozīciju zāles muzeja teritorijā.

 • Krāslavas Valsts ģimnāzija, adrese: Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija.

  Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.
4. Nelielu remontdarbu veikšana. Darbs saistīts ar smagumu virs 15 kg pārvietošanu.

Īpašas prasības. Slēdzot darba līgumu, ir jāuzrāda sanitārā grāmatiņa. (Ir jārēķinās ar savu naudas summu - kopā 28 EUR), pēc tam, uzrādot čekus, darba devējs segs šo summu, pārskaitot konkrēto summu uz dalībnieka norādīto algas kontu.

 • Tūrisma informācijas centrs, adrese: Pils iela 2, Krāslava, LV-5601.


Profesija: „Tūrisma speciālists”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Sekmē sadarbību informācijas sniedzējiem Latgalē un visā Latvijā, veicina sadarbību ar tūrisma uzņēmējiem.
3. Sekmē tūrisma informācijas centra darbību, ir sabiedrisks, pieklājīgs un atsaucīgs.

 • Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”, adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2.Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 Profesija: „Aukle”.

Darba pienākumi

1) Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2) Strādāt audzinātājas uzraudzībā un palīdzēt organizēt bērnu ikdienu.
3) Apģērba mazgāšana un gludināšana.
4) Telpu sanitārā uzkopšana un trauku mazgāšana.
5) Bērnu ēdināšana, galda servēšana, ēdiena pasniegšana, trauku mazgāšana.
6) Pirmsskolas vecuma bērniem atbalsts apģērbties un noģērbties.
7) Brīvā laika organizēšana bērniem, dažādu aktivitāšu spēļu, rotaļu, pastaigu  organizēšana.

 •  Krāslavas novada dome, Attīstības nodaļa, adrese: Skolas iela 7, Krāslava,  Krāslavas novads, LV – 5601.


Profesija: „
Projektu vadītāja asistents”. Prasības: Vajadzīgi 18-20 gadus jauni jaunieši. Vēlamas labas iemaņas darbā ar Excel, Word, atbildības izjūta,  teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas zināšana.

Darba pienākumi

1. Projektu ideju ģenerēšana, finanšu avotu meklēšana.
2. Informācijas apstrāde, atskaišu sagatavošana un projektu uzraudzība utt.

Atlases veids: iesniedzama Krāslavas novada vizītkarte rakstiski (brīvā formā, maksimāli 1.lpp.). Vizītkarte jāiesniedz līdz 19.06.2020. Krāslavas novada domē, 16. kab., Rīgas ielā 51. Pēc  iesniegto darbu izvērtēšanas tiks noslēgti darba līgumi.

 • Izvaltas pagasta pārvalde, adrese: Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads, LV – 5652.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2.Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
 6. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 •  Krāslavas Varavīksnes vidusskola, adrese: N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601.


Profesija: „Sētnieks”.

Darba pienākumi

Veikt vienkāršus sezonas rakstura atbilstošus labiekārtošanas darbus.

 •  Kaplavas pagasta pārvalde, adrese: Kaplava, Krāslavas novads, V-5668.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai (puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana, krūmu ciršana, zāles pļaušana un citi).
3. Veikt vienkāršus darbus (malkas iekraušana un izkraušana).
4. Darbs ietver vienkāršas tehnikas izmantošanu.
5.Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6.Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 • Indras pagasta pārvalde, adrese: Pasta iela 2, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads, LV – 5664.


Profesija: „Labiekārtošanas strādnieks”.

Darba pienākumi

1.Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Teritorijas labiekārtošana.
3. Grāvmalu tīrīšana.
4. Puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana.
5. Veic vienkāršus labošanas un remonta darbus.

 • p/a „Labiekārtošana K”, adrese: Sporta iela 10, Krāslava,LV- 5601.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2.Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana, nopļautās zāles savākšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Krūmu un koku apaugumu apgriešana.
7. Palīdzēt pilsētas un valsts svētku dekorāciju un rotājumu noformēšanā.

 •  Krāslavas novada Centrālā bibliotēka, adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601.


Profesija – „Bibliotekārs/e”. 

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
 2. Lasītāju apkalpošana ar ALISE programmatūru, fonda kārtošana, grāmatu  apstrāde un uzziņu izpilde.

 •  Ūdrīšu pagasta pārvalde, adrese: Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas novads, LV – 5601.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām un grāvmalās.
6. Kapsētu teritorijas  sakopšana.
7. Iestāžu telpu uzkopšana un uzturēšana kārtībā.

 •  Skaistas pagasta pārvalde, adrese: Miera iela 17, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas novads, LV – 5671.


Profesija: „Palīgstrādnieks”
.

Darba pienākumi

1. Sīkie remontdarbi.
2. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Palīgdarbi pirmsskolas grupā.

 • Kalniešu pagasta pārvalde, adrese: „Daugavas”, Kalnieši, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, LV – 5660.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana, un laistīšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 •  Piedrujas pagasta pārvalde, adrese: Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas novads, LV – 5662.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 •  Robežnieku pagasta pārvalde, adrese: Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas novads, LV – 5666.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Sagatavot zemi puķu dobju stādīšanai, puķu dobju kopšana, ravēšana un laistīšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 •  Krāslavas pagasta pārvalde, adrese: Ezerkalns, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads, LV-5601.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5.A tkritumu savākšana gar ceļmalām.
6.Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 •  Aulejas pagasta pārvalde, adrese: Roberta Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads, LV – 5681.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana, un laistīšana.4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 • Kombuļu pagasta pārvalde, adrese: Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pagasts, Krāslavas novads, LV – 5656.


Profesija: „Palīgstrādnieks”.

Darba pienākumi

1. Pildīt darba vadītāja norādījumus.
2. Veikt palīgdarbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši sezonai.
3. Puķu dobju kopšana, ravēšana, un laistīšana.
4. Ielu un trotuāru slaucīšana un uzturēšana kārtībā.
5. Atkritumu savākšana gar ceļmalām.
6. Uzkopt uz uzturēt kārtībā iestāžu telpas.

 Profesija: „Bibliotekāre/s”.

Darba pienākumi

– Bibliotekārs sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti; popularizē bibliotēku un tās piedāvājumus; komplektē un kataloģizē iespiestos un elektroniskos dokumentus; pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.

Kāda būs mērķauditorija?

Jaunieši vecumā no 15 (piecpadsmit gadiem ir jāaprit līdz 31.05.2020.) līdz 20 (ieskaitot) gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novads.

Kas ir nepieciešams jauniešiem, lai uzsāktu darba gaitas vasaras periodā?

-Jaunieša derīga pase vai identifikācijas karte.
-Jaunieša bankas konts.
-Jauniešiem  obligāti ir jāuzrāda pie darba līguma slēgšanas darba devējam „Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”, kuru var iegūt  bez maksas vēršoties pie sava ģimenes ārsta.

Kāda būs jauniešiem darba slodze?

No 15 (pilniem) gadiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem 3,5 stundas.
No 18 (pilniem) gadiem līdz 20 (ieskaitot)  gadiem 4 stundas.

Kā tiks atlasīti pieteikušies jaunieši darbam vasaras periodā?

-Izlozes veidā.

Kāda būs jauniešu alga?

-Alga pirms nodokļu nomaksas būs 215,00 EUR (puse no minimālās algas).

Kādi ir darba devēju pienākumi?

-Jānodrošina jaunieši ar darbu un darbu vadītāju, kurš koordinēs jauniešu darbu.
 -Pagastu pārvaldēm būs jāslēdz darba līgumi ar jauniešiem.
-Jāiesniedz Krāslavas novada domei  mēneša beigās  darba laika uzskaites tabeles.

Krāslavas novada dome apņemas

-Organizēt jauniešu nodarbināšanu vasaras laikā.
-Apzināt potenciālos darba devējus un apkopot ziņas par tiem.
-Organizēt jauniešu atlasi (izlozes veidā) uz vakantajām darba vietām.
-Slēgt darba līgumus ar  jauniešiem, kuri strādās pašvaldību iestādēs.
- Krāslavas novada dome no sava budžeta nodrošinās  jauniešiem pusi no minimālās algas un sociālo nodokli pašvaldību iestāžu darba devējiem. Pagastu pārvaldēm būs jāfinansē no sava budžeta darba devēja sociālais nodoklis, bet pusi no minimālās algas finansēs Krāslavas novada dome.
-Iesniegt darba laika tabeles grāmatvedībai un veikt citus nepieciešamos darbus pasākuma veiksmīgai norisei.

Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar:
1. Darba likumu,
2. Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.206 „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”.

Jauniešu pasākuma darba devējs ir Krāslavas novada dome, kas rīkojas saskaņā ar „Fizisko personu datu aizsardzības likuma” 7. panta otro punktu ar mērķi nodrošināt darba līgumu noslēgšanu un to izpildi. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta izsludināto ārkārtas situāciju valstī jauniešu reģistrācija un nodarbināšana  Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā „Jauniešu nodarbināšana 2020.gada vasaras periodā” atlikta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai.


Jauna aptauja

Novembris - 2020
P O T C P S S
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by webbuilding.lv - mājas lapu izstrāde.