ceturtdiena, 25. februāris, 2021Vārda diena: Alma, Annemarija
crest1 crest2

Paldies iedzīvotājiem par viedokļiem!

Pievienots: 14.01.2021

Krāslavas novada pašvaldība vairākus gadus pēc kārtas aktīvi piedalās konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, un šogad daudzu domes speciālistu darbs vainagojās ar rezultātu, saņemot diplomu un naudas balvu 5000 eiro vērtībā nominācijā „Goda Ģimenes apliecībai draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”.

Gunta Ahromkina, Krāslavas novada domes projektu speciāliste:

,,Paldies dalībniekiem par balsojumu un viedokļiem! Konkurss noritēja vairākās kārtās.  Pirmajā kārtā notika balsojums, Krāslavas pašvaldībai saņemot 772 atsauksmes. Respondentu vairākums (70,21%) bija vecumā no 26 līdz 40 gadiem, lielākajai daļai no tiem (80,70%) ir bērni, pārsvarā respondenti (96,50%) ir daļēji apmierināti ar piedāvājumu ģimenēm Krāslavas novadā.  Otrajā kārtā pašvaldības sniegtos pakalpojumus vērtēja eksperti, lemjot, ka pašvaldībā ir 3+ kartei (tiek piešķirta ģimenēm, kurās aug vismaz trīs bērni) draudzīgs piedāvājums (atlaide baseinā, atlaides dārziņos, mākslas, mūzikas un sporta skolā).”

Ka paziņoja Gunta Ahromkina, respondenti ar plus zīmi atzīmē pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem, bērnudārzu pieejamību, kvalitatīvo interešu un profesionālās ievirzes izglītību, aktīvo biedrību piedāvājumu ģimenēm (interesantas lekcijas, pasākumi), skeitparku, rotaļu laukumus, velomaršrutus, veselības projekta aktivitātes, pilsētas sakoptību, dabas resursu pieejamību.

Aptaujāto priekšlikumi pievilcīgākai dzīvei pašvaldībā - profesionālās ievirzes izglītības pieejamība lauku teritorijās dzīvojošajiem, 5 - 6 bērnu ēdināšanas apmaksa 100% apmērā pirmsskolā, sporta un aktivitāšu laukumu izveide pusaudžiem, rotaļu zonu izveide daudzdzīvokļu namu pagalmos, dabas objektu attīstīšana, soliņi pilsētvidē, interešu izglītības līdzfinansēšana pirmsskolā.

Krāslavas Senioru skolas vadītāja Tatjana Azamatova ir apkopojusi 28 cilvēku viedokli. Visaktuālākā problēma senioriem – pilsētā pietrūkt soliņu. Soliņi vajadzīgi arī ģimenēm ar bērniem. Senioru skola iesniedza pašvaldībā karti ar atzīmētām vietām, kur, viņuprāt, ir vajadzīgi soliņi.

Krāslaviešu - Ostrovsku daudzbērnu ģimenes - viedoklis par situāciju Krāslavā:

,,Mūs apmierina vispārējā izglītība. Šajā mācību gadā daudz jaunu skolotāju, jo notika apvienošanās ar ģimnāziju. Mēs vērtējam to pozitīvi, lai gan ir savi izaicinājumi attālinātā mācību procesa dēļ. Jaunākais puika Ingus ir PII „Pienenīte” audzēknis, uzsāks skolas gaitas šogad. Dārziņā mūsu ģimene saņēma pašvaldības atlaidi kā daudzbērnu ģimene. Abas meitas (13 un 11 gadu) ir arī sportistes, nodarbojas ar vieglatlētiku Krāslavas Sporta skolā. Santai (13) ir labi sasniegumu augstlēkšanā. Arī Ingus plāno doties uz sporta skolu, viņam ļoti patīk būt kustībā, būt aktīvam. Esam priecīgi, ka arī sporta skolā paredzama atlaide – ja mācās trīs bērni, jāmaksā tikai par diviem.

Ko vajadzētu uzlabot? Maz vietu, kur var sportot un pavadīt brīvo laiku ar ģimeni. Vajadzētu atvērt lielāku fitnesa un aerobikas sporta zāli, tā ir ļoti pieprasīta. Lielākiem bērniem nav ko darīt mazo bērnu laukumiņos. Maz iespēju pusaudžiem, it īpaši brīvlaikā. Gribētos, lai tenisa korts ir pieejams ikdienā. Būtu labi papildināt interešu izglītības klāstu, piemēram, bērniem ir interese par valodu pulciņu.”

Vijas Gendeles - Nunesas viedoklis:

,,Krāslavā dzīvot ir droši. Bērniem pietiekoši daudz var dot - mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola, interešu centrs - un tas viss ir sasniedzams. Gribam kvalitatīvus laukumus namu pagalmos, kaut ko līdzīgu Daugavpils bērnu laukumam pie autoostas. Vasarā bērns dzīvojas pats par sevi, nometnēs praktiski nav iespējams tikt, sporta nometnēs tikai futbolisti, basketbolisti un organizatoriem pietuvinātas ģimenes. Var ņemt labu piemēru no Daugavpils, kur nometņu ir daudz, vecāki būtu gatavi līdzfinansēt. Pilsētā ir aktuāla soliņu problēma, senioriem nav kur piesēst pa ceļam, ejot uz poliklīniku.”

Gunārs Upenieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs:

Protams, pašvaldības ietvaros 5000 eiro – tā ir visai neliela summa. Es uzskatu, ka šie līdzekļi jāizmanto kā papildfinansējums, ko paredzēts ieguldīt, lai labiekārtotu atpūtas zonu pie Persteņa ezera. Novada dome plāno turpināt labiekārtošanas darbus pludmalē un izveidot vietu, kur varētu atpūsties dažāda vecuma iedzīvotāji. Plānots ierīkot ezera krastā sporta laukumu ar dažādiem āra trenažieriem, kā arī rotaļu laukumu vismazākajiem apmeklētājiem. Jāparedz, lai šajā vietā būtu komfortabli gan vecākiem, gan vecvecākiem, kas ved uz ezeru savus bērnus un mazbērnus. Persteņa ezers atrodas netālu no pilsētas dzīvojamajiem kvartāliem, un šī priekšrocība obligāti jāizmanto.”

Informāciju apkopoja Elvīra Škutāne,
Guntas Ahromkinas foto
Jauna aptauja

Februāris - 2021
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
26 27 28

Dienas foto

  • Montāžas darbi pilsētas katlumājā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde