sestdiena, 25. marts, 2023Vārda diena: Marita, Māra, Mārīte
crest1 crest2

Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana Krāslavas novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g. 1. semestrī

Pievienots: 08.02.2023

2022./2023. mācību gada 1. semestrī Krāslavas novada skolas – Indras pamatskola, Robežnieku pamatskola, Andrupenes pamatskola, Priežmalas pamatskola, Dagdas vidusskola, Krāslavas Varavīksnes vidusskola un Krāslavas ģimnāzija – turpināja dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001), realizējot trešā perioda plānu. Saskaņā ar to Dagdas vidusskolā tika īstenots pedagogu palīga/otrā pedagoga atbalsts gan STEM un vides, gan multidisciplinārajā jomā, kā arī interešu izglītībā īstenotas datorikas pulciņa nodarbības. Andrupenes pamatskolā tika īstenotas nodarbības mācīšanās grupās STEM un vides jomā, kā arī nodarbības interešu izglītībā matemātikas, dabaszinību, tehnoloģiju un kultūrizglītības jomā. Indras pamatskolā darbojās pedagogu palīgs/otrais pedagogs, Robežnieku pamatskolā tika īstenota mācīšanās grupas programma STEM un vides jomā un talantu programma multidisciplinārajā jomā. Priežmalas pamatskolā strādāja pedagogu palīgs/otrais pedagogs, kurš sniedza atbalstu STEM un vides jomas mācību priekšmetos, kā arī tika īstenota mācīšanās grupas un pētniecības programma. Krāslavas Varavīksnes vidusskolā atbalstu sniedza pedagogu palīgs/otrais padagogs gan STEM un vides, gan multidisciplinārajā jomā, interešu izglītības ietvaros skolēniem tika vadītas robotikas nodarbības, tāpat tika realizēta pētniecības programma, mācīšanās grupas un talantu programma. Krāslavas ģimnāzijā tika īstenots pedagogu palīga/otrā pedagoga atbalsts, mācīšanās grupas, talantu un pētniecības programma. Viss atbalsts tika sniegts STEM un vides izglītības jomā.

Diemžēl dažus plānotos pasākumus nebija iespējams realizēt vai bija jāsamazina stundu skaits finanšu ierobežojuma dēļ.

Lūk, dažu skolu, pedagogu pārdomas un secinājumi par šī mācību gada 1. semestra aktivitātēm projektā.

Dagdas vidusskola

Pedagogu palīgs/ otrais pedagogs 1. - 6. klašu skolēniem

No 2022./2023. m. g. septembra mēneša es turpināju strādāt kā otrais pedagogs projektā „SAM8.3.2. Mācību saturs: STEM un vides joma”. Savus pienākumus veicu Dagdas vidusskolā matemātikas, sociālo zinību un dabas zinību stundās, palīdzot 1.-6. klašu skolēniem pārvarēt mācīšanās grūtības. 

Lai palīdzētu izglītojamiem apgūt jauno mācību vielu un atkārtot jau iepriekš apgūto, savā darbā kopā ar skolotājiem izstrādājām kopīgu stratēģiju un darba plānu, vienojamies par atbalsta pasākumiem. Nodarbībās es pārdomāti un mērķtiecīgi uzdodu jautājumus skolēnam, lai redzētu, ko konkrēti bērns nav sapratis, kas sagādā lielākās grūtības, un palīdzu bērnam izpildīt uzdevumu „vieglajā valodā”, soli pa solim.

Manuprāt, daudziem bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, lielākais izaicinājums ir lasītprasmes apguve. Lai labāk apgūtu šo prasmi, kopā pārrunājam izlasīto, lai bērns arī saprastu to, ko lasa. Īpaši tas ir svarīgi tādos mācību priekšmetos kā dabaszinībās, sociālās zinības un matemātikas stundās. Tas palīdz pareizi saprast uzdevumu, teksta uzdevumu, jautājumu, kā arī atrast informāciju tekstā. Dažiem bērniem lielas grūtības sagādā atgādnes, tāpēc nepieciešams pareizi iemācīt izmantot tās. Bieži vien skolēniem vajag palīdzēt sakārtot darba vietu pirms mācību stundas.

Esmu pateicīga Dagdas vidusskolas administrācijai par iespēju strādāt kā otrajam pedagogam. Labprāt turpināšu strādāt šajā amatā, ja būs iespēja arī turpmāk.
(Pedagogu palīgs/otrais pedagogs Ilona Antonova)

Pedagogu palīgs/ otrais pedagogs 1. - 6. klašu skolēniem

Projekta „SAM 8.3.2. Mācību saturs: multidisciplinārā joma” ietvaros strādāju kā pedagogu palīgs 2022./2023. m. g. pirmajā semestrī. Savus pienākumus veicu mācību stundu (latviešu valoda, angļu valoda, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla) laikā, palīdzot 1.a,b, 2.a, 3.a, 5.a klašu skolēniem pārvarēt mācīšanās, sociālās un psiholoģiskās grūtības.

Lielāku stundu skaitu veltīju darbam 1. a klasē, jo kopā ar klases audzinātāju palīdzēju pirmklasniekiem risināt adaptācijas problēmas: kā saplānot savu darbu, kā uzvesties stundas laikā, atrast mūzikas, angļu valodas kabinetu, apmeklēt skolas mediķi, sakārtot darbavietu, sagatavoties sporta, dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas stundām, apmeklēt bibliotēku, pareizi saplānot laiku pēc stundām, gaidot vecāku ierašanos (galda spēļu spēlēšana, bibliotēkas apmeklēšana).

Nodarbību laikā daudz laika tika veltīts latviešu valodas apguvei:

  • burtu, zilbju, vārdu lasīšana,
  • vārdu un teikumu veidošana,
  • teksta lasīšana un vārdu skaidrojums,
  • teksta lasīšana, atbildes uz skolotāja jautājumiem,
  • darbs ar attēliem, veicinot runātprasmi,
  • burtu, vārdu, teikumu rakstīšana.


Sadarbojos ar izglītības iestādes atbalsta personālu - psihologu, analizēju dažu izglītojamo mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas, lai sniegtu atbalstu skolēniem pašvadītas mācīšanās prasmju apguvei.

Centos būt izpalīdzīga un pretimnākoša. Izveidojās labas attiecības arī ar skolēnu vecākiem. Plānoju turpināt iesākto un dažādot savu darbu 2. semestrī.
(Pedagogu palīgs/otrais pedagogs Olita Loče)

Interešu izglītība. Datorikas pulciņš 1. - 4. klašu skolēniem

Katra jauna prasme ir mans spēks

Jau rudens sākumā pirmo klašu skolēni uzsāka, bet otrklasnieki turpināja apgūt jaunas prasmes un zināšanas „Datorikas pulciņa 1. - 4.klašu skolēniem” ietvaros.

2022./2023. mācību gada 1. semestrī datorikas pulciņa nodarbībās skolēni apguva un pilnveidoja savas prasmes elektroniskajā skolvadības sistēmā - e-klase. Skolēni iemācījās gan pieslēgties, izmantojot savus pieejas datus, gan pārbaudīt dienasgrāmatu, gan apskatīt savas atzīmes, gan sūtīt vēstules.

Pulciņa dalībnieki mācījās strādāt tekstapstrādes lietotnē - gan atvērt, gan arī patstāvīgi saglabāt savus dokumentus. Mācījās drukāt pašu izdomātus teikumus par kādu tematu, kā arī trenējās norakstīt jau doto tekstu.

Visvairāk skolēniem patika vēstules rakstīšana Salavecim, skolēni ne vien drukāja, ko vēlas saņemt kā dāvanas, bet arī apguva vēstules noformēšanas noteikumus, mācījās pareizrakstību un, protams, skaisti noformēja savu veikumu, un tikai tad Salavecis savā pastkastē saņēma tik daudzas brīnišķīgas vēstules.

Un 2022. gada noslēgumā datorikas pulciņa skolēni patstāvīgi zīmēja un arī sūtīja apsveikuma vēstules skolotājiem, kuri ikdienā māca viņus. Jaunajā mācību semestrī skolēnus gaida jauni izaicinājumi un jaunu zināšanu apguve.
(Datorikas pulciņa vadītāja Ieva Stikute)

Robežnieku pamatskola

Projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Robežnieku pamatskolā 1.-4.klašu skolēni iesaistījās matemātikas nodarbībās, 5.-6.klašu skolēni - dabaszinībās un „Talantu programmā”. Nodarbību laikā pedagogi papildus nodarbojās ar skolēniem, apgūstot iekavēto vai neapgūto matemātikas un dabaszinību mācību programmu. Tika izmantotas dažādas mācību metodes, veikti eksperimenti, skolēni tika iesaistīti mācību spēlēs un rotaļās.

Talantu programmā tika pievērsta uzmanība diskusijām, radošajām darbnīcām, tika organizētas skolēnu radošo darbu izstādes, notika dzejas dienas.

Indras pamatskola

„Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros skolā tika nodrošināts pedagogu palīgs sākumskolas klasēm latviešu valodā (3 stundas nedēļā). Tas ļāva individuāli vērst lielāku uzmanību skolēniem, kuriem ir ļoti vājas lasīšanas prasmes, kuriem ir sarežģīti apgūt mācību saturu, jo dzimtā valoda gandrīz visās audzēkņu ģimenēs ir krievu valoda. Darbojoties klasēs, kurās ir arī izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmu, pedagogu palīgs veltīja uzmanību šiem skolēniem, lai tiktu veikti uzdevumi, sniedza papildus skaidrojumus sekmīgākai mācību satura apguvei.”

Darbs projektā turpināsies arī 2. semestrī. Lai pietiek radošuma, spēka un resursu un izdošanās realizēt visas labās idejas!

Informāciju sadarbībā ar skolu projekta koordinatoriem apkopoja Regīna Pauliņa, projekta koordinatore Krāslavas novadā
Ievas Stikutes foto


Jauna aptauja

Marts - 2023
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
26
27 28 29 30 31  
trešdiena, 01.03.2023

Dienas foto

  • Krāslavu darba vizītē apmeklēja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde