ceturtdiena, 27. aprīlis, 2017Vārda diena: Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
crest1 crest2

Ziņas

 • 27.04.2017

  Pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” izsludina konkursu ar mērķi izstrādāt uzņēmuma logo. P/a „Labiekārtošana K” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar labiekārtošanu, saimnieciskajiem darbiem un veic sanitāro apkopi Krāslavas novada administratīvajā teritorijā. Plānotajam logo asociatīvi jāatspoguļo p/a „Labiekārtošana K” darbības specifika. Nosakot labāko logo variantu, žūrija ņems vērā šādus kritērijus: - atpazīstamība, oriģinalitāte, izteiksmīgums, funkcionalitāte, lakoniskums, teritoriālā piederība. Konkursa darbus, kā arī kontaktinformāciju elektroniskā formātā jāatsūta pa e-pastu (lk@kraslava.lv) vai jānogādā aģentūras birojā (Sporta ielā 10, Krāslavā) ar norādi „Konkursam” līdz 31. maijam (ieskaitot). Sīkāka informācija pa tālr. 28607315. Konkursa uzvarētājam tiks pasniegta...

 • 27.04.2017

  Ai, darbiņi, ai, darbiņi!Bez darbiņa nevarēju;Darbiņš man prieku deva,Pilnu klēti labībiņas. Darbs – viena no cildenākajām vērtībām latviešu tautasdziesmās. Senie latvieši darbu un darba tikumu vienmēr ir turējuši augstā godā, kas senajos laikos bijusi lielākā vērtība un bagātība, jo mūsu senči ir zinājuši patieso dzīves gudrību - viss labais nāk strādājot, neko nedarot un nestrādājot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs iespējams. 25. maijā Indras pagastā tika uzsākta projekta „Darbiņš man prieku deva” realizācija, tas tiek īstenots programmas „Pats savam saimes galdam” ietvaros. Programmu finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds. Projekta kopējais finansējums - 1200.00 EUR. Divpadsmit Indras pagasta ģimenes, uzsākot darbu projektā, saņēma dārza inventāru un sēklas, lai varētu...

 • 27.04.2017

  Nu jau par tradicionālu vērtību latviešu literatūras pasaulē ir kļuvusi ikgadējā Latvijas literatūras gada balva (LaLiGaBa), kur tiek apbalvots labākais prozas un dzejas darbs, tulkojums, oriģināldarbs bērniem un sveikts arī kāds spilgts debitants literatūras pasaulē. Arī šogad literatūras cienītāji un draugi pulcējās 21. aprīlī mūzikas namā „Daile”, lai atraktīvā vadītāja Toma Treiberga pavadībā noskaidrotu 2016. gada labākos darbus pēc žūrijas vērtējuma. „Vairāk par vārdiem” bija šī pasākuma moto un kā pirmo apbalvoja – labāko dzejas krājumu. Jau pēc nominantu paziņošanas šī bija apspriestākā kategorija, jo daudziem lasītājiem likās, ka žūrija ir izvēlējusies ne īstos dzejas krājumus, kādu aizmirsusi, bet kādu nominējusi nepamatoti. Jebkurā gadījumā par 2016. gada pieciem labākajiem...

 • 26.04.2017

  Krāslavas Kultūras namā vēl tikai dažas dienas varēs apskatīt fonda „Nāc līdzās” 2. fotoizstādi „Sajūtas man līdzās 2016”. Tajā skatāmas ilggadējo fonda dalībnieku – jauniešu ar īpašām vajadzībām un nedzirdīgo jauniešu no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem fotogrāfijas. Tās atspoguļo visdažādākos mirkļus, kurus jaunie fotogrāfi centušies iemūžināt. Tas ir gan smaržīgs labības lauks pēc nokulšanas, gan mirklis vecmāmiņas lauku mājās, gan mirklis mūzikas skaņās. Jauniešiem zināšanas fotomākslā turpināja mācīt Latvijā pazīstamais fotogrāfs Jānis Mednis. Jānis Mednis saka: „Fotogrāfija ir universāla māksla, kas mūs savieno un ir saprotama lielākajai daļai cilvēku uz šīs planētas. Neatkarīgi no ādas krāsas, kultūras pieredzes, tā mums ļauj paskatīties uz pasauli tieši...

 • 26.04.2017

  Tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā ir iesniegtas 22 projektu idejas ar kopējo budžetu 11 638,42 EUR. Ja parasti iesniegto projektu sadalījums starp Krāslavu un lauku pagastiem ir bijis vienmērīgs, tad šogad ir izteikti daudz projektu no pilsētas – 15, kā arī pa diviem projektiem no Izvaltas un Indras pagastiem, un pa vienam projektam no Skaistas, Piedrujas un Robežniekiem. Vairākums ideju ir saistītas ar rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanu, kā arī teritoriju apzaļumošanu. Paldies par iedzīvotāju iniciatīvu uzņemties atbildību par vietu, kur dzīvojam! Projektu izvērtēšana plānota maija sākumā, un jau jūnijā lielākā daļa no projektiem varēs uzsākt iecerēto ideju īstenošanu. Ināra Dzalbe,Krāslavas novada...

 • 26.04.2017

  Viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem jauniešu līdzdalībai pilsoniskā sabiedrībā ir skolēnu pašpārvalde. Darbošanās skolēnu pašpārvaldē sniedz vērtīgu ieguldījumu personības attīstībā. Mūsu novada skolu pašpārvaldes ir aktīvas dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Bet retāk nodarbojas ar skolas dzīves pilnveidi jomās, kas saistītas ar:  -skolēnu problēmu risināšanu, -skolas vides un mikroklimata uzlabošanu,- dažādu projektu īstenošanu,- informācijas apriti skolā, sabiedrībā,-starpskolu sadarbības veidošanu.  Mācību gada laikā Krāslavas bērnu un jauniešu centra līderu skolā tika apmācīti skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāji, sekretāri, atbildīgie par dažādām nodaļām: reklāmu, sportu un kultūru. Martā un aprīlī nolēmām paciemoties novada skolās. Indras un Robežnieku pamatskola piekrita...

 • 25.04.2017

  Lietus, sniega un vēja atbalstīta, „Lielā Talka 2017” ir notikusi. Visas nedēļas garumā mūsu novada aktīvākie un apzinīgākie iedzīvotāji kopa savu dzīves, darba un atpūtas vietu apkārtni. Šogad, pēc provizoriskām aplēsēm, bijām 611 talkotāji, sākot no pašiem jaunākajiem – PII „Pienenīte” un „Pīlādzītis” audzēkņiem, līdz pavisam cienījama vecuma vecmāmiņām un vectētiņiem. Lai arī Talku tīmekļa vietnē bijām reģistrējuši 21 talkošanas vietu, īstenībā talku skaits bija daudz lielāks.  Pieaugot talcinieku skaitam, piemēsloto vietu skaits samazinās. Protams, vietumis tuvīnajos mežos vēl joprojām ir atrodamas stihiski veidotas atkritumu izgāztuves, taču apdzīvoto vietu apkārtne kļūst tīrāka. Šogad ļoti aktīvi talkotāji bija bērni un jaunieši. PII „Pienenīte” audzēkņi un darbinieki kopa savu...

 • 25.04.2017

  Patiess prieks, ka šogad Krāslavas jaunieši aktīvi piedalījās projektu konkursa pieteikumu iesniegšanā un apstiprināja to, ka jauniešu projekti ir iespēja sarīkot sev, saviem draugiem un citiem novada jauniešiem skaistu pasākumu vai nelielu izglītojošu aktivitāti. Tā ir iespēja piesaistīt finansējumu savam projektam - iegūt ieskatu gan projektu rakstīšanā, gan reālu darba pieredzi, un pats galvenais - priecāties par paveikto darbu un rezultātu! Vienlaikus tā ir lieliska iespēja dalīties savās zināšanās, prasmēs, meistarībā ar citiem jauniešiem, organizēt vides labiekārtošanas aktivitāti, sarīkot sporta nodarbības, veicināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu vai brīvprātīga darba popularizēšanu. Rakstīt projektu –  tas izklausās sarežģīti un laikietilpīgi, bet patiesībā tas ir pavisam...

 • 25.04.2017

  Šie vārdi ir no Viktora Pizāna un Janīnas Tabūnes dziesmas „Latgales sirds”, ko dziedāja koru konkursa kopkoris (1.-10. klašu koristi), uzrunāja ikvienu klātesošo, kas saulainā 5.aprīļa rītā iedziedāja Krāslavu. Seši pilsētas skolu kori tikās ik pavasara konkursā, piepildot Krāslavas KN mājīgo zāli ar pāri 200 dziedāt gribētājiem un varētājiem. Prieku par kopīgu dziedāšanu visi dalīja ar Krāslavas novada izglītības iestāžu koru konkursa žūriju. Jauno un jau pieredzējušo koristu repertuāra dziesmās žūrija, kuras sastāvā bija trīs mūzikas skolotājas, kordiriģentes, vokālo un folkloras ansambļu vadītājas Antoņina Tuče, Tatjana Vagale un Olga Grecka, vērtēja koru vokālo sniegumu, katras dziesmas (kori izpildīja pa trim dziesmām) tehnisko un māksliniecisko izpildījumu, kā arī kolektīva...

Jauna aptauja

Vai plānojat piedalīties 4. maija svētku pasākumos Krāslavā?

Aprīlis - 2017
P O T C P S S
  01 02
03
04
05
06
07
08 09
10
11
12
13
14 15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28 29 30

Jauna aptauja

Vai plānojat piedalīties 4. maija svētku pasākumos Krāslavā?

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.