ceturtdiena, 27. aprīlis, 2017Vārda diena: Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
crest1 crest2

Ziņas

 • 26.04.2017

  Krāslavas Kultūras namā vēl tikai dažas dienas varēs apskatīt fonda „Nāc līdzās” 2. fotoizstādi „Sajūtas man līdzās 2016”. Tajā skatāmas ilggadējo fonda dalībnieku – jauniešu ar īpašām vajadzībām un nedzirdīgo jauniešu no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem fotogrāfijas. Tās atspoguļo visdažādākos mirkļus, kurus jaunie fotogrāfi centušies iemūžināt. Tas ir gan smaržīgs labības lauks pēc nokulšanas, gan mirklis vecmāmiņas lauku mājās, gan mirklis mūzikas skaņās. Jauniešiem zināšanas fotomākslā turpināja mācīt Latvijā pazīstamais fotogrāfs Jānis Mednis. Jānis Mednis saka: „Fotogrāfija ir universāla māksla, kas mūs savieno un ir saprotama lielākajai daļai cilvēku uz šīs planētas. Neatkarīgi no ādas krāsas, kultūras pieredzes, tā mums ļauj paskatīties uz pasauli tieši...

 • 26.04.2017

  Tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā ir iesniegtas 22 projektu idejas ar kopējo budžetu 11 638,42 EUR. Ja parasti iesniegto projektu sadalījums starp Krāslavu un lauku pagastiem ir bijis vienmērīgs, tad šogad ir izteikti daudz projektu no pilsētas – 15, kā arī pa diviem projektiem no Izvaltas un Indras pagastiem, un pa vienam projektam no Skaistas, Piedrujas un Robežniekiem. Vairākums ideju ir saistītas ar rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanu, kā arī teritoriju apzaļumošanu. Paldies par iedzīvotāju iniciatīvu uzņemties atbildību par vietu, kur dzīvojam! Projektu izvērtēšana plānota maija sākumā, un jau jūnijā lielākā daļa no projektiem varēs uzsākt iecerēto ideju īstenošanu. Ināra Dzalbe,Krāslavas novada...

 • 26.04.2017

  Viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem jauniešu līdzdalībai pilsoniskā sabiedrībā ir skolēnu pašpārvalde. Darbošanās skolēnu pašpārvaldē sniedz vērtīgu ieguldījumu personības attīstībā. Mūsu novada skolu pašpārvaldes ir aktīvas dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Bet retāk nodarbojas ar skolas dzīves pilnveidi jomās, kas saistītas ar:  -skolēnu problēmu risināšanu, -skolas vides un mikroklimata uzlabošanu,- dažādu projektu īstenošanu,- informācijas apriti skolā, sabiedrībā,-starpskolu sadarbības veidošanu.  Mācību gada laikā Krāslavas bērnu un jauniešu centra līderu skolā tika apmācīti skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāji, sekretāri, atbildīgie par dažādām nodaļām: reklāmu, sportu un kultūru. Martā un aprīlī nolēmām paciemoties novada skolās. Indras un Robežnieku pamatskola piekrita...

 • 25.04.2017

  Lietus, sniega un vēja atbalstīta, „Lielā Talka 2017” ir notikusi. Visas nedēļas garumā mūsu novada aktīvākie un apzinīgākie iedzīvotāji kopa savu dzīves, darba un atpūtas vietu apkārtni. Šogad, pēc provizoriskām aplēsēm, bijām 611 talkotāji, sākot no pašiem jaunākajiem – PII „Pienenīte” un „Pīlādzītis” audzēkņiem, līdz pavisam cienījama vecuma vecmāmiņām un vectētiņiem. Lai arī Talku tīmekļa vietnē bijām reģistrējuši 21 talkošanas vietu, īstenībā talku skaits bija daudz lielāks.  Pieaugot talcinieku skaitam, piemēsloto vietu skaits samazinās. Protams, vietumis tuvīnajos mežos vēl joprojām ir atrodamas stihiski veidotas atkritumu izgāztuves, taču apdzīvoto vietu apkārtne kļūst tīrāka. Šogad ļoti aktīvi talkotāji bija bērni un jaunieši. PII „Pienenīte” audzēkņi un darbinieki kopa savu...

 • 25.04.2017

  Patiess prieks, ka šogad Krāslavas jaunieši aktīvi piedalījās projektu konkursa pieteikumu iesniegšanā un apstiprināja to, ka jauniešu projekti ir iespēja sarīkot sev, saviem draugiem un citiem novada jauniešiem skaistu pasākumu vai nelielu izglītojošu aktivitāti. Tā ir iespēja piesaistīt finansējumu savam projektam - iegūt ieskatu gan projektu rakstīšanā, gan reālu darba pieredzi, un pats galvenais - priecāties par paveikto darbu un rezultātu! Vienlaikus tā ir lieliska iespēja dalīties savās zināšanās, prasmēs, meistarībā ar citiem jauniešiem, organizēt vides labiekārtošanas aktivitāti, sarīkot sporta nodarbības, veicināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu vai brīvprātīga darba popularizēšanu. Rakstīt projektu –  tas izklausās sarežģīti un laikietilpīgi, bet patiesībā tas ir pavisam...

 • 25.04.2017

  Šie vārdi ir no Viktora Pizāna un Janīnas Tabūnes dziesmas „Latgales sirds”, ko dziedāja koru konkursa kopkoris (1.-10. klašu koristi), uzrunāja ikvienu klātesošo, kas saulainā 5.aprīļa rītā iedziedāja Krāslavu. Seši pilsētas skolu kori tikās ik pavasara konkursā, piepildot Krāslavas KN mājīgo zāli ar pāri 200 dziedāt gribētājiem un varētājiem. Prieku par kopīgu dziedāšanu visi dalīja ar Krāslavas novada izglītības iestāžu koru konkursa žūriju. Jauno un jau pieredzējušo koristu repertuāra dziesmās žūrija, kuras sastāvā bija trīs mūzikas skolotājas, kordiriģentes, vokālo un folkloras ansambļu vadītājas Antoņina Tuče, Tatjana Vagale un Olga Grecka, vērtēja koru vokālo sniegumu, katras dziesmas (kori izpildīja pa trim dziesmām) tehnisko un māksliniecisko izpildījumu, kā arī kolektīva...

 • 25.04.2017

  Turpinot iesāktos darbus Eiropas Savienības līdzfinansētajā programmā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, šī gada martā un aprīlī notika apspriedes par pašvaldības grants ceļu pārbūvi piecos Krāslavas novada pagastos – Indrā, Skaistā, Kalniešos, Robežniekos un Piedrujā, informē Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe. Zemkopības ministrijas pārraudzītās programmas pašvaldībām un lauksaimniekiem, tai skaitā konkrētā Pamatpakalpojumu programma, ir vienas no pirmajām programmām, kur bija pieejams finansējums jaunajā ES plānošanas periodā. Prioritāri pārbūvējamie ceļi katrā no novada pagastiem tika definēti jau 2015. gadā, bet šogad, saskaņā ar programmas nosacījumiem, radās nepieciešamība organizēt papildus apspriedes ar iedzīvotājiem. To mērķis...

 • 24.04.2017

  Ziemas mēnešos p/a „Labiekārtošana K” darbinieki izzāģēja krūmus gar upīti, kas iztek no Mandeļu ezera un plūst gar Sporta ielu. Kad sniegs izkusa, grava ieguvusi jaunu veidolu - sakoptu un pat gleznainu. „Šīs vietas infrastruktūru ir iespējams attīstīt arī turpmāk,” uzskata pašvaldības aģentūras direktors Ēvalds Cauņa. „Šeit var pavadīt laiku vecāki ar bērniem, jo grava atrodas priežu ielokā, un, kā zināms, gaiss priežu mežā ir ļoti veselīgs. Ja būs tāda vēlēšanās, šeit ir iespējams organizēt treniņus un sacensības sporta tūrisma cienītājiem – šīs teritorijas reljefs ir atbilstošs tam, lai varētu ierīkot dažādas šķēršļu trases.” Izskatās, ka pastaigas pie šīs upītes jau tagad patīk daudziem pilsētniekiem, jo bieži vien šeit ir redzami dažādi atpūtnieki. Cilvēki, kas ir ieguldījuši savu...

 • 21.04.2017

  „Pīlādzītis” nodibināja sadarbības kontaktus ar Norvēģijas pirmsskolas izglītības kolēģiem no privāto bērnudārzu tīkla – „Hoppensprett”, kas ir organizācija ar 17 bērnudārziem un vairākām skolām.  „Hoppensprett” moto ir: iedvesmot ikvienu, gan lielu un mazu, uz dzīvi kustībā, veselīgu attieksmi pret uzturu un fiziskām aktivitātēm. „Hoppensprett” vēlas popularizēt spēļu prieku un rosināt jautru bērnu un pieaugušo kopā darbošanos. 12. aprīlī „Pīlādzītī” notika pirmā iepazīšanās ar „Hoppensprett” personāla vadītāju un mentālās terapijas treneri Henriku Johanssonu. Tiekoties Henriks iepazinās ar „Pīlādzītis” mācību programmām, rotaļu telpām, lielu uzmanību veltīja aprīkojumam. Pēc sadraudzības partnera atziņas „Pīlādzītis” bērniem ļoti paveicās, jo te strādā radoši, jauki pedagogi, ir...

Jauna aptauja

Vai plānojat piedalīties 4. maija svētku pasākumos Krāslavā?

Aprīlis - 2017
P O T C P S S
  01 02
03
04
05
06
07
08 09
10
11
12
13
14 15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
28 29 30

Jauna aptauja

Vai plānojat piedalīties 4. maija svētku pasākumos Krāslavā?

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.