ceturtdiena, 19. maijs, 2022Vārda diena: Lita, Sibilla, Teika
crest1 crest2

Krāslavas rajona partnerība izsludina LEADER sabiedriskā labuma projektu konkursu

Pievienots: 24.01.2022

Atbalsts Krāslavas novada teritorijas pakalpojumu pieejamībai, objektu sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Projektu iesniegšana no   2022. gada 21. februāra līdz 2022. gada 21. martam.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g.  rīcībām.

2.1. „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai,  pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Konkursa 10. kārtā pieejamais finansējums – 139 795.90 EUR.

2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Konkursa 10. kārtā pieejamais finansējums – 35 000.00 EUR.

Stratēģiskais M2 mērķis veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā, Krāslavas novadā.

Kopējais atbalsta apmērs M2 - 174 795.90 EUR.

Projektu konkursu 10. kārta izsludināta aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas(MK not. Nr. 590).

Projektu īstenošanas termiņi:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi;
  • ar projektu saistītā personāla atalgojuma, darbības nodrošināšanas izmaksas, nepārsniedzot 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi;
  • pārējiem projektiem – 1 gads. 


Papildu informācija, kas iesniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 2.1 un 2.2.:  

  • projekta pieteikumam pievieno projekta aktivitāšu vai aptaujas aprakstu, kas parāda iedzīvotāju interesi/vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti.

 

Projekta pieteikumu un pavaddokumentus iesniedz tikai elektroniski no 2022. gada 21.  februāra līdz 21. marta plkst. 23.59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/login

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam nosacījumiem, rīcības iespējām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, Krāslavā (iepriekš piesakoties), kā arī Krāslavas rajona partnerības tīmekļvietnē www.kraslavaspartneriba.lv un LAD tīmekļvietnē www.lad.gov.lv

Vairāk informācijas:

t. 25608232 (Zane Ločmele);

26195753 (Aina Dzalbe);

e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Semināri par projektu iesniegšanas kārtību

2022. gada 21. februārī plkst. 14.00 – 17.00 klātienē Skolas ielā 7, Krāslavā.

Dalībnieku skaits klātienes seminārā ierobežots - 20 cilvēki, ja valstī netiks izsludināti citi nosacījumi. Obligāta pieteikšanāslīdz š.g. 20. februārim, aizpildot anketu partnerības tīmekļvietnē www.kraslavaspartneriba.lv

https://docs.google.com/forms/d/1JeoY__yOCYpKoSOD5t619psP5bkhnh1xLrSYccz8vtk/viewform?edit_requested=true

Dalība seminārā „zaļās” jeb drošās zonas ietvaros, uzrādot  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai izziņu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

2022. gada 22. februārī plkst. 16.00 – 19.00 tiešsaistē „ZOOM” platformā.

Obligāta pieteikšanās līdz 21. februārim Krāslavas rajona partnerības tīmekļvietnē. Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas, vienu dienu pirms semināra, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite dalībai seminārā.

https://docs.google.com/forms/d/1yLcEFQTVe8M6ZJbhPyoOfkoCKPUZd736G9z2PU12aJQ/viewform?edit_requested=true

Zane Ločmele,
stratēģijas administratīvā vadītāja,
Krāslavas rajona partnerība


Jauna aptauja

Maijs - 2022
P O T C P S S
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11
12
13
14 15
16
17
18
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Dienas foto

  • Anatola Kauškaļa foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde