trešdiena, 3. jūnijs, 2020Vārda diena: Ineta, Inta, Intra
crest1 crest2

Svarīga informācija ticīgajiem!

Pievienots: 03.04.2020

30. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, kuri pastiprina iepriekš ieviestos ierobežojumus, aizliedzot arī jebkādus privātos pasākumus, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns skaidro, ka ir aizliegtas reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, minētā rīkojuma izpratnē.

Rīkojums paredz ierobežojumus, kas noteikti, atrodoties publiskās vietās, proti, personām ir jāievēro savstarpējā divu metru distance (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām), personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (attiecas uz publiskām iekštelpām, publiskām ārtelpām un koplietošanas telpām). Saskaņā ar rīkojumu, neievērojot divu metru distanci publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var pulcēties ne vairāk kā divas personas, kā arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā un personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Apzinoties, ka reliģisko organizāciju telpas (dievnami) ir publiskās vietas, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi minētie rīkojuma noteikumi par sociālo distancēšanos. Šobrīd rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties publiski pieejamās vietās (t.sk. reliģisko organizāciju telpās) tomēr, ikvienam ir jāievēro divu metru sociālā distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem, gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma videotiešraidi.

Ir aizliegti visi privātie pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās. Tādējādi ikviens ir stingri aicināms palikt mājās un neapmeklēt dievnamus, atliekot laulību un kristību ceremoniju organizēšanu.

Bīskapu konferences paziņojums

Ņemot vērā jaunos ierobežojumus, Latvijas Bīskapu konference aicina ticīgos un garīdzniekus ievērot sekojošo:

1. Svētās Mises priesteri un kalpotāji svin bez draudzes fiziskas dalības parastajos laikos, lai tos var attiecīgi pārraidīt Radio Marija Latvija, Latgales Radio un tiem var sekot līdzi internetā.

2. Attiecībā uz grēksūdzi aicinām privāti nožēlot grēkus, lai pēc tam varētu izmantot Baznīcas piešķirtās pilnās atlaidas ticīgajiem. Šai sakarā ir nepieciešams iekšēji atraisīties no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīties Svētās Mises upurī, vienoties Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā un lūgties „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem. Tas viss jādara ar nodomu, ka, tiklīdz tas būs iespējams, tiks izpildīti ierastie noteikumi, respektīvi, sakramentāla grēksūdze, Svētā Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos. Atsevišķos gadījumos, sazinoties ar priesteri, var izdarīt arī privāto grēksūdzi, ievērojot visus higiēnas un drošības pasākumus.

3. Slimnieku apmeklējumi veicami tikai gadījumos, kad pastāv nāves briesmas. Slimnieki jāpiesaka telefoniski un ar priesteri jāizrunā katra konkrētā situācija.

4. Kā iepriekšējā Bīskapu konferences dokumentā minēts, Kristības (izņemot nāves briesmas), Laulības un citu sakramentu svinēšana ir pārceļamas uz vēlāku laiku. Arī šajos gadījumos ir jāsazinās ar priesteri.

5. Atvadu ceremonijas (bēres) ir jāsvin ārpus telpām. Lūgums aicināt piedalīties tikai pašus tuvākos ģimenes locekļus un piederīgos, ievērojot divu metru distanci, kā arī atteikties no bēru mielasta rīkošanas.

6. Jebkāda veida ticīgo pulcēšanās šajā laikā ir atceļamas un nav organizējamas.

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Jauna aptauja

Jūnijs - 2020
P O T C P S S
01
02
03
04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by webbuilding.lv - mājas lapu izstrāde.