pirmdiena, 12. novembris, 2018Vārda diena: Kaija, Kornēlija
crest1 crest2

Ziņas

 • 06.11.2018

  Mūsdienu skolā arvien aktuālākas kļūst nodarbības, ko vada karjeras pedagogs. Arī Varavīksnes vidusskola nodrošina saviem audzēkņiem tādas iespējas. Par savu darbu pastāstīja un uz jautājumiem atbildēja karjeras pedagogs Oksana Korčagina. - Varavīksnes vidusskola veiksmīgi piedalās projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kādas priekšrocības tas sniedz mūsu skolēniem? - Mūsu skola piedalās šajā projektā jau divus gadus, dažādi pasākumi notiek visa mācību gada garumā, tie ir veltīti visnozīmīgākajiem jautājumiem - karjeras lēmumu pieņemšana, pašnovērtējuma veikšana, izglītības iespēju izpēte, darba pasaules iepazīšana. Skolēniem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes karjeru, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus....

 • 05.11.2018

   Šī gada 11.-12. oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klases audzēkņi piedalījās pasākumā „Darbs dara darītāju” Ventspilī, kura laikā iepazina fiziķa, uzņēmēja un gida profesijas, kā arī apmeklēja Irbenes lokatoru. Ventspils augsto tehnoloģiju parka „Domocentra” piedāvātajā aktivitātē skolēniem tika stāstīts par vēja rašanos un par vēja ģeneratoru darbības principiem. Radošās darbnīcas laikā skolēni paši izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus un izmēģināja tos īsta vēja apstākļos - darbnīcas ietvaros tika izmantoti miniatūri vēja ģeneratori un ar ventilatoriem radīti īsta vēja apstākļi-, uzzināja, kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas saražošanā un kā dažādas...

 • 05.11.2018

  „Kopā darot var izdarīt patiešām daudz - mēs gribam un varam to pierādīt” - tāds ir kopējais secinājums pēc nesen notikušās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas „SYNERGY FOR SECURITY” menedžmenta grupas sanāksmes. 2018. gada 24. oktobrī Utenā, Lietuvā, notika jau ceturtā šī projekta vadības komitejas sanāksme. Tā norisinājās Utenas rajona administrācijas ēkā. Ievadrunu un konstruktīvas sadarbības vēlējumus teica sanāksmes namatēvs - Utenas rajona pašvaldības administrācijas direktors Jonas Slapšinskas. Klātesošie viesi saņēma arīdzan suvenīrus ar Utenas simboliku. Pēc viesmīlīgajām ievadrunām sākās nopietns darbs. Projekta partneri prezentēja 3.projekta atskaites periodā paveikto, organizētās publiskā iepirkuma procedūras, kā arī aktualizēja radušās problēmas un...

 • 02.11.2018

  Arī novembrī  Krāslavas novada iedzīvotāji varēs piedalīties veselības veicināšanas pasākumos, kas domāti visu vecumu interesentiem.  Pašiem jaunākajiem,  divus līdz septiņus gadus veciem bērniem (kopā ar vecākiem), tiek piedāvāts ievadcikls peldētapmācībā. Daudzas nodarbības paredzētas Krāslavas baseinā – gan peldētapmācība un vingrošana ūdenī, gan jauns ievadkurss akva vingrošanā māmiņām ar peldēšanas elementiem, kas sāksies 15.novembrī, un kuru vadīs peldēšanas trenere Snežana Bondare. 24.novembrī pasākums ģimenēm “Veselīgi radošais brančs”, vadītāja Inta Reča. Tāpat turpināsies nodarbības “Topošo vecāku skolā” un  “Senioru skolā”, pasākumu cikli bērniem ar īpašām vajadzībām fizioterapeita vadībā, kā arī sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības profilakses dienas “SOS...

 • 02.11.2018

   Katru gadu mēs, Krāslavas Bērnu un jauniešu pulciņa „Meistarstiķis” meitenes, piedalāmies Labo darbu nedēļas akcijā. Jau četrus gadus mūsu dāvinājumus saņem Labdarības organizācija „Caritas”. Iepriekšējos gados esam dāvinājuši iepirkuma somas, priekšautus, saimniecībā nepieciešamus maisiņus.  Klāt kārtējais rudens – ražas novākšanas un labo darbu laiks. Ābolu raža šogad ir laba. Ideja par ābolu ievārījuma vārīšanu radās pirms „Labo darbu nedēļas”.  Divas dienas pulciņā „Meistarstiķis” bija kulinārās nodarbes. Meitenes mizoja, grieza, svēra, mērija un vārīja ābolu un ābolu-dzērveņu ievārījumu. Radoši noformējot ievārījuma burciņas, bijām gatavas doties ciemos. Čaklās „Caritas” darbinieces sirsnībā mūs sagaidīja, pateicās, uzslavēja un pieņēma mūsu dāvinājumu. Saņēmuši tencinājuma...

 • 02.11.2018

   No 22. līdz 26. oktobrim Krāslavas Sporta skolā un pilsētas stadionā notika nometne „Sportot prieks-3” Krāslavas novada bērniem skolas vecumā Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros. Nometnes diena trīsdesmit diviem dalībniekiem sākās ap plkst.10.00 ar 1,5 līdz 2 stundu garu treniņu, kam sekoja pusdienas kafejnīcā „Mārīte”. Pēc pusdienām, lekcijās un nodarbībās bērni guva jaunas zināšanas un prasmes, bet tie, kas apmeklēja šo nometni jau pagājušās reizes, atkārtoja jau zināmas lietas, kā arī ieguva jaunas iemaņas un atziņas, jo lektori, kā ierasts, bija padomājuši arī par jaunām tēmām. Veselīga ēdiena pagatavošanas darbnīcā nodarbību vadīja Iveta...

 • 01.11.2018

  ,,Zināt pagātni ir zināt nākotni,, J. Rainis Latvijas Valsts simtgades svinību ietvaros Krāslavas Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca „Jāņtārpiņi” veica savu ieguldījumu Krāslavas novada izglītības un kultūras mantojuma saglabāšanā. Divu gadu laikā audzēkņi vāca materiālu, gatavoja prezentāciju par Krāslavas novadā likvidētajām septiņām skolām un veidoja skolu piemiņas plākšņu skices. 30. oktobrī disku ar prezentāciju „Dzimto skolu piemiņas sardzē” un memoriālo plākšņu skices svinīgi nodeva glabāšanai Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolu vēstures muzejam. Muzeja vadītāja Aija Jakovele un 10. klases skolēni solīja iesākto darbu turpināt, lai skolu vēsturē saglabātos atmiņa par daudzu skolēnu bērnības skolām. Skolu piemiņu plāksnēs ietverta īsa informācija par skolas...

 • 01.11.2018

   Jau otru gadu mēs cenšamies ieviest jaunu mācību saturu projektā „SKOLA 2030“ ietvaros: apmeklējam kursus, izzinām, mācāmies un, pats galvenais, iegūtās zināšanas izmantojam savā praksē. Svarīgākais visā ir, protams, sarunāties, saprasties, darīt kopā, lai bērns ir laimīgs izzinot un lai zināšanas, ko viņš iegūst, ir pakāpeniskas, caur savu pieredzi un prasmēm iegūtas. Mūsu grupiņa kļuva arvien lielāka, tāpēc lielā bērnu skaita dēļ šogad tika sadalīta, tāpēc tagad projektā darbojamies abas grupiņas kā „Ežuki”, tā arī „Bitītes”. Lai to visu īstenotu, esam nolēmuši, ka visam mācīšanās un izzināšanas procesam jābūt nepiespiestam, dabiskam, bērnam patīkamam un kāpēc gan to nerealizēt ārā? Āra vide ir ideāla, lai apgūtu ļoti daudzas prasmes: dabas izzināšanu, pētniecisko darbību, rotaļu un...

 • 01.11.2018

  Katras publiskās runas sākums ir mūsu prasme runāt ikdienā – izklāstīt savu ideju, prezentēt darbu, pastāstīt par savām izjūtām, pārliecināt kādu… Tā tiek apgūta vispirms, un tad seko publiskās runas iemaņu apgūšana un pilnveidošana, jo jebkuram cilvēkam kādreiz ir jāstājas lielākas vai mazākas publikas priekšā. Un, kā norāda runas mākslas meistari, vienīgais veids, kā to izdarīt veiksmīgi, ir sākt vingrināties šajā mākslā laikus un regulāri. Ir skaidrs, ka, sakot runu, ir svarīgi pārzināt attiecīgo tēmu, kā arī ir būtiski mācēt pateikt ko no sevis, sakārtot pašam savas domas, veidot savus spriedumus… Ģimnāzijā šīs prasmes pilnveidot skolēni var, piedaloties ļoti dažādās aktivitātēs – nodarbojoties teātra sporta pulciņā „Vārna”, diskusiju klubā „Sokrāts”, prezentējot savus zinātniski...

Jauna aptauja

Novembris - 2018
P O T C P S S
 
01
02
03 04
05
06
07
08
09
10 11
12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Dienas foto

 • Lāčplēša diena Krāslavā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.