piektdiena, 3. februāris, 2023Vārda diena: Aīda, Ida, Vida
crest1 crest2

Krāslavas novadā aizvadīta Karjeras nedēļa

Pievienots: 08.11.2022

Visā Latvijā no 17. līdz 21. oktobrim ar vairāk nekā 3300 pasākumiem tika atzīmēta Karjeras nedēļas desmitgade. Skolēni iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku.

Karjeras nedēļas laikā Krāslavas novadā 80% skolēnu no astoņām izglītības iestādēm piedalījās gan VIAA rīkotājos, gan savas skolas pedagogu rīkotajos pasākumos. Optimālākie veidi, kā sekmēt skolēnu izpratni par uzņēmējspējām, bija tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem vai ekskursijas uz zemnieku saimniecībām, uzņēmumiem un iestādēm:

  • tikšanās ar uzaicinātiem vietējiem uzņēmējiem tādas nozarēs kā tūrisms, pārtikas ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana, biškopība, amatniecība, transports, tikšanās ar mākslinieci, ar atpūtas kompleksa „Lielbornes muiža” īpašnieci un a/s „Latvijas valsts meži” darbiniekiem Rēzeknes birojā;
  • došanās ciemos pie zemnieku saimniecību īpašniekiem - „Eži”, „Klajumi”, „Kurmīši”, „Saknes”, „Akmeņi VVF’;
  • ekskursijas uz uzņēmumiem SIA „Minolta”, SIA „Fravia”, SIA „Staisons”, SIA „Lija L2”, SIA „NEMO”, SIA „IV Plus”, ražotnes „Latvilna” apmeklējums.


Cerams, ka daudzi skolēni ir pozitīvi novērtējuši dalību Karjeras nedēļā.

Dagdas vidusskolas 9.a klases skolēnu un klases audzinātāja: „Apkopojot Karjeras nedēļas ieguvumus, redzējām un uzzinājām par iespējām darboties dažādās dzīves jomās: kultūrā, sportā, tautsaimniecībā; ar savām radošajām spējām un rokām darīt darbus. Vajadzīga tikai mūsu griba, uzņēmība, zināšanas un prasmes. Pamatu tam visam mēs iegūstam jau tagad, mācoties skolā.”

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b un 9. c klases skolēni: „Mēs visi bijām pateicīgi uzņēmuma vadītājai par interesanto, vērtīgo stāstījumu un redzēto.”

Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”: „Tomēr visspilgtāk bērnus uzrunāja un ieinteresēja uzņēmējdarbības iespējas z/s „Eži”. Bērniem bija liels prieks un gandarījums iepazīt visu darbības secību, lai nonāktu pie gardas sulas. Audzēkņi tika iepazīstināti ar plašo augļu un ogu, kā arī dārzeņu laukiem, kurus vajag kopt, lai iegūtu bagātu ražu. Apmeklēja milzīgas siltumnīcas, kur tiek audzēti dažādi ogulāji. Bērniem bija iespēja arī pašiem ievākt ražu un, protams, nogaršot. Bet visnepacietīgāk bērniem bija sagaidīt brīdi, kad nu no pašu sarūpētajiem āboliem tiks izspiesta sula. Audzēkņiem iepazinās ar procesu, kā top sula. Paldies visiem uzņēmējiem par jauku uzņemšanu!”

Karjeras nedēļas fotogalerijas pieejamas izglītības iestāžu tīmekļvietnēs www.dagdasvidusskola.lv, www.varaviksne.lv, www.piisaulite.lv, par Indras pamatskolas aktivitātēm informācija ir atrodama sociālajā tiklā www.facebook.com.

Karjeras nedēļas pasākumos šogad kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni. Pasākumu ciklā ar saukli „Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.

„Karjeras nedēļa ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu, ko ik gadu aizvadām rudenī. Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolās norisinās visu gadu, Karjeras nedēļas laikā tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības jomas aktuālām tēmām. Šo desmit gadu laikā Karjeras nedēļa ir izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā, pilsētā un skolā. Tā ir tradīcija, kas jāturpina izglītības iestādēs gan skolēnu intereses rosināšanai par savu spēju un prasmju izzināšanu, apsverot savas nākotnes karjeras ievirzi, gan kā atbalsts pedagogiem karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā. Tās ietvaros tika izstrādātas tematiskās mācībstundas un palīgmateriāli, lai palīdzētu skolotājiem atraktīvā veidā izskaidrot skolēniem uzņēmējspēju konceptu un nozīmību. Izstrādātie materiāli ir pieejami VIAA tīmekļvietnē.

Karjeras nedēļā notika divas VIAA organizētās tiešsaistes diskusijas. Diskusijā jauniešiem „Kādas superspējas veidos manu nākotni?” kopā ar moderatoru Dāvi Plotnieku uzņēmēji, augstskolu pasniedzēji, radošās industrijas pārstāvji pārrunāja, kā uz potenciālo darbinieku spējām, prasmēm un kompetencēm lūkosies darba devēji nākotnē, kā arī dalījās savā pieredzē par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt diskusijā vecākiem „Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” kopā ar moderatoru Ansi Bogustovu tika pārrunāts, kā pamanīt un atpazīt bērna stiprās puses, kā palīdzēt bērnam izkopt talantus un izvēlēties savu karjeras ceļu, neraugoties uz vecāku vēlmēm un bažām. Diskusiju ieraksti ar subtitriem būs pieejami VIAA Youtube kontā tuvākās nedēļas laikā.

Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, iepazinās ar to darbiniekiem un izzināja viņu spilgtākās uzņēmējspējas. Aktivitāti papildināja iespēja piedalīties sociālo tīklu konkursos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Snežana Petroviča,
Krāslavas novada Karjeras nedēļas koordinatore


Jauna aptauja

Februāris - 2023
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde