otrdiena, 19. oktobris, 2021Vārda diena: Drosma, Drosmis, Elīna
crest1 crest2

Primārais ir nodrošināt, lai bērni ir skolas solā!

Pievienots: 31.08.2021

1. septembrī Krāslavas novada vispārizglītojošās skolās mācības uzsāks 1782 skolēni, t. sk. 1. klasē dosies 147 bērni, 9. klasēs – 189 skolēni. Kādi jauninājumi un pārmaiņas sagaida skolēnus, skolotājus un vecākus jaunajā mācību gadā? Stāsta Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne.

- Par ko šoruden ir vislielākais prieks?

- Par to, ka šoruden izglītības jomā visiem ir iespēja atsākt mācības klātienē, arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādes turpinās darbu klātienē.

- Kā tiks īstenots mācību process Covid-19 pandēmijas apstākļos?

- Lai izglītības iestādē varētu klātienē atgriezties skolēni un darbinieki – gan pedagoģiskie, gan tehniskie – šīm personām ir jābūt vai sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam vai pārslimošanas sertifikātam, vai negatīvam Covid-19 testam.

Tos, kuriem nav derīga sertifikāta, testēs pagaidām par valsts naudu, tāpat kā izglītojamos no 1. līdz 12. klasei. Situācija ir ļoti dažāda, kopumā novadā uz šodienu pret Covid-19 vakcinēti 72% pedagogu, pirmskolas izglītības iestādēs – 52%. Varbūt daži vēl pievienosies, bet diez vai šie dati kardināli mainīsies, jo tie, kuri bija izlēmusi potēties, to ir izdarījuši.

Bet visiem jāsaprot, ka darbam klātienē pastāv arī virkne citu nosacījumu, kas jāizpilda. Pirmkārt, visām izglītības iestādēm jānosaka kārtība par darba organizēšanu, par plūsmu organizēšanu, par mācību procesa organizēšanu un par pārējām aktivitātēm. Šiem noteikumiem jābūt publicētiem skolas tīmekļvietnē, ja tādas nav, tad pašvaldības vietnē.

- Ja skolās atsākas darbs, tad atsākas arī skolēnu ēdināšana. Ar to viss būs kārtībā?

- Jā, arī tam pamatā viss ir gatavs.

- Kā bērnus nogādās skolās?

- Mums būs gan pirktais pakalpojums, gan pašvaldības nodrošinātais. Sabiedrisko transportu mūsu novadā skolēni praktiski neizmanto. Nekas būtiski nemainīsies, skolas autobusā bērni lietos maskas, jo tur nav iespējams nodrošināt distancēšanos. Dažos pagastos, kur ir pirktais pakalpojums, steidzamības kārtā bija jārisina jautājums attiecībā uz šoferiem, kuriem ir jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam vai pārslimošanas sertifikātam, vai negatīvam Covid-19 testam. To paredz Ministru kabineta noteikumi. Tomēr viss atrisināsies, mūsu novadā daudzi šoferi jau ir vakcinēti.

Ak, jā ir gan viens būtisks un stingrs noteikums – nekādu pieaugušo skolēnu autobusos, izņemot sertificētu vai testētu pieaugušo, kurš pavada mazos bērnus. Bet noteikti nebūs tā – man vajag tikt no laukiem uz pilsētu, iešu es uz skolēnu autobusu... Nē, nekādā gadījumā! Mums vissvarīgākā prioritāte ir nodrošināt, lai bērni ir veseli un mācās klātienē. Ja gadījumā kaut kur kāds tomēr mēģina pārkāpt šo noteikumu un brauc skolēnu autobusā, tad ir noteikti jāziņo pašvaldībai, kas ir izglītības iestādes dibinātāja.

- Kāds ir nodrošinājums ar pedagogu kadriem? Vai skolās parādījās jauni skolotāji?

- Asu kadru trūkumu mēs neizjūtam, un nodrošinājums ar pedagogu kadriem ir pietiekošs. Divas vakances bija izsludinātas Aleksandrovas pamatskolā. Dažās skolās ir vakances uz pāris stundām, bet skolas šo problēmu atrisinās pašas, savstarpēji sadarbojoties. Vēl vienu vakanci – psihologa pusslodze – bija izsludinājusi pirmskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”.

- Pastāstiet par praktisko pusi – skolēns atnāk līdz skolas durvīm, kas tālāk?

- Tālāk visi izglītojamie tiek novirzīti pa plūsmām. Atkarībā no skolēnu skaita un skolas iespējām ienāk pa dažādām durvīm, nevis visi pa vienam. Plūsmas tiks veidotas atkarībā no klašu izvietojuma. Svarīga pārmaiņa – skolās atgriežas klašu sistēma, izņemot atsevišķus gadījumus speciālajos priekšmetos. Piemēram, apgūt informātiku skolēni dosies uz informātikas kabinetu.

Tātad atnāku uz skolu ar sertifikātu vai testu, ja tāds nav, tad tā vienkārši skolā ienākt nedrīkst. Starp citu, vecāki parakstīs oficiālu atļauju bērna datu apstrādei un piekrišanu, ka bērns tiks testēts. Tas notiks pirms testēšanas – ierodoties uz testēšanu, skolēnam rokās ir jābūt vecāku parakstītam dokumentam.

Ja skolēnam tāds tests nav veikts un vecāki nav devuši piekrišanu, tad likums paredz, ka bērnam no 1. līdz 8. klasei ir iespējama izglītība ģimenē (tā nav mājapmācība, lūdzu nejaukt!). Vecākiem ar skolu tad ir jānoslēdz vienošanās par izglītību ģimenē. Tas nozīmē to, ka vecāks uzņemas pilnu atbildību par sava bērna izglītošanu. Bērns ir konkrētās skolas skolēns, visu vielu apgūst mājās pats individuāli vai ar vecāku palīdzību. Skolotājs ar šo bērnu nestrādā, tas nav viņa pienākums. Skola iesaistās tikai vienā brīdī – testējot pa tēmām, jeb vienkārša valodā – iedodot bērnam pārbaudes darbu, lai varētu novērtēt viņa zināšanas un izlikt atzīmi. Tas notiks skolas noteiktajā kārtībā. Katrā ziņā nav jāuztraucas, ka skolas pārkāptu šo kārtību, jo tam, kā tā tiek pildīta, stingri sekos atbildīgās institūcijas.

Pārējie mācas klātienē, ievērojot visus vispārīgos epidemioloģiskos nosacījumus. Tur ir dažas nianses, piemēram, kāds saslimst, un klase dodas karantīnā. Ja klase ir karantīnā, tad gan tiek nodrošinātas attālinātas mācības. Karantīna var ilgt maksimāli 14 dienas. Tā ir tā galvenā atšķirība. Vēlreiz uzsveru, ka bērnam, kuram vecāks izvēlējies izglītību ģimenē, attālinātas mācības nav paredzētas un netiek nodrošinātas.

Apmeklējot pulciņus, mākslas skolu, mūzikas skolu vai sporta skolu, papildus testi bērniem nav jākārto, ir derīgs skolā veiktais tests. Bērniem, kuriem ir sertifikāts, tests nav jākārto. Viņi arī var nelietot sejas maskas telpās. 1.-3. klases skolēni nelieto sejas maksas klasē, bet lieto koplietošanas telpās, piemēram, gaitenī. Vēl maskas nav jāizmanto ēdnīcā, sporta stundā, kur ir fiziskas aktivitātes, un mūzikas stundā, kad dzied.

4.-12. klašu skolēni maskas lieto stundu laikā, neskatoties uz negatīva testa rezultātu. Savukārt, ja ir sertifikāts, maskas nav obligātas.

- Vai mācību procesa sākums būs bez izmaiņām?

- Vecākus uztrauc dažāds bērnu zināšanu līmenis. Līdz ar to mācību gada sākumā vismaz pāris mēnešus daudz lielāks slogs un atbildība būs pedagogiem, lai izlīdzinātu mācību vielas apguves līmeņus klasē. Kāds kaut ko apguvis vājāk, citam veicies labāk. Skolotājam būs jāpieliek visas savas prasmes un meistarība, lai panāktu, ka visi zina vielu. Sākums varētu būt ne tik ierasts, kā iepriekšējos gadus. Šī nav vienas personas atbildība, pūles jāpieliek visiem – skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Lūgums vecākiem runāt mājas un noskaņot bērnu uz to, ka, tikai kopīgi sadarbojoties, tikai mierīgā ceļā risinot visus jautājumus, varam panākt rezultātu.

- Vai ir paredzētas kādas izmaiņas interešu izglītības jomā?

- Par interešu izglītības programmām pagaidām atturēšos komentēt, bet šobrīd varu apgalvot - kardinālu izmaiņu nebūs. Jaunumus neplānojam, jo mums nav uzradušies jauni speciālisti interešu izglītības jomā. Mēģinām atgriezties pie piedāvājuma, kas mums jau bijis.

Interešu izglītībai jau tāpat klāsies smagāk nekā vispārizglītojošajai, jo pie interešu izglītības skolotājiem pulcējas bērni no dažādām skolām. Tāpēc interešu izglītības pulciņa apmeklētājiem, kas uzturas vienā telpā, jānodrošina trīs kvadrātmetri uz cilvēku. Uz pulciņiem bērni dodas stingri pēc pieraksta. Ja būs pārāk liela piekrišana, mums būs jārisina arī telpu problēma. Vārdu sakot, mums svarīgi atgriezties pie esošā piedāvājuma, lai bērni vispār varētu apmeklēt pulciņus. Šobrīd ir uzstādījums maksimāli izmantot iespēju strādāt ārpus telpām, kamēr ir atbilstoši laika apstākļi. Tas pats attiecas uz vispārizglītojošajām skolām. Labāk uzvelkam jaku un strādājam pie atvērta loga. Obligāta prasība – starpbrīdī klases logiem jābūt atvērtiem vēdināšanai.

- Ja vecākiem ir radušies jautājumi, kur meklēt atbildes?

- Iesaku apmeklēt Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnes sadaļu „Biežāk uzdotie jautājumi par Covid-19” (https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi). Vēl ir citu iestāžu vietnes par Covid-19 tēmu, bet visus vecākus, skolotājus un skolēnus es lūgtu par šo tēmu meklēt informāciju tikai oficiālajos informācijas avotos un neuzticēties publikācijām nezināmos un šaubīgos avotos.

Gribu pateikt arī to, ka neviens nav atcēlis ētikas kodeksu, arī pedagogiem nē! Es, kā privātpersona, varu domāt, ko vien gribu, bet, runājot publiski, jebkuram ir jāievēro ētikas normas, tostarp vecākiem, skolas darbiniekiem un pedagogiem.

- Ir iedzīvotāji, kas attālinātās mācības uzskata par zaudētu laiku. Vai tiešām tā var uzskatīt, jeb tomēr bija noderīgs pienesums?

- Jebkura pieredze, arī negatīvā, dod kaut kādu mācību. Mums bija jāiemācās strādāt attālināti, bija jāapgūst dažādas papildu prasmes e-vidē, lai sniegtu pilnvērtīgu izglītību mūsu bērniem. Tas, ko izdarījuši skolotāji kopumā, ir liels pienesums un ieguvums. Vissirsnīgākais paldies par darbu, par ziedoto personisko laiku un veselību. Paldies arī vecākiem un bērniem, kuri apzinīgi pildīja savus pienākumus.

Protams, ir problēmas, bet kopumā tas nav bezjēdzīgi zaudēts laiks. Tagad mums visiem daudz būs papildus jāpiestrādā, lai atgūtu zaudētās lietas. Bet to, ko varējām izdarīt tajos apstākļos, uzskatu, ka maksimāli izdarījām savā pašvaldībā ar savējiem cilvēkiem. Jā, bija palīdzība no valsts, bet daudz ko darīja tieši mūsu pašu cilvēki.

- Ko novēlēsiet jaunajā mācību gadā?

- Iedvesmojošu jauno mācību gadu, visiem pacietību, izturību, veselību, sapratni un svarīgākais - pieņemt izaicinājumus nenoteiktības apstākļos. Jo nenoteiktības ir daudz. Aicinu sarunāties, sarunāties vienam ar otru, jo sarunājoties var daudz ko atrisināt.

- Paldies par atbildēm!

Juris Roga
Ilustratīvs foto


Jauna aptauja

Oktobris - 2021
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dienas foto

  • Anatola Kauškaļa foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde