pirmdiena, 22. aprīlis, 2019Vārda diena: Armanda, Armands
crest1 crest2

Ziņas

 • 01.04.2019

  Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija” ietvaros divas dienas 122 brīvprātīgie no visas Latvijas apguva jaunas iemaņas, lai kļūtu par kustības vēstnešiem. Viņu uzdevums būs turpmāk mudināt Latvijas iedzīvotājus kustēties vismaz 30 minūtes piecas reizes nedēļā.  Par kustības vēstnešu pārstāvju mūsu pašvaldībā kļuva Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sņežana Petroviča. Viņa ir saņēmuši oficiālu atļauju pārstāvēt kampaņas kustību, piekrītot organizēt bezmaksas grupu nodarbības, un ir saņēmuši īpaši izstrādātus metodiskos materiālus. Kustības vēstneši martā, aprīlī, maijā, septembrī un oktobrī organizēs bezmaksas grupu nodarbības sporta laukumos, stadionos vai parkos savās pašvaldībās, popularizējot sportisku aktivitāšu nepieciešamību veselīgākas sabiedrības...

 • 01.04.2019

  Krāslavas novada Izglītības pārvalde izsludina tradicionālo projektu konkursu jauniešiem, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina jauniešu intelektuālās, fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu.  Projekta konkursa jomas ir izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla, sports un brīvais laiks.  Projekta iesniedzēji - Krāslavas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, nevalstiskas jauniešu organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jauniešu grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.  Kopējais jauniešu projektiem pieejamais finansējums 2019. gadā - EUR 4500, maksimālā finansējuma summa viena projekta realizēšanai - EUR 300.  Projekta...

 • 29.03.2019

  ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros turpināsies  nodarbības    peldētapmācībā bērniem, kā arī būs jauns cikls  akvavingrošanā māmiņām ar peldēšanas elementiem Krāslavas peldbaseinā, kas sāksies 7.aprīlī. Biedrība „Pieci airi” turpina organizēt sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības profilakses dienas „SOS profilakse”, bet „Senioru skolā” aprīlī ir paredzētas nūjošanas nodarbības. „Krāslavas māmiņu klubs” aicina vecākus uz „Topošo vecāku skolas” daudzpusīgām un izglītojošām lekcijām, bet „Vecāku skolas” viena no aktivitātēm 13. aprīlī – BIODANZA nodarbība, Latvijā pazīstama arī kā BIODEJA, ir unikāla personības attīstības, fiziskās, psihiskās un sociālās veselības pilnveidošanas...

 • 29.03.2019

  Kopš 1938. gada 30. oktobra Krāslavas kultūrvēsturisko apbūvi papildina kādreiz tik staltā, neogotikas stilā celtā Krāslavas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Vēsturiskie notikumi nav saudzējuši baznīcu, atstājot būtiskas pēdas tās izskatā. Zaudējot Latvijas neatkarību un mainoties politiskajam režīmam, 1954. gadā vietējā pilsētas vara iznīcināja baznīcas altāri, aizmūrējot to ar sienu, salauza arkveidīgo griestu konstrukciju, nogāza baznīcas torni. Kopš 1996. gada, kad draudze atguva baznīcu, līdzekļu trūkuma dēļ nav bijis iespējams veikt iekštelpu remontdarbus. Baznīcas ieejas mezgls ir viens no pirmajiem elementiem, kas cilvēkiem rada iespaidu par baznīcu, tajā ienākot. Līdz šim ir pavēries visnotaļ drūms skats – nolietojies priekštelpas sienu un griestu krāsojums, elektroinstalāciju...

 • 28.03.2019

  Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā „PROTI un DARI!”.  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts „PROTI un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas...

 • 28.03.2019

  ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros no 2019. gada janvāra līdz martam notika vingrošanas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām fizioterapeita vadībā. Kopā otrajā ciklā piedalījās 15 Krāslavas novada „Pienenīte” audzēkņi. Notika 10 nodarbības. Bērni darbojās gan darba dienās, gan brīvdienās bērnudārza „Pienenīte” sporta zāles telpās, ar dalībniekiem nodarbojās divas fizioterapeites un koriģējošās vingrošanas speciālists. Katra nodarbības laiks - 60 min. Tika nostiprināta bērnu veselība, nodrošinot gan aktīvas, gan pasīvas metodes: vispārattīstošo vingrošanu, kustību rotaļas, koordinācijas aktivitātes vispārējai fiziskai un garīgai veselībai, pašmasāžas veselības...

 • 27.03.2019

  Jūti? Pavasaris ir tik tuvu… Krāslavas novada dome sadarbībā ar Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centru rīko „Pavasara sagaidīšanas svētkus” grāfu Plāteru pils kompleksā. 6. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 ikviens ir mīļi gaidīts pils kompleksa renovētajos staļļos (Pils iela 10), kur notiks vietējo ražotāju gardumu un darinājumu tirdziņš. Tajā varēs iegādāties dažādus našķus, ar ko cienāt savus mīļos, un amatnieku darinājumus, ar ko iepriecināt savus līdzcilvēkus, sevi pašu vai savu mājokli. Paralēli tirdziņam Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centrā pasākuma „Satiec savu meistaru” ietvaros notiks radošās darbnīcas. Savās prasmēs dalīsies keramiķi Valdis un Olga Pauliņi, mācot veidot svilpavniekus, pieredzes bagātā konditore Lonija...

 • 27.03.2019

   Pieminot komunistiskā genocīda upurus, 25. martā Izvaltas pamatskolas vēstures skolotāja Irēna Kriviņa novadīja neparastu, ļoti emocionālu vēstures stundu par traģiskajiem cilvēku likteņiem, par dzīvēm, kuras salauza nežēlīgā izsūtīšana trimdā. Skolēni grupās veica materiālu izpēti un sagatavoja stāstījumu par traģiskajiem notikumiem, kas risinājās 1949. gada 25. martā, par tālo ceļu lopu vagonos un par latviešu dzīvi Sibīrijā. Katrs skolēns uzrakstīja savas domas, ko viņš saprata un uzzināja šajā vēstures stundā.  Pēc stundas skolēni un skolotāji, pagasta iedzīvotāji un Izvaltas pagasta priekšsēdētājs Jānis Stivriņš nolika ziedus un iededza sveces uz Sibīriju izvesto, nomocīto cilvēku piemiņai. Kopā ar mūsu priesteri Gunti Brūveri aizlūdzām par viņu dvēselēm. Skanot skumjajām dziesmām,...

 • 26.03.2019

  Jau ceturto gadu biedrība „Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi” strādā ar mērķauditoriju, ko veido galvenokārt pensijas vecuma cilvēki – seniori. Neformālās izglītības kurss „Senioru skola” kļūst arvien populārāks, šajā laikā skolas dalībnieku skaits ir divkāršojies. Lai veicinātu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanos, vecākā gadagājuma cilvēki ir jāiepazīstina ar iespējamiem garīgās veselības traucējumiem, jo no tiem neviens nav pasargāts. Tāpēc tika nolemts, ka ir jāsniedz izvērsta kvalitatīva informācija par dažāda veida saslimšanām, to cēloņiem, pazīmēm un izpausmēm, kā arī par to ārstēšanas veidiem un profilaksi. Sākot ar 2018. gada septembri, biedrība „Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi” sadarbībā ar Krāslavas novada domi īsteno aktivitātes ESF projekta Nr....

Jauna aptauja

Aprīlis - 2019
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Apsveikumi

 • Priecīgas Lieldienas!

  *****************************

  / Krāslavas novada Izglītības pārvalde

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.