otrdiena, 20. aprīlis, 2021Vārda diena: Mirta, Ziedīte
crest1 crest2

Matemātika un informātika ārpus skolas

Pievienots: 01.02.2021

Šī gada janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās tradicionālā Matemātikas nedēļa, taču sakarā ar notikumiem pasaulē un valstī visi pasākumi tika organizēti tiešsaistē. Tāpēc arī tika izvēlēts atbilstošs nosaukums „Matemātika un informātika ārpus skolas”. 

Viens no veiksmīgākajiem paņēmieniem, kas palīdz veicināt skolēnu interesi par matemātikas jomu, ir ārpusstundu darbs un mācību priekšmetu nedēļas.

 Priekšmetu nedēļas organizēšanas mērķi - paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas matemātikā un informātikā; dot iespēju ikvienam skolēnam vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas matemātikā un informātikā, kā arī izmantot starppriekšmetu saiknes.

 Skolotāji integrēja mācību stundu saturā dažādas prezentācijas, filmas un videosižetus par matemātiku. Skolēni uzzināja daudz jauna par dažādiem faktiem un aspektiem.

Visas nedēļas garumā skolēni piedalījās aktivitātēs, kas ir saistītas ar matemātiku un informātiku.

 5.-6. klašu skolēni piedalījās viktorīnā par Latvijas vēsturi, veicot dažādas matemātiskās darbības, uzzināja jaunus vēsturiskus faktus par mūsu valsti. Labākus rezultātus uzrādīja: Anastasija Čubreviča un Aleksandrs Čubrevičs (5.a kl.), Tomass Bergs, Sofija Igoņina, Milena Kovaļova, Artūrs Svencis, Vjačeslavs Tračums, Vladislavs Tračums, Katrīna Vinogradova, Mihails Bondarevs (5.b kl.), Karina Liņķe, Deniss Smirnovs, Santa Juzefoviča (6.b kl.).

Vecāko klašu skolēni atbildēja uz viktorīnas „Latvija skaitļos” jautājumiem.

Skolēniem tika piedāvāts kvantitatīvi aprakstīt vēsturiskos, ģeogrāfiskos faktus, kas saistīti ar mūsu valsti, pilsētu, skolu. Viszinošākie bija: Aleksandra Soročina (10.a kl.); Elizaveta Karole (9.b kl.); Arnis Ostrovskis (9.c kl.).

 5. un 6. klases piedalījās zīmējumu konkursā „Personāži skaitļos”. Skolēnu zīmējumos var ieraudzīt gan pazīstamus varoņus un romantiskas ainas, gan jocīgas situācijas. Labāko darbu autori tika apbalvoti ar pateicībām.

 8. a klases skolēniem tika piedāvāta aktivitāšu spēle „Ģeometriskais maratons”.

 Visiem 5.- 7. un 10. - 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties datorātrrakstīšanas konkursā. Šis konkurss parasti notiek novada līmenī, bet attālināto mācību dēļ tas netika organizēts. Un šajā nedēļā bija nodrošināta iespēja iesaistīt skolēnus šajā pasākumā. Nedēļu iepriekš skolēniem tika piedāvāts trenēties aklajā rakstīšanā (vietnē typingclub.com), bet konkurss tika organizēts vietnē 10fastfingers.com.

5. - 7. klašu grupā labākos rezultātus uzrādīja Sjuzanna Križanovska (6.a kl., 3.vieta); Alekss Pavlenoks (6.a kl., 2. vieta); Emīlija Drobiševska (5.b kl., 1. vieta), bet 10. - 12. klašu grupā - Dana Korjakina (12.a kl., 1. vieta); Arina Skovorodko (11.b kl., 2. vieta); Karīna Andžāne (11.b kl., 3. vieta).

 5. -7. klasēs norisinājās viktorīna „Ko es zinu par informātiku?” Uzvarētāji - Kevins Narkeļūns (7.b kl.), Nikola Stepaņenko (7.a kl.), Veronika Rukmāne (7.b kl.).

 Priekšmetu nedēļas ietvaros vecāko klašu skolēniem tika organizēta tikšanās (tiešsaistē) ar nākotnes profesijas pārstāvi – programmēšanas inženieri Dāvidu Babrovski. Viņš pastāstīja par studijām Daugavpils Universitātē, par radošu pieeju uzdevumu izpildē, parādīja interesantus programmēšanas piemērus, datorspēļu elementus.

Paldies matemātikas un informātikas skolotājām par pasākumu organizēšanu.

Paldies visiem, kas piedalījās piedāvātajās aktivitātēs un varēja pārliecināties par to, ka matemātika un informātika ir interesanti mācību priekšmeti.

Informāciju apkopoja Natālija Kirkilevičа,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Matemātikas un tehnoloģiju MJK vadītājaJauna aptauja

Aprīlis - 2021
P O T C P S S
 
01
02 03 04
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
pirmdiena, 19.04.2021

Dienas foto

  • Foto: Valērijs Stivriņš

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde