ceturtdiena, 17. janvāris, 2019Vārda diena: Dravis, Tenis
crest1 crest2

Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Pievienots: 01.03.2018

Krāslavas novada dome 2018. gada 22. februārī pieņēma lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”; ir apstiprināts darba uzdevums ar izstrādes termiņiem un nozaru darba grupu pamatsastāvs.

Programmas izstrādes uzdevumi:

  • definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
  • izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Krāslavas novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Krāslavas novads, spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
  • nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 
Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada aprīlim.

Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2012.–2018. gadam var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnē http://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/. Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām martā tiks ievietota http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ un pašvaldības izdevumā „Krāslavas Vēstis”.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv.

Lēmums „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”

 


Jauna aptauja

Janvāris - 2019
P O T C P S S
  01
02
03
04
05 06
07
08
09
10
11
12 13
14
15
16
17
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
trešdiena, 02.01.2019

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.