otrdiena, 21. marts, 2023Vārda diena: Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
crest1 crest2

Projekti Krāslavas novadā 2022/2023

Pievienots: 16.01.2023

Ceļi un ražošanas zonas

 • Veikta Indras ielas ražošanas teritorijas Krāslavā grantēto ielu posmu asfaltēšana; papildus plānots veikt Daugavpils ielas Dagdā posma pārbūvi no Narūtas upes tilta līdz pilsētas centram.
 • Uzņēmējdarbības veicināšanai Indras pagastā ir noasfaltēts ceļa „Indra-Paternieki-Koškovci” posms 3,5 km garumā; savukārt, Kalniešu pagastā ir uzsākti ceļa „Spalvi-Trušeļi” pārbūves darbi 1,1 km garā posmā.
 • Uzsākti Rīgas ielas posma pārbūves darbi, t.sk., paredzot apgaismotu gājēju ietves izbūvi līdz N.Rancāna ielai un plašu stāvlaukumu pie Krāslavas poliklīnikas.
 • Vērtēšanā projekts ielu apgaismojuma modernizācijai Dagdas un Krāslavas pilsētās.


Sociālā joma

 • Turpinās deinstitucionalizācijas projekta pasākumi jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai Krāslavā.
 • Vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā turpinās divu projektu aktivitātes dažādām mērķgrupām (nometnes, fizisko aktivitāšu pasākumu cikli, veselības dienas un citi izglītojoši pasākumi).
 • Projekts „Proti un dari!” turpina piedāvāt jauniešiem apgūt jaunu pieredzi, iesaistīties nodarbinātībā vai izglītības pilnveidošanā.
 • Krāslavas novada Sociālā dienesta ēkai tiek veikti jumta pārbūves darbi.
 • Pilotprojekta ietvaros uzsākta Dagdas, Andrupenes un Andzeļu kapsētu digitalizēšana.
 • Apstiprināts projekts vides pieejamības nodrošināšanai pašvaldības ēkai Dagdā.

 
Vide un kultūra

 • Līdz vasaras sezonai tiks labiekārtotas četras Krāslavas novada pludmales: Priežmalē, Ezerniekos, Ūdrīšu pagastā un Dagdā.
 • Sadarbībā ar biedrībām „Krāslavas māmiņu klubs” un „Volejbola klubs „Krāslava”” turpinās Zirga un Persteņa ezeru peldvietu labiekārtošana.
 • Uzsākts projekts Laimes muzeja Indrā teritorijas labiekārtošanai.
 • Muzejā „Andrupenes lauku sēta” atjaunots dūmu pirts lubiņu jumts, kā arī iepirkta meistara darināta skalu plēšanas ierīce skalu grozu darbnīcai.
 • Turpinās projekts Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai.
 • Zivju resursu papildināšanai sešos novada ezeros ielaisti zandarta mazuļi, zivju resursu aizsardzības pasākumiem novadā ir iegādāta eholote.
 • Izstrādāta Krāslavas skatu laukuma attīstības koncepcija.

 
Citi attīstības pasākumi

 • Uzsākta teritorijas plānojuma izstrāde jaunajai Krāslavas novada teritorijai.
 • Turpinās pieteikšanās preču zīmei „Ražots Krāslavas novadā”.
 • 2022. gadā īstenoti 33 pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” projekti visā Krāslavas novada teritorijā.
 • 2022. gadā īstenots viens pašvaldības jauniešu biznesa ideju projekts.
 • Uzsākta projekta „Darbīgās kopienas Latgalē” īstenošana.

 
Finansējuma avoti

Projektu ideju īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Atveseļošanas un noturības mehānisma, pārrobežu programmu finansējums, valsts mērķdotāciju un pašvaldības budžeta finansējums.

Tiek turpināta būvprojektu izstrāde jaunām aktivitātēm un jaunu projektu pieteikumu sagatavošana ceļu infrastruktūras pārbūvei, kultūras mantojuma objektu un citu publiskās ārtelpas objektu attīstībai, pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai utt.

Novēlējums jaunajā gadā

Krāslavas pilsētas simtgades gadā novēlam – lai katra diena ir laba diena, lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno tuvāko cilvēku klātbūtne!

Aicinām iedzīvotājus būt atvērtākiem un aktīvākiem novada dzīvē, uzņemties lielāku atbildību par savas dzīves kvalitāti. Visi kopā, atbalstot viens otru, varam paveikt vairāk.

Lai mierpilns, radošs un piepildīts jaunais gads!

Attīstības nodaļas komandas vārdā -
nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe
Anatola Kauškļa foto


Jauna aptauja

Marts - 2023
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
trešdiena, 01.03.2023

Dienas foto

 • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde