piektdiena, 29. septembris, 2023Vārda diena: Miģelis, Mihails, Miks, Mikus, Miķelis
crest1 crest2

Akreditētas Krāslavas novada bibliotēkas

Pievienots: 23.05.2023

Maijs bibliotekāru ikdienā ir profesionālu rīcību un izaicinājumu laiks. 17 un 18. maijā notika Krāslavas novada bibliotēku atkārtota akreditācija, kas tiek organizēta reizi piecos gados. Tas bija bibliotēku darbības kvalitātes vērtējums. Tika vērtēts gan bibliotēku ēku, telpu un krājumu stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēku darbības stratēģija, pakalpojumi un citi bibliotēku attīstībai nozīmīgi kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.

Akreditāciju veica Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija, kuras sastāvā bija eksperti: Zinaīda Rabša – Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktore, Skaidrīte Daņiļēviča – Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece un Vanda Bērziņa – Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā eksperte.

Pirms akreditācijas tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas krājumu sakārtošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā. Krāslavas novada bibliotēkām tā bija jau trešā akreditācija. Tāpēc Bibliotēku akreditācijas komisija klātienē apmeklēja 12 pagastu bibliotēkas, pārējo 8 pagastu bibliotēku vadītāji ieradās uz intervijām Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā un Dagdas bibliotēkā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultācijas un ieteikumus, kā panākt vēl labāku rezultātu, izmantojot jau esošos resursus. Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija labi sagatavotas akreditācijas procesam. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus, organizējot dažādas aktivitātes. Īpaši tika uzteikta iepriekšējās akreditācijas atzinumos ieteikto ieteikumu izpilde visās bibliotēkās, sasniegtais progress bibliotēku attīstībā, darbs ar bērniem, publicitāte sociālajos medijos, atsevišķās bibliotēkās novadpētniecības darbs un elektronisko datu bāzu izmantošana. Bibliotēku pārbaudes gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tie bija savi ieteikumi, tomēr bija arī kopīga norāde visām: rast iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem, palielināt finansējumu grāmatu iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas ,,ALISE” piedāvātās iespējas.

Otrās dienas noslēgumā komisijas eksperti tikās ar novada pašvaldības vadību. Sarunas gaitā komisijas locekļi izteica viedokli, ka pašvaldība ir izvēlējusies pareizo ceļu bibliotēku darbības sakārtošanā. Komisija ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunāja arī atsevišķus jautājumus, kur vēl būtu nepieciešamas pārmaiņas un uzlabojumi, tostarp, atalgojuma palielināšana bibliotekāriem un pilnu slodžu nodrošināšana, dažu bibliotēku pārvietošana uz citām telpām. Eksperti uzsvēra, ka ir redzams novada galvenās bibliotēkas ieguldītais apjomīgais darbs, strādājot ar pagastu bibliotēkām un sniedzot visāda veida palīdzību.

Kārtējā Latvijas Bibliotēku padomes sēdē tiks apstiprināti bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi par to, ka visas apsekotās bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Valentīna Magidas,
novada centrālās bibliotēkas direktore
Jurija Rogas foto


Jauna aptauja

Septembris - 2023
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30  
piektdiena, 15.09.2023

Dienas foto

  • Visaptverošas valsts aizsardzības mācības „Namejs 2023” – patrulēšana Krāslavas ielās

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde