svētdiena, 2. aprīlis, 2023Vārda diena: Imgarde, Irmgarde
crest1 crest2

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas veikums

Pievienots: 03.01.2023

Jaunajā gadā nolēmu apstāties, atskatīties uz 2022./2023.m.g. 1. semestri un mazliet padomāt. Atcerējos mirkļus, kas radījuši smaidu, situācijas, kas devušas labas mācības, ko paņemt līdzi nākamajam gadam, kā arī novērtēt to, kur varam būt un cik labi cilvēki esam mēs paši, un kādi ir mums apkārt. Savu skolas dzīvi maksimāli cenšamies atspoguļot mājaslapā www.varaviksne.lv.

Mūsu skola piedalās „Erasmus+” projektā. Šajā mācību gadā 16 skolotājiem ir iespēja pilnveidot savu profesionālo pieredzi aktuālās skolai tēmās.

Jebkurā no šāda veida semināriem var gūt pieredzi. Redzēt, kāda ir vide, un, kā strādā citās skolās, iepazīties ar citu valstu izglītības sistēmu. Nenoliedzami, citas valsts kultūras pieredze ir liela vērtība, kopīgās aktivitātes un diskusijas ir to vērtas. Ieguvums ir sarunas angļu valodā un angļu valodas pilnveide. Pievienotā vērtība - redzētā, dzirdētā un apgūtā nodošana saviem kolēģiem un savas skolas darba organizācijas uzlabošana. Turpinām sadarbību ar Visaginas (Lietuva) Gerosies Vilties proģimnāzijas skolotājiem.

Tika īstenots Skolēnu pašpārvaldes projekts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

Tika realizēti 3 jauniešu projekti, ko atbalstīja Krāslavas novada pašvaldība. Aktīvi noritēja pašu spēkiem organizētā Karjeras nedēļa. Cenšamies realizēt iekļaujošo izglītību un vienlaikus saglabāt skolas vidi drošu. Skolotāja darba slodze ir kļuvusi lielāka. Jo viņam vispirms jābūt savas jomas profesionālim, bieži vien policistam, mammai, tētim un draugam. Skolotāja stundām jāatbilst projekta „Skola 2030” prasībām. Skolotāji paši dara ļoti, ļoti daudz. 18. novembra priekšvakarā pateicāmies 35 skolēniem, kas ar savu pozitīvo attieksmi pret mācībām, ārpusskolas aktivitātēm spodrināja mūsu skolas tēlu.

Ziemassvētkos mēs dalījām dāvanas gan saviem mīļākajiem, gan arī tiem, kas ir sveši, kurus nepazīstam. Labākā dāvana mūsu mīļajiem, manuprāt, ir mūsu katra paveiktais darbs 2022. gadā. Leposimies katrs ar sevi un padarīto! Teicām paldies skolas 12 skolēniem, kas 1. semestri beidza ar zelta liecību, 40 skolēniem, kas beidza 1. semestri ar sudraba liecību.

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai notika pasākumi, kur katrs skolēns varēja darboties un tā veidot ar savu darbu Latvijas nākotni gaišāku un laimīgāku, kurā mēs visi justos droši un labi – kā mājās.

Kopā ar skolas padomi, tās aktīvajiem vecākiem un priekšsēdētāju Ilonu Bergu risinām izvirzītās Skolas darba prioritātes. Skolēniem ir iespēja darboties kultūrizglītības programmā „Skolas soma”. Skolēnu ekskursijas tepat pa Latviju, kā arī uz Lietuvu, Igauniju. Varavīksnes vidusskolēni katru gadu izmēģina savus spēkus starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā „Bebr{a}s”. Šogad labākos rezultātus savā vecuma grupā uzrādīja Aleksandrs Kuzmins (9.b klase) un Dāniels Pavlovičs (11.a klase). Ir gūti panākumi Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē, kas norisinājās 2022. gada novembrī un sporta sacensībās. Piedalāmies daudzos konkursos un forumos. Savus talantus skolēni izkopj bagātīgajā skolas interešu izglītības pulciņu klāstā. Ir gūti panākumi Krāslavas novada 7.-8. klašu latviešu valodas, bioloģijas, filozofijas olimpiādēs.

Šogad skolā aktivizējies skolas parlaments. Parlamenta prezidents Klemenss Križanovskis cenšas „iededzināt” savu komandu. Kā pats saka, katrs jaunietis ir atšķirīgs – kādam idejas rodas ik uz soļa, kamēr kāds tās izdomā ar lielu piepūli un nedrošību. Pozitīvi vērtējama aktivitāte, kad vecāko klašu skolēni apmāca jaunākos. Tā viņi cenšas motivēt skolēnus mācībām, pastāstīt par mācību priekšmetiem, kurus skolēni mācīsies pamatskolā un jau tālāk vidusskolā, bet pamati ir jau likti tagad sākumskolā.

Ir svarīgi pilnveidot skolēnu mērķtiecību – tā ir prasme izvirzīt un sasniegt mērķus, plānot savu laiku un pieņemt lēmumus. Tā ir spēja turpināt, pat ja neizdodas uzreiz. Tas nozīmē, ka šeit gan skolotājiem un vecākiem jābūt uz viena viļņa, par vienādu prasību izvirzīšanu. Viens no vienkāršiem, praktiskiem veidiem, kā skolēniem trenēt mērķtiecību, ir klasē iestādīt telpaugus – visiem kopā vai katram savu augu. Rūpes par augiem prasa pacietību un mērķtiecību – nepadoties, ja sēkliņa neizdīgst strauji, un neizmest, ja augs nokalst, vai tam nokrīt lapas, bet meklēt risinājumu. Projekta 8.3.4. „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai“ ietvaros atbalstu sniedzām 8 skolēniem un iesaistījām 12 pedagogus. Skolēniem bija iespēja uzlabot zināšanas un prasmes pedagogu vadībā. Tieši individuālais darbs ir liels atbalsts skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai, motivācijas veidošanai un sadarbības prasmju attīstīšanai.

Mūsu skola vienmēr ir atvērta inovācijām un pārmaiņām, bet, ja reformas seko cita citai, tas bieži vien rada stresu. Mēs visi zinām, ka skolēnu galvenais uzdevums, neapšaubāmi, ir mācīties. Mums, pieaugušajiem ir skaidrs, ka mācīšanās jebkurā vecumā ir katra cilvēka eksistences pamats. Tātad skolēnam jāattīsta galvenā spēja - mācīties, respektīvi, izglītot pašam sevi, jo mācīšanās jāturpina visa dzīve. Vecāki, esiet aktīvi savu bērnu atbalstītāji!

Janvārī skolas pedagogi izvērtēs 1. semestra sasniegumus un vājās puses, turpinās strādāt pie izvirzītajām darba prioritātēm, kas ir skolēnu ikdienas mācību sasniegumi un eksāmeni. Nenoliedzami, ka valsts pārbaudes darbi atspoguļo vispārējās izglītības standarta saturu un tajā noteiktos sasniedzamos rezultātus. Tie uzbūvēti tā, lai skolēns dažu stundu laikā varētu atklāt savas zināšanas, ko viņš ir iemācījies, uzkrājis vairākus gadus un var parādīt.

Skola veiksmīgi sadarbojas ar Krāslavas novada pašvaldību un Izglītības pārvaldi, lai maksimāli lietderīgi izmantotu piešķirto budžetu. Skola labprāt sadarbojas ar NVO „Dagne”, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komiteju un citām nevalstiskām organizācijām.

Katrs mēs kopjam savu pavardu, savu māju un savu ģimeni, bet viss tas kopā veido mūsu valsti, arī tā pieder mums visiem, mēs visi nesam par viņu atbildību un strādājam, lai mums būtu labāka dzīve un mēs justos labi.

Nobeigumā Roberta Šarmas citāts: „Negaidi, kad parādīsies ideālā taciņa pa kuru iet. Taciņa veidojas staigāšanas ceļā, nevis gaidīšanas”.

Lai dzirkstoši priekpilns Jaunais gads!

Marija Micķeviča, skolas direktore
Anželas Semjonovas foto


Jauna aptauja

Aprīlis - 2023
P O T C P S S
  01
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dienas foto

  • Ziedu nolikšana 1949. gada 25. marta deportāciju upuru piemiņai

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde