pirmdiena, 4. jūlijs, 2022Vārda diena: Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis
crest1 crest2

Latgales konference „Skola2030”

Pievienots: 26.04.2022

„Mums jāļauj sevī daudz kam mainīties
nevis tāpēc, ka tas būtu kas slikts,
bet tāpēc, ka šīs lietas mūs neaizvedīs turp,
kur vēlamies nokļūt”
/J.Rubenis/

Pirms diviem gadiem skolās visā Latvijā pakāpeniski tika uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana. Emocijas un domas par šo procesu, protams, bija un joprojām ir visdažādākās, kas arī liecina, ka visiem rūp, kāda būs Latvijas nākotne. Bet skaidrs ir viens – mācību procesā izmantot kādreiz sakrātos materiālus un gadiem iestrādātās metodes vairs nav jēgpilni, tāpēc ir nepieciešams veikt pieredzes analīzi, izfiltrēt svarīgāko un atstāt noderīgo, kā tas tiek darīts, piemēram, pēc remonta mājās ienesot vien nepieciešamās, noderīgās mantas, bet visu nevajadzīgo atstājot aiz sliekšņa. 

Krāslavas ģimnāzijā skolotāji vienmēr ir atklāti visam jaunajam un gatavi pārmaiņām, tāpēc iesaistās „Skola2030” (Valsts izglītības satura centra īstenotais projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā”), kuras mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes) piedāvātajās mācībās un aktivitātēs, kā arī visu apgūto ievieš skolas ikdienā, darbojoties ar skolēniem no pirmās līdz 12. klasei. Un tādā veidā rodas jauna pieredze, veiksmīga un reizēm varbūt ne tik veiksmīga, kas tiek analizēta, pilnveidota un, svarīgākais, mūsu skolotāji ar to nebaidās dalīties.

Šī gada aprīlī visos Latvijas reģionos notiek „Skola2030” tiešsaistes konferences „Praktiski. Lietpratībai”, kurās gandrīz 700 skolu un pirmsskolu skolotāji stāsta par savām veiksmēm, īstenojot jauno kompetenču pieeju mācību un audzināšanas procesā. Latgales reģiona konferencē, kas notika 5. aprīlī ar virtuālo centru Rēzeknē, piedalījās arī mūsu skolas skolotāji: Inta Japiņa (latviešu valoda un literatūra) dalījās ar savu pieredzes stāstu „Skola laiku lokos”, kur klausītāji uzzināja, cik veiksmīgi, analizējot literāru darbu 5. klasē, var apvienot sociālās zinības, datoriku un novadpētniecību; Skaidrīte Gasperoviča (mūzika), Ilona Aprupe (mūzika), Jeļena Japiņa (datorika) pastāstīja, kā, runājot par tēmu „Latviešu tradīcijas”, veiksmīgi tiek iekļauta datorikas programmas īstenošana; datorikas un matemātikas skolotājas Jeļena Japiņa un Nataļja Loskutova stāstīja, cik veiksmīgi savās stundās tiek veidota saruna ar skolēniem, iesaistot mākslu un kultūru; Inta Beikule (sākumskola) un Daiga Kušnire (datorika un programmēšana) pastāstīja, kā ieinteresēt skolēnus lasīt, integrējot latviešu valodas stundās tehnoloģijas, precīzāk, izmantot robotus;  Anita Mateja (angļu valoda) klausītājus iepazīstināja ar vietnes „Google Jambord” piedāvātajām iespējām, kas ļauj skolēniem daudzveidīgi darboties - veidot plakātus, ģenerēt idejas vienuviet un tajā pašā laikā netraucēt citiem klasesbiedriem radoši izpausties; Ludmila Koževņikova (fizika, inženierzinības un matemātika) sniedza ieskatu, kā realizēt vienu no kompleksajiem sasniedzamajiem rezultātiem pamatkursa „Dabaszinības vidusskolai” 8. tematā „Šķidrumi dabā un tehnikā – maisījumi”, kad mācību procesā tika veikta upes izpēte, analizēti iegūtie dati un tie kopīgi apstrādāti platformā „Jamboard”; Velta Daņiļeviča (izglītības psiholoģe) pastāstīja, kā organizēt  skolas psihologa darbu, lai laikus atpazītu un sniegtu nepieciešamo atbalstu bērniem (1.–9. klasē) ar dažāda veida grūtībām, jo laikus pamanīta, diagnosticēta un uzsākta atbalsta sniegšana ir būtiska, lai katram skolēnam būtu iespēja veiksmīgi iekļauties un pilnvērtīgi mācīties. Jāpiebilst, ka Ludmila Koževņikova un Rasma Krumpāne (sākumskola) konferencē bija aicinātas pildīt arī moderatoru pienākumus, ar ko skolotājas arī veiksmīgi tika galā.

28. aprīlī Rīgā notiks noslēguma konference „Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai”, kurā mūsu skolu pārstāvēs Olita Truskovska (vizuālā māksla), pārējie skolotāji iespēju robežās konferenci, tāpat kā Kurzemes, Zemgales un Vidzemes tiešsaistes konferences, vēros tiešsaistē.

Lai pietiek spēka un izturības, radošuma un enerģijas mācību gada noslēdzošajā posmā!

Ilga Stikute,
Krāslavas ģimnāzijas metodiķe


Jauna aptauja

Jūlijs - 2022
P O T C P S S
 
01
02 03
05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde