pirmdiena, 16. maijs, 2022Vārda diena: Edijs, Edvīns
crest1 crest2

Ziņas

 • 21.04.2022

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) ir saņemta Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 16. marta vēstule Nr. 3.15/467 “Par PMLP Krāslavas nodaļu”, kurā izteikts satraukums par Pārvaldes Krāslavas nodaļas slēgšanu, kā arī norādīts, ka Krāslavas pašvaldība varētu piešķirt Pārvaldei lietošanā bezmaksas telpas savu pakalpojumu nodrošināšanai. Vēlamies informēt, ka no 2020.gada vienīgie pakalpojumi, ko Pārvalde sniedz klātienē ir saistīti ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, bet pārējie pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami elektroniski vai ar pasta starpniecību, līdz ar to arī pēc Pārvaldes Krāslavas nodaļas slēgšanas šo pakalpojumu saņemšana Krāslavas novada iedzīvotājiem būs tikpat pieejama kā līdz šim. Savukārt, lai nodrošinātu klātienes pakalpojumu...

 • 21.04.2022

  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" (Nr.8.3.3.0./15/I/001) ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus – mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors. Pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 2023.gada 31.decembrim. “PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas...

 • 21.04.2022

  12. aprīlī Latgales reģiona debašu centrs pulcināja 6.-9.kl. skolēnus uz debatēm par to, vai pārbaudes darbi ir/nav jāatceļ skolā. Tikšanās klātienē raisīja ilgas diskusijas, kurās piedalījās skolēni no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas - liceja, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Debates notika latviešu un angļu valodā. Mūsu skolu pārstāvēja divas 9.a klases komandas: A. Vanaga, K. Svygryte, M. Skripļonoka, A. Krasnikovs, A. Pitkevičs un D. Ponamarčuks. Rezolūcijas tēma „Pārbaudes darbi ir/ nav jāatceļ skolā” lika mums aizdomāties par to, vai atzīme vienmēr atspoguļo mūsu reālās zināšanas. Mēs noskatījāmies vairākus „Skola 2030” videosižetus par vērtēšanu, iepazināmies ar...

 • 21.04.2022

  Lai piedalītos Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, ikvienam uz to izvirzītajam skolēnam līdz 2022. gada 22. martam „iPoster” vietnē bija jāizveido savs digitālais plakāts un 25. martā jāprezentē savas nozares komisijai. Katram skolēnam darba aizstāvēšanai tika atvēlētas 10 minūtes – 4 minūtes digitālā plakāta prezentācijai, 6 minūtes skolēna diskusijai ar komisiju. Šajā konferencē no Krāslavas ģimnāzijas 12.c klases tika aizstāvēti trīs darbi, un gūti arī panākumi. Samantai Krumpānei par darbu „Izglītības līmeņa nozīme demences - Alcheimera slimības saslimšanā” – 3. pakāpe. Samantas teiktais: „Rakstot savu zinātniski pētniecisko darbu, ieguvu neaizmirstamu pieredzi un gandarījumu par rezultātu. Man bija ļoti interesanti izstrādāt ZPD, un es sapratu, ka...

 • 20.04.2022

  Radošā NEdarbnīca „Praktiskais radošums uzņēmēja konkurētspējai” pulcēja daudzpusīgu, uzņēmīgu un darbīgu cilvēku kompāniju. Pasākuma laikā zinošā un talantīgā lektore Vita Brakovska radīja jaudīgu un motivējošu vidi. Pasākumā, kas norisinājās marta izskaņā Krāslavā, piedalījās Krāslavas novada amatnieki, mājražotāji, tūrisma nozares un kultūras iestāžu pārstāvji. Radošā NEdarbnīca tika rīkota projekta „Practical arts” ietvaros. Projekta vadītāja Ilze Stabulniece, atklājot pasākumu, dalībniekiem īsumā pastāstīja par projekta ietvaros organizētajām radošajām meistarklasēm, Ziemassvētku rotājumu izgatavošanu un iedzīvotāju iesaisti Latgales ielas un egles dekorēšanu aizvadītajos Ziemassvētkos, akcentējot dažādu materiālu/priekšmetu otrreizējo izmantošanu, kas sabiedrībā kļūst aizvien...

 • 19.04.2022

  Ar mērķi sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņiem, šajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs aicināja pulciņu skolotājus piedalīties mākslas pedagogu metodisko darbu skatē „Ideju kaste”. Pirmā kārta Krāslavas novadā norisinājās klātienē 7. Aprīlī Krāslavas KN. Klātesošie iepazinās ar 10 metodiskajiem darbiem: „Zīmējumu noformējums”, sk. Viktors Ivanovs, Andrupenes psk.;„Pērlīšu aušanas tehnika rotu darināšanā”, sk. Diāna Kiseļova, Ezernieku vsk.;„Tējas vakaru noskaņojumam”, sk. Erika Urbanoviča, Indras psk.;„Spēlējamies ar papīru!”, sk. Larisa Kizjalo, Krāslavas BJC;           „Plastmasas spainīšu slepenā dzīve”, sk. Aina Guba, Krāslavas BJC;„Mošanās” un „Mazās lietās liela laime”,...

 • 14.04.2022

  Šogad aprit 99 gadi, kopš Krāslava ir ieguvusi pilsētas tiesības. Straujiem soļiem tuvojamies mūsu valdzinošās pilsētas – Krāslavas  – simtgadei. Vēl tikai viens gads, vēl viens solis priekšā līdz pilsētā skanēs lepnais „100”. Krāslavas vārds ir stiprs, sens un daudzskanīgs, apvīts ar vairākām teiksmām par pilsētas nosaukuma rašanos. Pilsēta gadsimtu un gadu laikā ir pieredzējusi dažādus cilvēku likteņus; daudz kas ir noticis, daudz kas ir mainījies, pilsēta ir augusi un attīstījusies. Latvijas brīvvalsts posmā 32 apdzīvotas vietas ieguva pilsētas statusu. Svarīgs notikums krāslaviešu dzīvē notika 1923. gada 16. aprīlī, kad toreizējais Latvijas Republikas prezidents Jānis Čakste parakstīja likumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Krāslavas miestam. 1922. gada 22. septembrī laikrakstā...

 • 14.04.2022

  Lieldienas ir dzīvības un dabas atmodas laiks. Lai šie pavasara svētki Jūsu mājās un sirdīs sniedz laimi, iedvesmu un enerģiju jauniem darbiem! Lai ikvienā mājā un ģimenē dzīvo saticība un mīlestība! Labām domām un priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas! Gunārs Upenieks,Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 • 14.04.2022

  14. aprīlis – LIELĀ CETURTDIENA (KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA) 18.00 – Sv. Mise (latviešu valodā) Vakarā pēc sv. Mises Vissv. Sakraments tiek pārnests uz sānu altāri adorācijai. Šajā  dienā sv. Komūnija  tiek dalīta tikai sv. Mises laikā. 15. aprīlis – LIELĀ PIEKTDIENA (KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA) Jāievēro stingrs gavēnis 15.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums (poļu valodā) Sv. Komūnija – tikai dievkalpojuma laikā. Pilnas atlaidas par piedalīšanos krusta adorācijā un sv. krusta pagodināšanu Kunga ciešanu liturģijas laikā. 18.00 – Krustaceļš Krāslavas pilsētas ielās (pulcēšanās pie Kultūras nama) Nakts adorācija (poļu valodā) 16. aprīlis – LIELĀ SESTDIENA (KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS  SVĒTKU VIGĪLIJA) 18.00 – Lieldienu vigīlijas sv. Mise (latviešu valodā) Uguns un ūdens...

Jauna aptauja

Maijs - 2022
P O T C P S S
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11
12
13
14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Dienas foto

 • Anatola Kauškaļa foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde