ceturtdiena, 18. aprīlis, 2019Vārda diena: Jadviga, Laura
crest1 crest2

Ziņas

 • 03.04.2019

  Laikā, kad sabiedrībā daudz tiek runāts par izglītību un reformas nepieciešamību, kad vecāku viedoklis par zināšanu un prasmju apguvi ne vienmēr sakrīt ar skolas un arī skolēnu domām, svarīga loma tiek piešķirta tam, kā zināšanas izmantot praktiski. Viens no veidiem, kā lietot mācību procesā apgūtos faktus, ir pētnieciskā darbība, jaunrade, kam „Skola 2030” ir veltījusi īpašu lomu, pārejot uz kompetenču pieeju mācību procesā. Kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās, tāpēc kā obligāta jaunās pieejas sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs, piedāvājot iekļaut stundu sarakstā mācību kursu „Pētnieciskā darbība, jaunrade”.  Krāslavas Valsts ģimnāzijā pētniecisko darbību veic jau 24 gadus, organizējot...

 • 02.04.2019

  Aicinām reģistrēties jauniešus (no pilniem 15 gadiem līdz 20 gadiem ieskaitot) Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā „Jauniešu nodarbināšana 2019. gada vasaras periodā”. Reģistrācija pasākumam notiek no 01.04.2019. līdz 30.04.2019. 2019. gada vasaras periodā piedāvāto vakanču saraksts: 1) PII „Pienenīte”, adrese: Ezera iela 15, Krāslava, LV-5601, Latvija Profesija – „Skolotāja palīgs”. 01.06.2019.-30.06.2019. (8 vakances un 0,5 darba slodze)  01.07.2019.-31.07.2019. (8 vakances un 0,5 darba slodze)  01.08.2019.-31.08.2019. (7 vakances un 0,5 darba slodze) 2) PII „Pīlādzītis”, adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija Profesija – „Skolotāja palīgs”. 01.06.2019.-30.06.2019. (8 vakances un 0,5 darba slodze) 01.06.2019.-30.06.2019. (1 vakance un pilna darba...

 • 02.04.2019

  Kopš 2018./2019. mācību gada sākuma Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības izglītības metodiķe ir krāslaviete Larisa Rukmane. Savulaik viņa pabeigusi Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, pēc tam apguva angļu valodas skolotājas profesiju Daugavpils Universitātē. Trīs gadus nostrādāja par skolotāju 5.-9. klasēs Daugavpils Saskaņas pamatskolā (bijusī Eksperimentālā pamatskola), turpmākos 16 gadus Krāslavas pamatskolā par direktores vietnieci mācību darbā un angļu valodas skolotāju. - Kāpēc nolēmāt pāriet darbā profesionālajā izglītības iestādē? - Man tika izteikts piedāvājums, kas sakrita ar manu vēlmi pēc pārmaiņām. Pārmaiņas - tas būs īstais vārds. Es esmu ļoti pateicīga pamatskolas kolektīvam par lielo devumu manā izaugsmē. Daudz pieredzējušie un gados vecākie...

 • 02.04.2019

    Investīcijas Kopā EUR IZGLĪTĪBA   ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana - ventilācijas sistēmu renovācija Krāslavas pamatskolā un Varavīksnes vidusskolā 195165 ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana - dienesta viesnīcas būvniecības tehniskā projekta izstrāde 57273   252438 KULTŪRA, SPORTS   Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu)  rekonstrukcija 100000 Rīteiropas vērtības - Zlidņa piemiņas istabas ierīkošana 10000 V - LT - BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE) 132000 Skeita laukums 42000 Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un...

 • 02.04.2019

  Daudz runāts un rakstīts par domu spēku un varu, par vērtību, dzīvīgumu, neierobežotību... Šī gada 22.-24. martā Rīgā notika 18. Starptautiskie pedagoģijas lasījumi „Skaidras domas rada brīnumus”. Šādos lasījumos mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ilga Stikute un Anna Juškeviča, piedalāmies jau otro reizi un esam par tiem sajūsmā.  Lasījumus atklāja Starptautiskās Humānās pedagoģijas centra prezidents, izglītotājs, Skolotājs Šalva Amonašvili, uzsverot: „Sadarbības nākamajam pakāpienam ir svarīgi apjēgt domas varenumu. Viss Kosmoss sastāv no domām! Viss labais, viss ļaunais balstās uz domām. Domas nes dzīvi, domas nes nāvi! Kad gan tas beidzot būs saprasts?  Nav Kosmosā spēcīgākas ierīces kā doma, pildīta ar psihisko enerģiju”. Šajos lasījumos Š.Amonašvili mudināja domāt par...

 • 01.04.2019

  Ir biznesa ideja, bet nezini ar ko sākt? Piesakies Daugavpils biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmai un izmanto iespēju saņemt zināšanas "Biznesa skolā", kuru vadīs “TechHub Riga” pārstāvji - Ernests Štāls, Viesturs Sosārs un Anne Andersone. "Biznesa skolas" cikls sastāv no trīs dienu kursa, kurā tiks iedotas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas Tavas idejas un uzņēmuma tālākai attīstībai. Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, seminārus un mācības par dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem un palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī...

 • 01.04.2019

  2019. gada 1. jūnijā jau piekto reizi notiks Vislatvijas ūdens tūristu saiets „Lielais plosts 2019”. Šogad šo pasākumu organizē Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) sadarbībā ar sporta klubu „Beibuks” un brīvdienu māju „Skerškāni”. Pasākums nav paredzēts kā sacensības, bet tā mērķis ir popularizēt ūdens tūrismu Latgalē un sekmēt Latvijas iedzīvotāju pievēršanos veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, kā arī saliedēt iedzīvotājus un pavadīt brīvo laiku pozitīvā gaisotnē. Pasākumā ik reizi piedalās daudzi aktīvās atpūtas, ūdens tūrisma entuziasti un atbalstītāji no dažādām Latvijas vietām. Pasākuma centrālais notikums ir laivu brauciens pa Daugavu posmā no Piedrujas līdz brīvdienu mājai „Skerškāni” Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā. Maršruta garums ir aptuveni 30 km. Laivu...

 • 01.04.2019

  Krāslavas novada dome turpina darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskolā)” ieviešanu. Noslēdzies iepirkums dienesta viesnīcas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un izvērtēti seši pretendentu piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA „Rem-Pro”, kura iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu – 47 333.00 EUR bez PVN. Norit līguma slēgšanas process. Pēc dienesta viesnīcas būvprojekta izstrādes tiks izsludināts atklātais konkurss par dienesta viesnīcas...

 • 01.04.2019

  Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija” ietvaros divas dienas 122 brīvprātīgie no visas Latvijas apguva jaunas iemaņas, lai kļūtu par kustības vēstnešiem. Viņu uzdevums būs turpmāk mudināt Latvijas iedzīvotājus kustēties vismaz 30 minūtes piecas reizes nedēļā.  Par kustības vēstnešu pārstāvju mūsu pašvaldībā kļuva Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sņežana Petroviča. Viņa ir saņēmuši oficiālu atļauju pārstāvēt kampaņas kustību, piekrītot organizēt bezmaksas grupu nodarbības, un ir saņēmuši īpaši izstrādātus metodiskos materiālus. Kustības vēstneši martā, aprīlī, maijā, septembrī un oktobrī organizēs bezmaksas grupu nodarbības sporta laukumos, stadionos vai parkos savās pašvaldībās, popularizējot sportisku aktivitāšu nepieciešamību veselīgākas sabiedrības...

Jauna aptauja

Aprīlis - 2019
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Apsveikumi

 • Priecīgas Lieldienas!

  Vēju šūpoles augšā un lejā, Līdz pat galotnei sirdi nes līdz. Lai caur Lieldienu gaismu no jauna, At...

  / Krāslavas Mūzikas skola

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.