pirmdiena, 25. jūnijs, 2018Vārda diena: Maiga, Milija
crest1 crest2

Ziņas

 • 30.05.2018

  Šī gada 26.-27. maijā norisinājās Latvijas skolēnu 71. spartakiāde sporta tūrismā. Sportisti pulcējās Jelgavas novada Pūteļu karjerā, lai sacenstos cits ar citu gan komandās, gan individuāli. Arī Krāslavas bērnu un jauniešu centra sporta tūrisma pulciņa „SapSan” dalībnieki brauca piedalīties šajās sacensībās. Ceļš bija tāls, un termometrs rādīja ap plus 25 grādu atzīmi pēc Celsija, taču dalībnieki veica jau iepriekš saplānotos orientēšanās maršrutus un trases, ierīkotas mežā. No Krāslavas šajās sacensībās bija izveidotas 2 A grupas komandas un viena B vecuma grupas komanda. Viena no A grupas komandām, kuru pārstāvēja Ilmārs Murāns, Alise Sivko, Laura Dzalbe un Edgars Kairāns, pēc orientēšanās sacīkstēs pavadītajām 3,5 stundām atgriezās ar 3. vietu. Arī B grupas dalībnieki – Diāna...

 • 29.05.2018

  Arī jūnijā turpināsies projekta „Esi vesels Krāslavas novadā” bezmaksas aktivitātes.  Jums ir iespēja apgūt lielo tenisu Krāslavas kortā, nūjošanu pils parkā, vingrošanu uz āra trenažieriem Robežniekos.  Bērni varēs aktīvi atpūsties nometnēs, par dalību tajās lūgums sazināties ar organizatoriem.  Visas aktivitātes organizē un vada profesionāļi.  Aktivitātes finansē Eiropas Sociālais fonds projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 ietvaros. Gunta Ahromkina, projekta vadītāja

 • 29.05.2018

  Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. a klases skolēnu grupa „Great Minds” martā iesniedza savu projekta ideju Krāslavas novada pašvaldības rīkotajā jauniešu projektu konkursā, un projekts „Prāta mežģi” tika atbalstīts. Šī projekta mērķis ir radīt skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku starpbrīžos, uzlabot prāta spējas un attīstīt loģisko domāšanu, risinot dažādus prāta mežģus. Šī projekta realizēšanai tika piešķirts finansējums 145 eiro apmērā. Mērķu sasniegšanai vēl pirms projekta iesniegšanas tika veikta tirgus izpēte un izvēlēts spēļu - prāta mežģu piegādātājs – internetveikals „Brain Games” (www.brain-games.lv). Maijā, pēc spēļu izvēles un iegādes, ārpus stundu laikā tās tika aprobētas un izmēģinātas starp pieteicēju grupas skolēniem un viņu klasesbiedriem. Jaunā...

 • 29.05.2018

  24. maijā Krāslavas Kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā sumināja Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu skolēnus un skolotājus par gūtajiem rezultātiem valsts, reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD, konkursos, skatēs un interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā. Katrs suminātais saņēma naudas balvu, ko pasniedza Krāslavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne. Īsas pauzes pasākuma gaitā tika aizpildītas ar skanīgiem muzikāliem priekšnesumiem. Jura Rogas foto Fotogalerija

 • 29.05.2018

  18. maijā mūsu skolā skanēja Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem! Tā ir īpaša diena, jo daudzi drīz dosies lielajā dzīvē. Skola paliks atmiņās. Lai šīs atmiņas būtu siltas un skaistas, ieviesām jaunu tradīciju – absolventi stāda ābelīti. Ceram, ka pēc daudziem gadiem pie skolas būs plašs ābeļu dārzs, kurā absolventi varēs norunāt tikšanos. Zīmīgi, ka tradīciju uzsākam laikā, kad Latvijai aprit 100, Krāslavai - 95, bet Varavīksnes vidusskolai – 30 gadi. Paldies visiem, kuri pielika pūles, lai 2017./2018. mācību gads būtu veiksmīgs! Irēna GončarovaAnželas Semjonovas foto   Fotogalerija

 • 29.05.2018

  26. maijā trīs deju kolektīvi no Varavīksnes vidusskolas piedalījās festivālā „Latvju bērni danci veda” Daugavpilī. Ikgadēja festivāla mērķis ir iesaistīt bērnus Dziesmu un deju svētku procesā un tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā, veicinot un popularizējot Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes. Mazie un lielie dejotāji no visas Latvijas satikās Daugavpilī, lai izbaudītu dejotprieku uz skatuves. „Varavīksnīte” – 2. klašu deju kolektīvs, „Dzirkstīte” - 3. klašu deju kolektīvs un „Draiskuļi” – 4. klašu deju kolektīvs uzstājās ar savu deju programmu Rīgas ielas Skulptūrdārzā. Vēlāk notika svētku atklāšana Daugavpils Vienības laukumā, kurā piedalījās 4614 dejotāji, tam sekoja  svētku gājiens (Vienības laukums-Daugavpils Ledus halle). Paldies direktorei L.Senčenkovai un...

 • 29.05.2018

  Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā var apskatīt Krāslavas vispārizglītojošo skolu 1.-8. klašu skolēnu zīmējumu Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltītu izstādi „Latvija ir kā ģimene”. Vairāk nekā 60 zīmējumi tika atnesti uz bibliotēku. Pirmā, kas atsaucās, bija Veronika Lebedoka, 2. klases skolniece no Varavīksnes vidusskolas, kura kopā ar tēti atnāca uz bibliotēku un atnesa zīmējumu. Īpaši pateicamies skolotājām, kuras ierosināja skolēnus uzzīmēt savu skatījumu par Latviju kā ģimeni, un rezultātā tapa šī izstāde. Paldies par atsaucību un atbalstu skolotājām Olitai Truskovskai, Innai Sevostjanovai, Aļonai Čiževskai, Vijai Plotkai un Jeļenai Kļimovai. Zīmējumus var apskatīt līdz 1. jūlijam. Lai mūs visus sargā Ģimenes un Dzimtenes...

 • 28.05.2018

  Ko­ka mā­jas, lo­gu ap­ma­ļu de­ko­ra­tī­vie kok­grie­zu­mi, baz­nī­cu ku­po­li, upes ūdens svai­gums, klu­sas un ēnai­nas ie­las, vien­kār­ši un smai­dī­gi cil­vē­ki - šķiet, ka dzī­ve šeit pa­lē­ni­na sa­vu strau­jo skrē­jie­nu. Tā­da ir Pie­dru­ja - pa­gas­ta centrs Dau­ga­vas kras­tā, ar ku­ru sā­kas Lat­vi­ja. Pagājušas nedēļas nogalē Piedruja nosvinēja 400 gadu jubileju.  Kopš 17. gad­sim­ta Pie­dru­ja (Pie­druisk) bi­ja kņa­zu Ma­saļ­sku un vē­lāk lie­tu­vie­šu mag­nā­tu Sa­pe­gu pri­vāt­īpa­šu­ma - Dru­jas pil­sē­tas Pār­dau­ga­vas da­ļa - brīv­ciems. Te at­ra­dās sva­rīgs punkts, kur krus­to­jās Dau­ga­vas upe un liels trakts - Pē­ter­bur­ga - Var­ša­va – Vī­ne. Sa­pe­gu dzim­tai un rei­zē arī vis­as ap­kai­mes ie­dzī­vo­tā­jiem Pie­dru­ja kal­po­ja kā at­bal­sta punkts...

 • 28.05.2018

   No tevis tik daudz bija, ko gūt.Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt… 2018. gada 24. maijā astoņdesmit četru gadu vecumā pārstāja pukstēt Krāslavas Valsts ģimnāzijas ilggadējās skolotājas Lūcijas Pelnikas sirds. Krāslavas Valsts ģimnāzijā kā pirmajā un vienīgajā darba vietā Lūcija Pelnika ir nostrādājusi 51 gadu. No 1955. līdz 2006. gadam viņa mācīja ķīmiju 8.-12. klasēm un bija klases audzinātāja 11 izlaiduma klasēm. Skolotāja Lūcija Pelnika saviem skolēniem deva dziļas un noturīgas zināšanas. Par to liecināja izlaiduma eksāmenu rezultāti, iestājeksāmenu rezultāti augstskolās, kā arī rezultāti ķīmijas olimpiādēs. Skolotājas stāstījums stundās bija secīgs, saistīts ar konkrētiem eksperimentiem, demonstrējumiem, laboratorijas un praktiskajiem darbiem. No...

Jauna aptauja

Jūnijs - 2018
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
26 27 28 29 30  

Dienas foto

 • "Laimes muzejs" Indrā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.