ceturtdiena, 30. novembris, 2023Vārda diena: Andrejs, Andrievs, Andris
crest1 crest2

Ziņas

 • 01.11.2023

  27. oktobrī Krāslavas novada bibliotēkā norisinājās tikšanās ar ģeogrāfu, fotogrāfu un ceļotāju Jāni Bikši. Galvenais tikšanās iemesls bija Jāņa Bikšes grāmatas „Avoti. Svētie, skaistie, veselīgie, pārsteidzošie. Ceļojums pa Latvijas un pasaules avotiem” prezentācija. Grāmatas autors ieradās ar saviem draugiem un viesprofesoriem no Indijas. Viens no viņiem pēta avotus Indijā. Grāmata „Avoti. Svētie, skaistie, veselīgie, pārsteidzošie” ir tās autora Jāņa Bikšes ceļojums pa pasaules, Baltijas un Latvijas ūdens avotiem. No dažādu pasaules daļu geizeriem līdz mistisku Latvijas Velnalu avotiem un vēl uzminamām mīklām „Ķintu akā”. Piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā tiek satikti interesanti cilvēki, uzzinātas jaunas teikas. Pārsteigumu rada avotu vēsture, tradīcijas, dzīvnieki, augi,...

 • 01.11.2023

  Krāslavas novadā pašlaik ir palikuši tikai divi aktīvi mazpulki – 104. Dagdas un Krāslavas ģimnāzijas, kas pārstāvēja novadu Līvānos Latvijas mazpulku rudens forumā. Diemžēl aktivitāte zūd, lai gan iespējas un mazpulka nozīme skolēna izaugsmē ir ļoti plašas. Ik gadus tiek piedāvāti prioritārie projekti, kas vairāk ir saistīti ar mazpulku pirmsākuma ideju – lauksaimniecību, tēvzemi, dabu. Mazpulcēni tiek motivēti darboties praktiski. Šeit var gūt pirmo pieredzi biznesā. Piemēram, šogad tika piedāvāta iespēja audzēt krāsainās bietes. No Dagdas mazpulka pieteicās Agnese Geka, kura izgāja visu procesu no sēkliņas līdz iepakotai bietei. Protams, ka ne viss gāja tik gludi – sausums, vētra, lietavas, kaitēkļi, saplaisājušas vai pāraugušas saknes – pārbaudījumi, kas skar jebkuru lauksaimnieku....

 • 01.11.2023

  2022. gadā Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrs (JIC) piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Rezultātā tika piešķirts finansējums-7000,-EUR apmērā, projekta „Re-Starts” īstenošanai Krāslavas novadā. Projekts bija īstenots ar mērķi: attīstīt Krāslavas novada jaunatnes darba sistēmu, uzlabojot vietējo jaunatnes darbinieku digitālās kompetences un veicot esošās darba ar jaunatni sistēmas izvērtēšanu un rekomendāciju izstrādi turpmākai jaunatnes politikas pilnveidošanai Krāslavas novada pašvaldībā. Projekta mērķa sasniegšanai laika posmā no 01.12.2022. līdz 30.10.2023. tika īstenotas vairākas aktivitātes: „Digitālam laikmetam gatavi jaunatnes darbinieki, „Digitālam laikmetam gatavi...

 • 01.11.2023

  Grāveru jauniešu grupa piedalījās Krāslavas novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā jauniešiem, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina jauniešu intelektuālās, fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Jauniešu projekts „Ikdienas daudzveidošana” konkursā tika atbalstīts, un, pateicoties saņemtajam 300 eiro finansējumam, kā arī jauniešu atsaucībai, ir īstenots, sasniedzot projekta mērķi. Iegādājušies brīvdabas kino aprīkojumu, tagad varam radīt jaunu sabiedrisko aktivitāti Grāveru pagastā, ar to mēs veicinām sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu savā pagastā. Realizējot projektu, ir nopirkts projektora ekrāns, kuru varam izmantot dažādos pasākumos. Vakars zem klajas debess, krītošas zvaigznes un svaigs gaiss...

 • 01.11.2023

  Programma „Latvijas skolas soma” skolās ienāca 2018. gada rudenī kā dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas simtgadē. Sākotnēji tā bija kā iniciatīva, bet nu jau kļuvusi par programmu un ir uz palikšanu. Šogad ar vērienīgu pasākumu tika nosvinēta programmas piecu gadu jubileja. 2023. gada 4. oktobrī kinoteātrī „Splendid Palace”, Rīgā, notika konference „Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” pirmie pieci gadi”, kurā Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieki iepazīstināja ar programmas darbības izvērtējuma rezultātiem, savukārt kultūras un citu nozaru eksperti dalījās ar pieredzes stāstiem par kultūras, izglītības un citu dzīves jomu sastapšanos. Kopīgi tika runāts par programmas aktualitātēm un turpmāk ejamo ceļu. Konferences norises vieta netika...

 • 31.10.2023

  28. oktobrī, īstenojot projektu „Re-Starts”, Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” tika organizēts aktivitātes „Jaunatnes darba sistēmas un integrēto darba metožu analīze” otrais posms. Uz to pulcējās vietējie jaunatnes darbinieki, darbā ar jaunatni iesaistītie cilvēki un novada jauniešu organizāciju/saturīga brīvā laika pavadīšanas centru deleģētie jaunieši. Jaunatnes darba un līdzdalības jautājumu eksperta Viļa Brūvera vadībā dalībnieki aktīvi un aizraujoši diskutēja, apsprieda un analizēja vairākas tēmas: „Līdzdalība”, „Nodarbinātība”, „Brīvais laiks”, „Neformālā izglītība”, „Krāslavas novada vietas un lietas” u.c. Projekta noslēdzošā aktivitāte „Priekšlikumu izstrāde un analīze kopā ar jaunatnes darbiniekiem” plānota 30. oktobrī. Projekts „Re-Starts” īstenots Izglītības...

 • 31.10.2023

  Ar Krāslavas novada pašvaldības atbalstu iedzīvotāju projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” Dagdas vidusskolas skolēnu vecāki sadarbojoties ar skolas administrāciju un tehnisko personālu ir labiekārtojuši vidusskolas teritoriju, realizējot projektu Nr. 29 „Dagdas vidusskolas āra vides uzlabošana”. Projekta mērķis bija radīt sakārtotu un patīkamu vidi ap Dagdas vidusskolu, tādējādi atjaunojot brīvā laika pavadīšanas telpu skolēniem un jauniešiem. Projekta rezultātā tika sakārtota āra vide blakus Dagdas vidusskolai, labiekārtojot veco sporta laukumu, kuru bērni un jaunieši izmanto kā pulcēšanās vietu. Pašu spēkiem veikta jaunu soliņu iekārtošana, veikts neliels remonts betona sienai, ierīkots puķu statīvs un atjaunoti dekoratīvie elementi, kas atrodas skolas priekšā....

 • 31.10.2023

  26. oktobrī notika apspriede par publiskās ārtelpas attīstību Krāslavas pilsētas vēsturiskajā centrā, un konkrēti - Pils ielā un Grāfu Plāteru ielā. Sanāksmes laikā pašvaldības, projektētāju pārstāvji un tuvumā esošo iestāžu darbinieki pārrunāja attīstības idejas jaunai skatu platformai uz seno dzirnavu pamatiem, kā arī ir publiski pieejamajai teritorijai pie pašvaldības sociālā dienesta. Jura Rogas foto

 • 31.10.2023

  Karjeras nedēļas laikā, no 16.10. līdz 20.10., Ezernieku pamatskolas skolēni un skolotāji iesaistījās dažādās un daudzveidīgās karjeras aktivitātēs. Audzināšanas stundās skolēni iepazina individuālās iemaņas un spējas, kas ir svarīgas profesionālo mērķu sasniegšanai, personīgajai izaugsmei un veiksmīgai ikdienas komunikācijai. Pētīja VIAA sagatavotās interaktīvās infografikas par 17 nozarēm un to profesiju apguvi pēc 9. un 12. klases. Skolēni runāja par savu vecāku profesijām, par savām sapņu profesijām, pildīja dažādus uzdevumus un diskutēja par profesiju nozīmi dzīvē. Lai piepildītu savu prasmju portfeli, skolēni atpazina dzīvei un karjerai noderīgas prasmes, analizēja, diskutēja, apkopoja savas esošās iemaņas un prasmes, kuras vēl jāapgūst. Skolēni izzināja dažādas profesijas kopā ar...

Jauna aptauja

Novembris - 2023
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
 
trešdiena, 15.11.2023
ceturtdiena, 16.11.2023
otrdiena, 28.11.2023

Dienas foto

 • Izstādes „Svilpaunieku pasakas” atklāšana

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde