sestdiena, 20. augusts, 2022Vārda diena: Bernhards, Boriss
crest1 crest2

Atskats uz 2020. gada pasākumiem Piedrujas pagasta bibliotēkā

Pievienots: 29.01.2021

Piedrujas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina bibliotekārus pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā atrodas pagasta pārvalde, muzejs, Pāternieku robežkontroles punkts, veikals.

Jau vairākus gadus Piedrujas pagasta bibliotēka rīko visdažādākos pasākumus un aicina tos apmeklēt ikvienu, kurš to vēlas. Arī 2020. gada laikā bibliotēkā notika dažādas aktivitātes, kuras veicināja lasītāju un citu cilvēku interesi par grāmatu, bibliotēku un tās mūsdienīgo piedāvājumu. Sevišķi liels akcents tika likts uz bērniem, bet arī pieaugušie bija un ir ļoti gaidīti bibliotēkas telpās. Vadmotīvs šo pasākumu rīkošanai ir radīt bērniem un pusaudžiem interesantu vidi, aicināt aktīvai līdzdarbībai. Esam sagatavojuši īsfilmu, kas sniedz ieskatu aizgājušā gada notikumos, to var noskatīties šeit.

Pērn bibliotēkā tika plānoti daudzveidīgi pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām, diemžēl gandrīz visi tematiskie pasākumi tika atcelti. Izdevās organizēt vien 13 tematiskus pasākumus un 7 radošās darbnīcas.

Lūk, daži no tematiskajiem pasākumiem: „Sieviešu klubam „Ideja”- 10 gadi”; „Izziņas ceļojums” (bērni ciemojās Latgales centrālajā bibliotēkā un minizoodārzā „Jurite” Daugavpilī); „Mana zeme – mana iedvesma” (ekskursija uz Laimes muzeju, grāfu Plāteru pili Krāslavā); „Mana dārza brīnumi”; „Jeseņina sirdspukstos” un citi.

Radošās darbnīcas: „Un ciemos atnāk PELĪTE”; „Valentīndienas apsveikumi”; „To visu varēsi un spēsi, ja pats sev tiešām noticēsi!”; „Kastaņi, zīles un krāsainās lapas” (šis pasākums pulcēja lielāko interesentu skaitu) un citi.

Lai attīstītu bērnu prasmes un iemaņas, bibliotēkas vadītāja mudina mazos apmeklētājus piedalīties dažādos zināšanu pārbaudes konkursos, zīmējumu konkursos, radošajās darbnīcās. Bērni ar nepacietību gaida konkursus, jo gandrīz katrs, kurš ir piedalījies, ir saņēmis balvu vai veicināšanas balvu. Pasākumi, kas tika piedāvāti tieši bērniem: „Gardais kārums”; „Čaklākais lasītājs”; „Rudens prieki”; „Ābolu svētki Piedrujā” u.c.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktie pulcēšanās noteikumi ir skāruši gandrīz visu pasākumu norises kārtību bibliotēkā. 2020. gadā ir krities bibliotēkas lietotāju skaits, tostarp arī bērnu skaits. Salīdzinājumam: lietotāju skaits 2019. gadā - 165 (t.sk. bērni - 36), 2020. gadā - 154 (t.sk. bērni - 25). Ļoti ceram, ka šogad situācija uzlabosies, jo mums ir, ko piedāvāt saviem apmeklētājiem.

Iespieddarbus, kuri nav saņemami bibliotēkā, lietotājiem, ir iespēja saņemt no citu bibliotēku krājumiem. Aktīva sadarbība notiek ar Krāslavas novada Centrālo bibliotēku (KNCB) un citām novada bibliotēkām. 2020. gadā bibliotēkas fondam tika pievienoti 349 jaunieguvumi. Saņemti periodikas izdevumi. Norakstītas 358 grāmatas, 230 preses izdevumi – kopā 588 vienības.

2020. gadā novadpētniecības darba virzieni bija nemainīgi – turpinājās darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar rakstiem un materiāliem no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas www.periodika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzes, laikraksta „Ezerzeme”, „Krāslavas Vēstis”, kā arī no citas periodikas un interneta. Bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” un grāmatu krājumu papildināja ar 26 iespieddarbiem par 208,31 eiro.

Nobeigumā saku paldies visiem, kuri bija atsaucīgi palīgi bibliotēkai, aktīvi pasākumu dalībnieki un uz tikšanos 2021. gada pasākumos!

Jeļena Račicka,
Piedrujas pagasta bibliotēkas vadītāja


Jauna aptauja

Augusts - 2022
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
pirmdiena, 01.08.2022
ceturtdiena, 04.08.2022
otrdiena, 09.08.2022
ceturtdiena, 11.08.2022

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde