svētdiena, 8. decembris, 2019Vārda diena: Gunārs, Gunis, Vladimirs
crest1 crest2

Uzlabos tūrisma vidi Latgalē – Krāslavā tiks veidots jauns Amatniecības centrs

Pievienots: 04.07.2019

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar 5 pašvaldībām Latgalē, Lietuvā un Baltkrievijā, kā arī biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Baltkrievijas lauku un ekotūrisma asociāciju „Адпачынак у вёсцы” ir uzsākusi projekta „Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (ENI-LLB-1-016) jeb „BELLA CULTURE” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu, tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot pierobežas reģionu ekonomisko attīstību. Projekta ietvaros tiks renovētas un labiekārtotas 4 kultūrvēsturiskas ēkas, tai skaitā telpu atjaunošanas darbi tiks veikti grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā Krāslavā. Rezultātā vienā no kompleksa daļām tiks izveidots Amatniecības centrs. Tiek plānots, ka jaunajā centrā darbosies Podniecības, Kulinārā mantojuma, Kokapstrādes un Aušanas darbnīcas, kurās amatu meistaru vadībā pilsētas viesiem un citiem interesentiem tiks piedāvātas atbilstošas meistarklases un seno amatu prasmju apmācības. Darbnīcu apmeklētāji varēs, piemēram, pašrocīgi izcept maizi, izgatavot māla traukus vai noaust grīdceliņu. Darbam nepieciešamo aprīkojumu, tai skaitā mēbeles, keramikas apdedzināšanas krāsni, trauku glazēšanas kameru, dažādas virpas u.c., arī iegādāsies projekta ietvaros.

Projekta gaitā Latgales reģions (Latvija), Polockas, Minskas un Zeļvas rajoni (Baltkrievija), Anīkšču un Kupišķu rajoni (Lietuva) tiks aktīvi pozicionēti kā vietas, kur iespējams iepazīties ar vietējo kultūrvēsturisko mantojumu, to starpā kulinārijas un seno amatu prasmēm. Tiks organizēti kultūrvēstures festivāli Ludzā, Polockā, Krāslavā un Anīkščos. Vietējās gastronomijas vērtības tiks apkopotas trīs brošūrās un elektroniskā veidā būs brīvi pieejamas partneru tīmekļa vietnēs. Savukārt plašs informatīva rakstura materiāls par vietējiem kulinārā mantojuma un seno arodu meistariem tiks apkopots drukātā izdevumā „Iepazīsti BELLA mantojumu un kultūru”.

Jaunu un interesantu tūrisma produktu attīstībai tiks rīkoti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas speciālistiem un uzņēmējiem.

Projekta īstenošanas rezultātā pieaugs tūristu skaits partneru teritorijās, un tiks radīti dažādi tūrisma piedāvājumi, kas balstīti pārrobežu sadarbībā.

Šo projektu finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Kopējās projekta izmaksas ir 792 657,69 EUR, ES atbalsts (90%) - 713 391,92 EUR. Programmas tīmekļa vietne www.eni-cbc.eu/llb.

 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 Informāciju sagatavoja:
Laila Vilmane, projekta vadītāja

Fotogalerija


Jauna aptauja

Decembris - 2019
P O T C P S S
  01
02
03
04
05
06
07
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.