pirmdiena, 19. aprīlis, 2021Vārda diena: Fanija, Vēsma
crest1 crest2

Krāslavas slimnīca turpina attīstīties

Pievienots: 30.10.2020

2018. gadā SIA „Krāslavas slimnīca” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta nr.9.3.2.0/18/I/003 „SIA „Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ieviešanu. Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā, jo īpaši sociālas, teritoriālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „Krāslavas slimnīca”.

Plašāk par projektu un paveikto stāsta sabiedrības valdes loceklis Aleksandrs Jevtušoks.

- Kāds bija ceļš līdz šim lielajam projektam?

- Pirms pieciem gadiem mēs realizējām slimnīcas attīstībai nozīmīgu projektu, kura rezultātā renovētas slimnīcas stacionāra un ambulatora telpas, kā arī savienojām ar pārvadu poliklīniku ar ārstniecības korpusu, bet nepietika naudas medicīniskās aparatūras iegādei, jo mūsu līmeņa slimnīcām projekta līdzekļus samazināja par aptuveni 300000 eiro. Kad radās iespēja turpināt iesākto un tikt pie iekārtām, mēs sagatavojām nākamo projektu, kuru apstiprināja Veselības ministrija. Šajā projektā jau tika paredzēta sadarbība ar Daugavpils Reģionālo slimnīcu, kas deva iespēju mums saņemt papildu līdzekļus. Gribu atgādināt, ka mums ir sena sadarbība ar Daugavpils Reģionālo slimnīcu, bet šajā posmā esam to papaplašinājuši, apmainoties ar speciālistiem, kuri brauc pie mums strādāt, un ar slimnieku apmaiņu, kuri ārstējas gan Daugavpilī, gan Krāslavā.

- Cik lielas ir projekta kopējās izmaksas?

- Projekta kopējās izmaksas ir 975834,00 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 829458,90 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 87825,06 eiro, SIA „Krāslavas slimnīca” līdzfinansējums – 58550,04 eiro.

- Ar ko tieši sākās piešķirta finansējuma apgūšana?

- 2018. gada rudenī tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par uzņemšanas nodaļas atjaunošanas darbiem, ko veica SIA „RH Būve” pēc SIA „Ceturtais stils” izstrādātas apliecinājuma kartes. Kopējā darbu vērtība ir 210948,07 eiro.

Gribu uzsvērt, ka Krāslavas slimnīcas uzņemšanas nodaļa remontu gaidīja visilgāk un tā bija sliktā tehniskā stāvoklī. Iedomājieties, uzņemšanas nodaļa pēdējoreiz kapitāli remontēta tālajā 1982.gadā! Nolietojies bija viss, veicām ne tikai telpu remontu, bet tika nomainītas visas inženierkomunikācijas, kuras izmanto viss ārstniecības korpuss, kā arī uzstādīta mūsdienīga pieplūdes-izplūdes ventilācija. Iepriekš tur bija dabīgā ventilācija.  Šodien nodaļas personāls strādā labos apstākļos un turpina nodrošināt pacientiem neatliekamo palīdzību. Savukārt pacientiem ir patīkamāk saņemt medicīnisko palīdzību izremontētās telpās.

Turpinot par remontdarbiem - 2019. gada pavasarī tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par sterilizācijas nodaļas atjaunošanas darbiem. Šo atjaunošanas darbu izmaksas ir 39682,00 eiro.

- Kādas jaunas iekārtas nopirkāt un uzstādījāt?

- Vairākums iekārtu slimnīcai piegādātas 2019. gadā. Janvārī slimnīcai tika piegādāts jauns „Philips MORTARA ELI230” elektrokardiogrāfs, kas uzsāka savu darbību poliklīnikas funkcionālās diagnostikas kabinetā. Elektrokardiogrāfa iegādes vērtība - 1754,50 eiro. Aprīlī tika piegādāta videoendoskopijas sistēma ar dezinfekcijas iekārtu. Tās piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir 115944,11 eiro. Maijā tika piegādāta un uzstādīta rentgenoloģiskā iekārta „Digital Diagnost” (ražotājs „Philips Medical systems”). Iekārtas vērtība ir 219010 eiro. Jūnijā tika piegādāts un uzstādīts sterilizācijas komplekts, kas sastāv no diviem tvaika sterilizatoriem, ķirurģisko instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas un ūdens sagatavošanas sistēmas. Komplekta vērtība - 69877,50 eiro. Augustā ir piegādāta anestēzijas iekārta, kas nepieciešama anestēzijas nodrošināšanu operāciju laikā. Iekārtas vērtība ir EUR 39748,50 eiro.

2020. gada janvārī ir piegādāts ultrasonogrāfs „Epiq Elite” ar piecām zondēm un krāsu printeri. Iekārtas vērtība ir 108900 eiro. Visbeidzot augustā tika piegādāta un uzstādīta datortomogrāfijas iekārta „Somatom goUP” (ražotājs „Siemens Healthcare GmbH”). Iekārtas vērtība – 297539 eiro.

- Pacientam, slimniekam vienmēr gribas pašu labāko izmeklējumu ar pašu labāko iekārtu…

- Pēc savas klases un diagnostikas iespējām pilnīgi visa šī aparatūra ir ievērojami kvalitatīvāka un labāka par to, kas mums bija agrāk. Visa šī tehnika strādās ne mazāk kā 7-10 gadus, atkarībā no iekārtas. Visa aparatūra ir jaunākas modifikācijas, bet ultrasonogrāfs un datortomogrāfs ir piegādāti, ņemot vērā mūsu vēlmes, praktiski pēc mūsu speciālā pasūtījuma, kuru izveidojām pēc konsultācijām ar ārstiem, kuri veic šos izmeklējumus, ņemot vērā viņu pieredzi un vēlmes.

Iekārtu iegāde tika saskaņota ar projekta sadarbības partneri - Daugavpils Reģionālo slimnīcu un apstiprināta Veselības ministrijā. Šādu iekārtu iegāde dod mums iespēju piesaistīt diagnostiskiem izmeklējumiem augstas raudzes speciālistus no citām medicīnas iestādēm, konkrēti no Daugavpils Reģionālas slimnīcas.

Svarīgi pateikt, ka diagnostiskās izmeklēšanas iespējas ir visas Latvijas iedzīvotājiem, bet visvairāk šīs iekārtas izmanto novadam pieguļošās teritorijas iedzīvotāji no Daugavpils pilsētas un novada, Dagdas un Aglonas novada, bet, protams, visvairāk - no Krāslavas un Krāslavas novada. Visa iegādātā medicīniskā iekārta strādā pilnā apjomā un ir šo teritoriju iedzīvotāju pieprasīta diagnostikas procedūrām. Kad mūsu rīcībā ir tik augstvērtīga aparatūra un zinoši speciālisti, kas ar to strādā, mūsu iedzīvotājiem nav īpašas vajadzības izbraukt ārpus Krāslavas slimnīcas, lai veiktu izmeklējumus un ārstētos.

- Kas šo visu darbu paveica?

- Ar projektu strādāja liela mūsu slimnīcas komanda - vadības aparāts, finanšu darbinieki, speciālisti, dakteri, vidējais medicīniskais un tehniskais personāls. Šī komanda manā vadībā realizējusi piecus lielus projektus, sākot ar Pasaules Bankas projektu 2000. gadā. Sagatavojot projektus un tos realizējot, mūs vienmēr atbalstīja novada domes nodaļu darbinieki. Viss tika pakārtots lielam mērķim - uzlabot slimnīcas darbu, ekonomēt iedalītos līdzekļus iestādes uzturēšanai un nodrošināt slimnīcas pastāvēšanu nākotnē.

- Kārtējais projekts pabeigts, kas vēl būtu paveicams vai jau tiek darīts?

- Šogad paralēli projektam esam saveduši kārtībā komunikāciju tīklus, lai kvalitatīvi apgādātu slimnīcu ar siltumu, karsto un auksto ūdeni un samazinātu izdevumus. Visi šie darbi paveikti par Krāslavas slimnīcas līdzekļiem. Šobrīd veicam labiekārtošanas darbus, no kuriem daļa tiks pabeigta nākamā gada vasarā.

Mēs visu darām pakāpeniski. Piemēram, triju gadu laikā, no 2018. līdz 2020. gadam, esam datorizējuši slimnīcas visas nodaļas un kabinetus, kur medicīniskais personāls lieto E-veselības sistēmu. Datorizēta arī saimniecības daļa.

- Jaunās iekārtas noteikti ir energotaupīgākas, tomēr elektrību slimnīca tērē lielos apjomos. Vai tiek strādāts, lai patēriņš mazinātos?

- Varbūt ne visi pamanīja, bet pirms dažiem gadiem Krāslavas slimnīca realizēja projektu, kura rezultātā visā slimnīcā nomainīts vecais apgaismojums pret mūsdienīgām un ļoti ekonomiskajām LED spuldzēm. Tagad gatavojamies spert nākamo soli - strādājam pie projekta par saules paneļu bateriju ierīkošanu uz ēkas jumta elektroenerģijas ražošanai. Paneļi būs visas ēkas garumā, iegūto elektroenerģiju varēs izmantot gan slimnīcas vajadzībām, gan citiem mērķiem.

- Slimnīcas un poliklīnikas apmeklētāju sena sāpe ir nelielā autostāvvieta. Vai šis jautājums ir darba kārtībā?

- Tagadējā vietā pie A6 ceļa autostāvvietas nebūs. Ciešā sadarbībā ar novada domi Krāslavas slimnīca sakārtos transporta plūsmu saskaņā ar drošības noteikumiem.  Projekts par jaunu autostāvvietu iestādes apmeklētāju un personāla autotransportam jau ir gatavs. Vecajā vietā ir 18 vietas, jaunajā, kas būs aiz poliklīnikas, plānotas 42 vietas. Projekts ir apstiprināšanas stadijā kopā ar Rīgas ielas rekonstrukcijas projekta 1. kārtu.

- Vai Jums ir kaut kas vēl piebilstams?

- Mūsu slimnīca stāv lielu svētku priekšvakarā - nākamgad tai aprit 150 gadu! Krāslavas 2. līmeņa slimnīca turpinās strādāt arī 2021. gadā, sniedzot savus pakalpojumus tajā pašā apjomā, kā iepriekšējā gadā. Līdz ar to iedzīvotāji arī turpmāk varēs saņemt kvalificētu palīdzību maksimāli tuvāk savai dzīvesvietai.

- Paldies par interviju!

Juris RogaJauna aptauja

Aprīlis - 2021
P O T C P S S
 
01
02 03 04
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
pirmdiena, 19.04.2021

Dienas foto

  • Foto: Valērijs Stivriņš

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde