ceturtdiena, 27. aprīlis, 2017Vārda diena: Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
crest1 crest2

Ziņas

 • 26.04.2017

  Viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem jauniešu līdzdalībai pilsoniskā sabiedrībā ir skolēnu pašpārvalde. Darbošanās skolēnu pašpārvaldē sniedz vērtīgu ieguldījumu personības attīstībā. Mūsu novada skolu pašpārvaldes ir aktīvas dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Bet retāk nodarbojas ar skolas dzīves pilnveidi jomās, kas saistītas ar:  -skolēnu problēmu risināšanu, -skolas vides un mikroklimata uzlabošanu,- dažādu projektu īstenošanu,- informācijas apriti skolā, sabiedrībā,-starpskolu sadarbības veidošanu.  Mācību gada laikā Krāslavas bērnu un jauniešu centra līderu skolā tika apmācīti skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāji, sekretāri, atbildīgie par dažādām nodaļām: reklāmu, sportu un kultūru. Martā un aprīlī nolēmām paciemoties novada skolās. Indras un Robežnieku pamatskola piekrita...

 • 18.04.2017

  Mūsdienu sabiedrības dzīves dinamika pieprasa jaunu pieeju pasākumiem izglītības jomā. Mācību un audzināšanas darbā par pedagogu darba prioritāti kļūst harmoniskas un vispusīgas personības attīstība, veidojot prasmi atrast savu vietu mūsu strauji mainīgajā pasaulē. Krāslavas Varavīksnes vidusskola vienmēr cenšas iet kopsolī ar laiku, tāpēc līdztekus jau esošajām mācību priekšmetu programmām piedāvā saviem skolēniem dažādas jaunas mācību formas un metodes. Apgūstot „Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu”, paralēli obligātajiem mācību priekšmetiem mūsu pirmklasnieki vienu reizi nedēļā apmeklē fakultatīvu „Matemātiskā loģika”. Šis fakultatīvais kurss ir paredzēts visiem skolēniem, nevis tikai tiem, kas ir īpaši apdāvināti matemātikā. Lai...

 • 07.04.2017

  31. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika II Latgales reģiona jauno pianistu festivāls, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas klavierspēles 1. klases audzēkne Džuljeta Laura (pedagogs Lilita Ivanova) un saņēma Atzinības rakstu. 3.-7. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra zālē notika XV Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss „Naujene-2017”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi Ernests Ēvers - 1. klase (II vieta), Vita Stivriņa - 2. klase (II vieta), Mārtiņš Vecelis - 2. klase (II vieta), Ligita Bižāne - 3. klase (II vieta), Daniels Dukaļskis - 7.klase  (II vieta). Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagogs Anatolijs Livča.

 • 07.04.2017

  Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 2. kārta (Latgales novads) 4. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijas sarīkojumu zālē notika Latgales novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss. Krāslavas novadu šajā pasākumā pārstāvēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēkņi, kas sasniedza vislabākos rezultātus Krāslavas novada konkursā. Septiņi daiļlasītāji un trīs teātra kolektīvi aizstāvēja mūsu novada godu Preiļos. Rezultāti nevar neiepriecināt. Žūrija, kas šogad izcēlās ar īpašu stingrību, piešķīra teātra kolektīviem „Vārna” (Krāslavas Valsts ģimnāzija, vadītāja Daina Andžāne), „Nerrs” un „Aina” (Krāslavas Varavīksnes vidusskola, pedagogi Irēna Gončarova un Andrejs Jakubovskis) trešās...

 • 07.04.2017

   Ceturtajā aprīlī mūsu skolā viesojās labsirdīgā Sarkangalvīte ar saviem draugiem: Vecmāmiņu, Gaili, Sunīti, krāsainiem Tauriņiem un Medniekiem. Skolu arī apmeklēja viltīgais Vilks.   Izrādē pēc pasakas „Sarkangalvīte” motīviem piedalījās pirmsskolas grupas un 1. klases audzēkņi: Aļbina Minkeviča, Einārs Koņuševskis, Elizabete Pundure, Sāra Sondore, Jūlija Boka, Anna Žura, Diāna Žura, Laura Ščemeļeva, Stanislavs Dmitrenko, Maksims Jerofejevs un Maksims Dančonoks.   Skatītāji sagaidīja jaunus aktierus ar vētrainiem aplausiem un burvīgiem pavasara ziediem.   Milzīgs paldies skolotājai Innai Vaivodišai, skolēniem un viņu vecākiem par izrādi! Česlava Kozlovska, Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolas direktore  

 • 06.04.2017

  Ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, Krāslavas novada bērni un jaunieši aktīvi uzsākuši līdzdarbošanos Latvijas 100-gades svinību ietvaros, šopavasar piedaloties Valsts izglītības satura centra organizētajā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā „Latvijas toņi un pustoņi”.   Krāslavas bērnu un jauniešu centrā līdz 12. aprīlim skatāma mākslas izstāde „Krāslavas novada toņi un pustoņi”. Tās darbu autori jau saņēma vērtējumu un saldās balvas 31. marta svinīgajā pasākumā, kad notika arī tērpu kolekciju skate. Laureāta diplomu, iegūstot no žūrijas maksimālo punktu skaitu, saņēma Jana...

 • 03.04.2017

  30. martā Rīgā, BJC „Laimīte” notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un tautas mūzikas ansambļu finālkonkurss „No baroka līdz rokam”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas tautas instrumentu orķestris (vadītāji Jānis Greckis un Olga Grecka) un izcīnīja augstākās pakāpes diplomu - 45.66 punkti.  

 • 03.04.2017

  Esmu pārliecināta, ka visi tie, kas šodien lielākā vai mazākā mērā ir saistīti ar mācību procesu, jēdzienus „izglītība” un „pārmaiņas” vairs nešķir, kā arī pats par sevi saprotams, ka pārmaiņu atslēgas vārds un viens no centrālajiem elementiem ir skolotājs. Akcentējot šo domu, šī gada 30. martā Krāslavas Valsts ģimnāzija aicināja pie sevis novada un pilsētas skolu direktoru vietniekus un klašu audzinātājus apmeklēt „Audzināšanas klubiņa” nodarbības. Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas vietniece S.Petroviča, atklājot šo pasākumu, uzsvēra, ka ir svarīgi dalīties pieredzē, piedāvājot jaunas darba formas, un nebaidīties īstenot jaunas idejas, savukārt Krāslavas novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja S.Gasperoviča īsi apkopoja informāciju par...

 • 29.03.2017

  17. martā mums, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. c klases skolēniem, Olgai Kurakinai, Leo Lisicinam un Rolands Lisenokam, bija izdevība būt Aizkrauklē, lai piedalītos konferencē „Izaugsme jauniešiem”, kas iedvesmoja uz biznesa ideju veidošanu un īstenošanu. Braucienu organizēja Krāslavas novada dome, un ar mums kopā braucienā piedalījās Krāslavas domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs. Mēs piedalījāmies dažādās lekcijās, kas bija virzītas uz jauniešu ieinteresēšanu ekonomikas nozarē. Ar lielu aizrautību klausījāmies vairākus lektorus. Jaroslavs Romanovičs izskaidroja tīklošanās nozīmi mūsdienīgā sabiedrībā, kā un kur veidot ciešas saites ar noteiktiem cilvēkiem. Lekcija bija aizraujoša, jo mums sniedza jaunu, interesantu informāciju. Tālāk ar mums darbojās A. Plotkāns. Viņš deva...

Jauna aptauja

Vai plānojat piedalīties 4. maija svētku pasākumos Krāslavā?

Aprīlis - 2017
P O T C P S S
  01 02
03
04
05
06
07
08 09
10
11
12
13
14 15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
28 29 30

Jauna aptauja

Vai plānojat piedalīties 4. maija svētku pasākumos Krāslavā?

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.