trešdiena, 23. septembris, 2020Vārda diena: Vanda, Veneranda, Venija
crest1 crest2

Tiek pārdots pašvaldības nekustamais īpašums

Pievienots: 24.08.2020

1. „Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – seši dzīvokļi:     

 

Adrese

 

Kadastra numurs

Platība m2

Istabu skaits

Izsoles sākumcena

EUR

Nodrošinājums

EUR

Izsoles datums,

laiks

Raiņa iela 9 – 13, Krāslava

6001 900 2742

45,5

2

640,00

64,00

15.09.2020.

10.30.

Baznīcas iela 4 – 13, Krāslava

6001 900 2740

41,0

2

800,00

80,0

15.09.2020.

11.00.

N.Rancāna iela 16–13, Krāslava

6001 900 2749

40,4

2

800,00

80,00

15.09.2020.

11.30.

Lielā iela 18 – 2, Krāslava

6001 900 2741

37,9

1

800,00

80,00

16.09.2020.

10.00.

Lielā iela 18 – 39, Krāslava

6001 900 2747

37,8

1

800,00

80,00

16.09.2020. 10.30.

Lielā iela 18 – 73, Krāslava

6001 900 2745

38,2

1

800,00

80,00

16.09.2020. 11.00.

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020. gada 15. septembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.”

     2. „Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals (bruģa seguma laukums) 85 m2 platībā, Grāfu Plāteru ielā 1, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6001 001 0112).
 Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2635,00 (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 263,50. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020. gada 16. septembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020. gada 16. septembrī plkst. 11.30. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   
Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.”


Jauna aptauja

Septembris - 2020
P O T C P S S
 
01
02
03
04
05 06
07
08
09
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24 25 26 27
28 29 30  
ceturtdiena, 03.09.2020

Dienas foto

  • Latvijas basketbola kausa atklāšanas spēle

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by webbuilding.lv - mājas lapu izstrāde.