trešdiena, 27. marts, 2019Vārda diena: Gustavs, Gusts, Tālrīts
crest1 crest2

Tiek pārdots traktors T-40AM

Pievienots: 05.06.2018

   Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – traktors T-40AM, valsts reģistrācijas numurs T5729LP.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 180,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 18. jūnijam plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

    Izsole notiks 2018. gada 18. jūnijā plkst.11.30.

    Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

    Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.

    Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.


Jauna aptauja

Marts - 2019
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22 23 24
25
26
28 29 30 31

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.