sestdiena, 22. jūnijs, 2024Vārda diena: Laimdots, Laimiņš, Ludmila
crest1 crest2

Sociālais dienests ziņo

Pievienots: 12.01.2024

2023.gada 4.ceturksnī 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, izvērtētas 1042 mājsaimniecības. Piešķirts trūcīgas statuss - 1944 personām, maznodrošinātas statuss - 345 personām, kā arī 9 mājsaimniecībās kopā 22 personām piešķirts maznodrošinātā statuss, kas sniedz iespēju saņemt tikai Eiropas Atbalsta Fonda pārtikas un saimniecības preču pakas.

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2021/16 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”, pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI pabalsts) līmeņa nodrošināšanai izmaksāts EUR 104751,81 apmērā 481 personām, mājokļa pabalsts EUR 143551,88 apmērā nodrošināts 721 mājsaimniecībai, t.sk. šis pabalsts naudā EUR 91331,45 ieskaitīts klientu kontos un EUR 52220,43 pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, pabalsts veselības aprūpei nodrošināts 125 mājsaimniecībām EUR 5337,70 apmērā, pabalsts ar ēdināšanu saistīto izdevumu apmaksai nodrošināts 116 bērniem skolās EUR 8131,45 apmērā un 51 bērnam pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 2328,11 apmērā, pabalstu pirts (dušas) pakalpojuma apmaksai izmantojušas 69 personas, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam EUR 787,-. Pabalsts krīzes situācijā izmaksāts 4 personām EUR 890,- apmērā.

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2021/17 „Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”, pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksāts 86 ģimenēm EUR 9500,- apmērā, aprūpes pabalsts - 67 personām EUR 9475,- apmērā, pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā - 17 personām EUR 1560,- apmērā, 21 apbedīšanas pabalsts EUR 8111,06 apmērā. Pabalsts EUR 100,- apmērā izmaksāts 2 Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1 Černobiļas AES avārijas seku likvidatoram EUR 50,- un 15 politiski represētām personām izmaksāts EUR 750,- . Pašvaldības pabalsts 44 aizgādņiem EUR 995,- apmērā. Cits atbalsts - EUR 485,65 apmērā.

Nodrošinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem - ikmēneša pabalsts 27 personām EUR 10755,- apmērā, kā arī pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 4 personām EUR 971,- apmērā un pabalsts sadzīves priekšmetu iegādei 4 personām EUR 4015,05 apmērā. Atbalsts 17 audžuģimenēm, kurās uzturas 25 bērni – ikmēneša pabalsts EUR 18133,94 apmērā, pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 1567,91 apmērā.

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtais atbalsts - GMI pabalsts 3 personām EUR 750,- apmērā, pabalsts krīzes situācijā 1 personai EUR 272,- apmērā.

Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai 4. ceturksnī izlietoti EUR 333269,56.

Elita Trūle, Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas vietniece


Jauna aptauja

Jūnijs - 2024
P O T C P S S
  01 02
03
04
05
06
07
08 09
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
23
24 25 26 27 28 29 30

Dienas foto

  • Anatola Kauškaļa foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde