ceturtdiena, 20. jūnijs, 2024Vārda diena: Maira, Rasa, Rasma
crest1 crest2

Sociālais dienests ziņo

Pievienots: 05.07.2023

2023. gada 2. ceturksnī 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtētas 809 mājsaimniecības un spēkā esošs trūcīgas statuss bijis 1023 personām, maznodrošinātas statuss - 170 personām, vēl papildus 6 personas saņēmušas izziņu Eiropas atbalsta fonda paku saņemšanai.

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2021/16 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”, pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI pabalsts) līmeņa nodrošināšanai izmaksāts EUR 119116,08 apmērā 578 personām, mājokļa pabalsts EUR 197874,63 apmērā nodrošināts 743 mājsaimniecībām t.sk. Šis pabalsts naudā EUR 95011,81 ieskaitīts klientu kontos un EUR 102862,82 pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, pabalsts veselības aprūpei nodrošināts 89 mājsaimniecībām EUR 4364,55 apmērā, pabalsts ar ēdināšanu saistīto izdevumu apmaksai nodrošināts 132 bērniem skolās EUR 5764,83 apmērā un 51 bērnam pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 2560,13 apmērā, pabalstu pirts (dušas) pakalpojuma apmaksai izmantojušas 71 persona, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam EUR 502,50. Pabalsts krīzes situācijā izmaksāts 9 personām EUR 3867,50 apmērā.

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2021/17 „Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”, pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai noteikta vecuma sasniegšanu izmaksāts 77 ģimenēm EUR 7500,- apmērā, aprūpes pabalsts  - 61 personai EUR 8475,- apmērā, pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā - 14 personām EUR 1290,- apmērā, 25 apbedīšanas pabalsti EUR 8548,20 apmērā. Pabalsts EUR 300,- apmērā izmaksāts 6 Afganistānas kara dalībniekiem, 1 politiski represētai personai izmaksāts EUR 50,- un 35 Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem EUR 1750,-; 45 aizgādņiem izmaksāts EUR 930,-.

Nodrošinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem - ikmēneša pabalsts 33 personām EUR 12632,- apmērā, kā arī pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 2 personām EUR 436,- apmērā un pabalsts sadzīves priekšmetu iegādei 2 personām EUR 1640,10 apmērā. Atbalsts 19 audžuģimenēm, kurās uzturas 27 bērni – ikmēneša pabalsts  EUR 20282,56 apmērā, pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 1644,64 apmērā.

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtais atbalsts - GMI pabalsts 23 personām EUR 4481,37 apmērā, pabalsts krīzes situācijā 1 personai EUR 272,- apmērā, 1 nepilngadīgai personai, ieceļot ārkārtas aizbildni, kopumā sniegts atbalsts EUR 479,- apmērā, kā arī  5 personām izmaksāta atlīdzība par Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu EUR 917,64 apmērā.

 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 405678,73.

Pakalpojumu nodrošināšana -  Papildus tiem novada iedzīvotājiem, kuri turpina saņemt dažādus sociālos pakalpojumus kopš 2023. gada sākuma, šī gada 2. ceturksnī – 23 personām piešķirts asistenta pakalpojums, 10 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās (pansionātos), 2 personām izvērtēta viņu sociālā situācija dzīvesvietā un piešķirts aprūpes pabalsts, 26 personām veikta ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšana (informācija VDEĀK), 2 personām ar garīga rakstura traucējumiem noformēts valsts apmaksāts (SIVA) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā.

31 nepilngadīgais saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus  DI projekta ietvaros. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā tiek sniegts 1 no prettiesiskām darbībām cietušai nepilngadīgai personai, kā arī minētais pakalpojums institūcijā nodrošināts 1 pilngadīgai personai un 5 nepilngadīgajiem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums, izmantojot arī krīžu centru, nodrošināts 10 ģimenēm ar bērniem.

Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem (SDĢB) - uzsāktas 8 jaunas sociālā darba lietas. Sociālie darbinieki šajā jomā pilnveido gadījuma vadīšanas procesu, veicot saraksti ar dažādām iestādēm un institūcijām (informācijas apkopošana) un arī atbilstoši sasaucot starpinstitucionālās sapulces lietas virzības nodrošināšanai. Kā labs resurss ir sociālā dienesta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (biežāk izmantojamais pakalpojums ir smilšu terapija). Otrajā ceturksnī, veicot savus līdzdarbības pienākumus, dažādus pakalpojumus ir saņēmuši 8 bērni un 16 vecāki.

Elita Trūle,
Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests”
vadītājas vietniece


Jauna aptauja

Jūnijs - 2024
P O T C P S S
  01 02
03
04
05
06
07
08 09
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dienas foto

  • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde