otrdiena, 21. septembris, 2021Vārda diena: Mariss, Matīss, Modris
crest1 crest2

Par atkritumu apsaimniekošanas niansēm

Pievienots: 28.07.2021

Kāda daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja Krāslavā apgalvo, ka ir saņēmusi gandrīz 20 eiro rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu. Sieviete lūdz izskaidrot, vai šāda summa vispār var izveidoties un cik tā pamatota, jo, viņasprāt, iedzīvotāji apmaksā arī tos atkritumus, kurus nezināmas personas izber daudzdzīvokļu nama atkritumu konteinerā, pie kura ir ērta piebraukšana. Jautājumus adresējām SIA „Krāslavas nami” atkritumsaimniecības speciālistam Jānim Muižniekam.

- Vai tiešām šāda situācija ir iespējama, kad daudzdzīvokļu nama īrnieks vai īpašnieks par atkritumu apsaimniekošanu samaksā iespaidīgu summu?

- Katru mēnesi atkritumu apsaimniekotājs uzskaita no klientiem izviesto sadzīves atkritumu apjomu – atsevišķi no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineriem, no privātmāju konteineriem un no juridisko personu objektiem. Rēķins tiek sagatavots par faktiski izvesto apjomu katram klientam atsevišķi. Sadzīves atkritumu apjoms, kas tiek izvests no SIA „Krāslavas nami” apsaimniekošanā esošo māju konteineriem, tiek saskaitīts kopā un dzīvokļu īpašnieki veic norēķinus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.punktu, kas nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu, bet ja ziņas par deklarēto personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu periodiem neveic. Līdz ar to ikmēneša rēķins, ko saņem dzīvokļa īpašnieks par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās, kurām ir noslēgts apsaimniekošanas līgums ar SIA „Krāslavas nami”, ir atkarīgs no deklarēto cilvēku skaita dzīvoklī. Piemēram, jūnija mēnesī maksa par atkritumu apsaimniekošanu uz vienu cilvēku sastādīja 2,1238 EUR (bez PVN), respektīvi, dzīvoklī deklarēto cilvēku skaits jāreizina ar 2,1238 EUR.

Citām daudzdzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, var tikt piemērota cita metodika rēķinu piestādīšanai par atkritumu apsaimniekošanu (maksu par kopējo izvesto apjomu var sadalīt, piemērām, proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam, neatkarīgi no deklarēto personu skaita atsevišķos dzīvokļos, bet par šādu kārtību ir jāpieņem mājas dzīvokļu īpašnieku kopīgais lēmums).

- Vai ir kāda ietekme uz maksu par atkritumu apsaimniekošanu, ja daudzdzīvokļu nama konteinerā atkritumus izber svešas personas, kas nav šī nama iedzīvotāji?

- Jā, tas ietekmē maksu par atkritumu apsaimniekošanu, jo, sastādot rēķinu, tiek ņemts vērā izvestais atkritumu apjoms.

- Kā jārīkojas daudzdzīvokļu nama iedzīvotājam, ja viņš redz, ka atkritumu konteineru izmanto cilvēki, kuriem viennozīmīgi nav tiesību to izmantot? Vai ir gadījies atklāt tādus pārkāpējus? Vai viņi saņem sodu?

- Ja daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji pamana, ka persona, kurai pēc noteiktas adreses nav tiesību izmantot sadzīves atkritumu konteineri, bet tomēr to dara, ir jāvēršas pašvaldības policijā, jo tas ir Krāslavas novada saistošo noteikumu Nr.2016/2 par „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā” pārkāpums (tas neattiecas uz konteineriem, kuri ir paredzēti dalīti vāktajiem atkritumiem un stiklam, tos var izmantot ikviens iedzīvotājs). Šo noteikumu pārkāpumu fiksēšana un naudas sodu piemērošana ir pašvaldības policijas uzraudzībā.

- Vai iedzīvotājam, kam rūp tīrība pilsētā, daudzdzīvokļu nama atkritumu konteinerā nav tiesību izmest pat uz ielas paceltu saldējuma iepakojumu, dzēriena taru vai citu gruzi? Dažreiz šis konteiners vienkārši ir vieglāk pieejams, nekā pilsētā ierīkotās atkritumu urnas.

- Tādos gadījumos, protams, drīkst izmantot daudzīvokļu māju sadzīves atkritumu konteinerus, jo sīki atkritumi kā, piemēram, maisiņš, saldējuma vai čipsu iepakojums būtiski neietekmēs izvedamo atkritumu apjomu. Turklāt ikviens var izmantot konteinerus, kuri domāti dalīti vāktiem atkritumiem un stiklam. Tie atrodas gandrīz katrā atkritumu savākšanas punktā daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Diemžēl pārkāpumi šajā jomā notiek, piebraucot ar automašīnu un izkraujot daudzdzīvokļu māju konteineros pilnus maisus ar atkritumiem - par šādiem gadījumiem ir jāziņo pašvaldības policijai.

- Kādas problēmas atkritumu apsaimniekošanā aktuālas privātmāju sektorā? Kādi ir to risinājumi?

- Privātmājām ir nodrošināti visi nosacījumi, lai varētu atbrīvoties no sadzīves atkritumiem. Atkritumu savākšanas mašīna pa privātmāju sektoru brauc vienu reizi nedēļā un iztukšo izliktos atkritumu konteinerus. Ja uzkrājas vairāk atkritumu, nekā paredzēts, ir iespēja iegādāties priekšapmaksas atkritumu maisus, kuru cenā jau ir iekļauta atkritumu izvešana. Priekšapmaksas maisus (100L) var iegādāties SIA „Krāslavas nami” Brīvības ielā 5. Minimālais daudzums, ko var iegādāties, ir pieci maisi. Cena par pieciem maisiem ir 9.98 EUR. Tālrunis papildu informācijai - 65687002.

- Paldies par atbildēm!

Juris Roga


Jauna aptauja

Septembris - 2021
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22 23 24 25 26
27 28 29 30  
piektdiena, 03.09.2021
pirmdiena, 06.09.2021

Dienas foto

  • Turpinās būvdarbi un remontdarbi Krāslavas novadā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde