svētdiena, 29. novembris, 2020Vārda diena: Ignats, Virgīnija
crest1 crest2

Par atkritumu šķirošanu Krāslavā

Pievienots: 08.11.2019

Krāslavas novadā ir izvietoti zaļie zvanveida konteineri, kuri ir domāti stikla taras savākšanai. Krāslavas pilsētā papildus izvietoti dzelzs konteineri ar dzeltenajiem vākiem, kuri ir paredzēti kartona, papīra, plastmasas pudeļu un skārdeņu savākšanai.

Zaļajos zvanveida konteineros drīkst mest:

- izskalotas stikla pudeles bez korķiem;

- izskalotas stikla burkas bez vāciņiem (3 litru burkas ieskaitot).

Zaļajos zvanveida konteineros nedrīkst mest:

- spuldzes;

- traukus;

- logu stiklus;

- smaržu pudelītes.

Dzelzs konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest:

- iztukšotas un saplacinātas plastmasas dzērienu pudeles ar apzīmējumu PET (trīsstūrītis ar ciparu 1);

- iztukšotas un saplacinātas plastmasas sadzīves ķīmijas un kosmētikas pudeles un kanniņas ar apzīmējumu HDPE (trīsstūrītis ar ciparu 2);

- tīru nesasmalcinātu papīru un kartonu;

- izskalotas no ēdienu atliekām konservu kārbas un skārda bundžas bez dzērienu atliekām.

Dzelzs konteineros ar dzeltenajiem vākiem nedrīkst mest:

- papīra salvetes un dvieļus;

- rotaļlietas un citus sadzīves priekšmetus;

- sviesta, margarīna iepakojumus un eļļas pudeles;

- vienreizējās lietošanas traukus;

- tetrapakas.

Čipsu pakas, papīra un plastmasas olu pakas, ēdiena un gaļas produktu iesaiņojumus, maisiņus, apģērbu, apavus u.c. ir jāmet nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā.

Pašlaik Krāslavā dalīti tiek savākti tie atkritumu veidi, kurus ir iespējams savākt nepieciešamajā daudzumā, lai tos būtu ekonomiski pamatoti nodot pārstrādes uzņēmumam, iekļaujoties uzglabāšanas laika robežās, jo atkritumu uzglabāšanas laiks atkritumu laukumā ir ierobežots ar normatīvajiem aktiem, līdz ar to nav iespējas ilgstoši uzkrāt iepakojuma veidus, kuri tiek savākti nelielos apjomos un kurus nevar nodot tālākai pārstrādei kopā ar kādiem no augstākminētiem iepakojuma veidiem.

Pašlaik mums ir iespēja nodrošināt tikai augstāk uzskaitītā iepakojuma nodošanu tālākai pārstrādei.

Zaļos zvanveida konteinerus iztukšo SIA „ECO BALTIA VIDE”, savukārt konteinerus ar dzeltenajiem vākiem atkritumu dalītās savākšanas punktos iztukšo SIA „Krāslavas nami”, ieved to saturu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Krāslavā, kur atkritumi tiek sadalīti pa veidiem un sagatavoti to tālākai nodošanai pārstrādes uzņēmumiem (katra veida iepakojums tiek sapresēts un sagatavots iekraušanai). Iepakojums, kas neatbilst augstākminētajām prasībām, kā arī netīrs iepakojums, iepakojums ar produktu atliekam tiek nodots apglabāšanai poligonā kā nešķirotie sadzīves atkritumi.

Gadījumā, ja pirms konteinera iztukšošanas tiek konstatēts, ka konteinerā atrodas liels apjoms atkritumu, ko nevar nodot tālākai pārstrādei, vai šķiroto atkritumu konteinerā ir liels apjoms, nešķiroto sadzīves atkritumu (apmērām virs 25%), konteiners netiek nogādāts atkritumu laukumā, bet tiek iztukšots kopā ar sadzīves nešķirotiem atkritumiem, līdz ar to aicinām ievietot šķiroto atkritumu konteineros tikai augstāk uzskaitītos iepakojuma veidus. Perspektīvā, attīstoties šķiroto atkritumu laukuma darbībai, strādāsim pie iespējas paplašināt dalīti vākto atkritumu veidu pieņemšanas iespējas.

Attēlos ir iepakojums, kas ir sagatavots nodošanai pārstrādes uzņēmumiem – sapresēts kartona iepakojums, sapresētas PET pudeles, kas ir sašķirotas pa veidiem.

SIA „Krāslavas nami”Jauna aptauja

Novembris - 2020
P O T C P S S
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
30  
ceturtdiena, 26.11.2020
piektdiena, 27.11.2020

Dienas foto

  • Jaunizbūvēts stāvlaukums Pāterniekos

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde