ceturtdiena, 20. jūnijs, 2024Vārda diena: Maira, Rasa, Rasma
crest1 crest2

Par degradēto teritoriju atjaunošanu

Pievienots: 03.04.2019

2019. gadā turpinās Latvijas un Lietuvas pašvaldību sadarbības projekta projekta LLI-386 „Degradēto teritoriju revitalizācija” (Trans-form) ieviešana, kura mērķis ir revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām. Projektā sadarbojas Krāslavas novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””, kā arī Paņevežas un Visaginas pašvaldības no Lietuvas.

Projektā paredzēts revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides piesārņojumu – attīrot un sakārtojot 5,53 ha zemes četru partneru teritorijās – Krāslavā, Lūznavā (Rēzeknes novads), Daugavpils cietoksnī un Paņevežas Skaistkalnis parkā. Papildus pašvaldību degradēto teritoriju atjaunošanas aktivitātēm projektā tiek organizēti pieredzes apmaiņas un mācību braucieni uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un Nīderlandē), tiek izstrādāta metodiskā rokasgrāmata plānotājiem, kā arī tiek izstrādātas četras attīstības koncepcijas un rīcības plāni pilotteritoriju revitalizācijai.

Krāslavā jau pērnā gada laikā projekta aktivitāšu ietvaros attīrīta un sakopta teritorija Kalnu ielā 1a, kurā atradās vecās attīrīšanas iekārtas.  Tika veikta būvju demontāža un  teritorijas labiekārtošana – attīrīšana no krūmiem, notekgrāvja padziļināšana, caurtekas nomaiņa piebraucamajam ceļam, kā arī teritorijas apzaļumošana.

Šogad februārī projekta ietvaros Krāslavas novada pašvaldības pārstāvji devās mācību vizītē uz Lietuvu, lai gūtu pieredzi par projekta partneru, Paņevežas un Visaginas pašvaldību, degradēto teritoriju atjaunošanu un metodēm sadarbības veidošanā ar privātīpašniekiem, savukārt pārstāvji no Lietuvas martā tika uzņemti Latvijā, lai iepazīstinātu ar Krāslavas novada pašvaldības un citu projekta partneru pieredzi darbā ar degradēto teritoriju sakopšanu un uzturēšanu.

Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai identificētu galvenās metodes veiksmīgai degradēto teritoriju atjaunošanai, pilnveidotu izpratni par publiskā un privātā sektora sadarbības nozīmību un veicinātu vienotu izpratni par pilsētvides tēla veidošanu.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvija-Lietuva programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros Krāslavas novada domei ir 38 514,25  eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 32 737,11 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un Krāslavas novada domes finansējums ir attiecīgi 1 925,71 eiro un 3 851, 43 eiro apmērā.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aina Dzalbe,
projekta vadītājaJauna aptauja

Jūnijs - 2024
P O T C P S S
  01 02
03
04
05
06
07
08 09
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dienas foto

  • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde