otrdiena, 14. jūlijs, 2020Vārda diena: Anvars, Oskars, Ritvars
crest1 crest2

„Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb „Skola 2030”

Pievienots: 29.10.2019

2019. gada 22. oktobrī Krāslavas PII „PIENENĪTE” noritēja seminārs, kurā piedalījās Krāslavas novada sākumskolas un pirmskolas skolotāji. Seminārā skolotājas Iveta Solima, Inga Barševska, Aina Stepiņa un Dzintra Dzalbe stāstīja par savu darbu, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta Solima stāstīja par to, cik būtiski ieklausīties bērnu domās un viedokļos, jo, pamatojoties uz tiem, var plānot mācību procesu. Ļoti būtiska ir arī vecāku izglītošana un iesaistīšana mācību procesā, jo, tikai sadarbojoties kopā (bērni - vecāki – skolotāji), mēs varam sasniegt nospraustos mērķus. Bērniem nav nekas svarīgāks par to, ka viņa māmiņa un tētis interesējas par viņiem, par viņu darbiem, sasniegumiem, kā arī iesaistās kopīgās nodarbēs. Vecāki šajā izglītības iestādē tiek mudināti un ar lielāko prieku arī iesaistās mācību procesā - pilda uzdotos mājas darbus kopā ar saviem bērniem, piedalās sporta aktivitātēs, iesaistās pārrunās, kā arī radošās darbnīcās. Skolotāja stāstīja arī par mērķtiecīgi organizētām pastaigām dabā, kur bērniem tiek doti noteikti uzdevumi, kuri jāizpilda. Līdz ar to pastaiga dabā, svaigā gaisā tiek apvienota ar to, ka bērni eksperimentē, šķiro, skaita, stāsta un veic citas nozīmīgas darbības. Skolotāja stāstīja par mācību jomām, kā arī par to, kā tiek sasniegti rezultāti tēmas ietvaros, kā tiek organizēts darbs visas dienas garumā, kā nepiespiestā un vieglā veidā tiek apgūti burti un cipari. Noslēgumā skolotājas atbildēja uz skolotājus interesējošiem jautājumiem, kā arī dalījās ar savām idejām.

Skolotājas Aina Stepiņa un Dzintra Dzalbe runāja par mācību pieejas maiņu, kritērijiem darba novērtēšanai, sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti. Pirmsskolas grupas audzēkņi, tāpat kā visi Latvijas skolēni, piedalījās „Karjeras nedēļas” pasākumos. Pie bērniem uz nodarbībām nāca dažādu profesiju pārstāvji. Sākotnēji audzēkņi paši izteica pieņēmumus, ko varētu darīt konkrētas profesijas pārstāvis, bet pēc tikšanās ar viņiem bērni bija ļoti priecīgi, uzzinot kaut ko jaunu. Bērni kopā ar skolotājām devās mācību ekskursijā pie Latvijas autoceļu uzturētājiem un iepazinās ar viņu darba specifiku, ar tehniku, kādu izmanto ceļu uzturētāji. Nedēļas beigās tika izdarīts kopsavilkums un apspriests, vai sasniedzamais rezultāts ir sasniegts.

Krāslavas novada skolotāji guva priekšstatu par darbu pirmsskolā - kā bērni tiek gatavoti skolai, kā tiek plānots pirmskolas mācību saturs, kāda ir vērtēšana pirmsskolā.

Seminārā Krāslavas pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Janīna Samsanoviča pastāstīja par jauno pamatizglītības standartu. Nākamajā mācību gadā pēc jauna kompetencēs balstītā mācību standarta mācības uzsāks pirmās, ceturtās un septītās klases. Pamatskolā turpināsies pirmskolā iesāktais darbs. Turpināsim apgūt pratību pamatus, kas ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratni un pamatprasmes septiņās mācību jomās. 1.–3. klasē skolēnu mācību sasniegumi, tāpat kā pirmsskolā, tiks vērtēti apguves līmeņos – „sācis apgūt”, „turpina apgūt”, „apguvis”, „apguvis padziļināti”; 4.–9. klasē – 10 ballēs. Skolēna sniegums atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam tiks vērtēts saskaņā ar šādiem kritērijiem: demonstrēto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju mācību jomā, caurviju prasmju un attieksmju apjoms un kvalitāte; atbalsta nepieciešamība; spēja lietot apgūto tipveida vai nepazīstamā situācijā.

Liels paldies Krāslavas PII „Pienenīte” vadītājai Viktorijai Oļehno un vadītājas vietniecei mācību jomā Lilijai Krumpānei par atbalstu un sadarbību.

Paldies Krāslavas PII „Pienenīte” skolotājām un pirmskolas mācību jomas koordinatorei Vinetai Vigulei par sadarbību!

OESD pētījuma Izglītības un prasmju direktorāta direktors Andreass Šleihers teica: „Pasaule mūs vairs neapbalvo par to, ko mēs zinām, bet apbalvo par to, ko mēs varam izdarīt.”

Lai mums visiem izdodas īstenot noliktos mērķus, kā arī neapjukt un neizdegt šajā izglītības pārmaiņu laikā!

Inta Beikule, Krāslavas novada sākumskolas mācību jomas koordinatore

 Jauna aptauja

Jūlijs - 2020
P O T C P S S
 
01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by webbuilding.lv - mājas lapu izstrāde.