pirmdiena, 27. maijs, 2024Vārda diena: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
crest1 crest2

Ziņas

 • 03.05.2024

  Kas var būt vēl aizraujošāks, kā piedalīties Eiropas Savienības māja rīkotajā konkursā „Vide manā Eiropā!”? Konkursa uzdevums bija izdomāt un iesniegt 10 vārdus, kuri ir nozīmīgi tīras vides saglabāšanā. Pamatvārds VIDE un sākumvārdi saistās ar šiem burtiem, tā pakāpeniski veidojot vārdu režģi. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4. b klases skolēni bija starp tām 33 Latvijas skolām, kas izrādīja savu interesi un iesaistījās piedāvātajā konkursā. Stimulu radīja arī tas, ka iesūtītie vārdi vēlāk pārtaps īstajā mācību materiālā. Skolēni ar azartu ķērās pie darba. Tika iesaistīti arī vecāki. Vārdu virknējums bija daudzveidīgs. Konkursam skolēni izvēlējās iesūtīt vārdus: šķirošana, miskaste, talka, izkapts, rosīgs, elektromobilis, skrejritenis, iepakojums, pastaiga, ekoloģisks. Vizuālās...

 • 03.05.2024

  Lai paplašinātu skolēnu redzesloku, radītu interesi par matemātikas zinātnes  tēmām un attīstu abstrakto domāšanu, 24. aprīlī Krāslavas ģimnāzijā norisinājās atklātā matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem. Olimpiādē piedalījās 24 labākie matemātiķi no Krāslavas ģimnāzijas, Dagdas vidusskolas, Varavīksnes vidusskolas, Ezernieku pamatskolas un Priežmalas pamatskolas. Pēc olimpiādes rezultātu izskatīšanas, vērtēšanas komisija nolēma apbalvot deviņus labākos matemātiķus: 1. vieta - Aurēlijai Rimšānei, Krāslavas ģimnāzija; 2. vieta - Mariannai Pizānei, Krāslavas ģimnāzija; 2. vieta - Jurim Pauliņam, Dagdas vidusskola; 2. vieta - Nikitam Zaicevam, Varavīksnes vidusskola; 3. vieta - Emīlam Bebrišam, Krāslavas ģimnāzija; 3. vieta - Timuram Markovam, Krāslavas ģimnāzija; atzinība...

 • 03.05.2024

  Krāslavas Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības pulciņš šoreiz uz sarunu aicināja bijušo BJC audzēkni Alisi Samsonoviču, kura pašlaik šajā  izglītības iestādē strādā par skolotāju. Alise  uz Bērnu un jauniešu centru atnāca 2008. gadā, būdama Krāslavas pamatskolas 1. klases skolniece, un palika šeit uz  divpadsmit gadiem kā vairāku pulciņu aktīva dalībniece. Kopš 2020. gada Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā Alise strādā par pedagogu. Alise atceras, ka Krāslavas BJC no septiņu gadu vecuma viņa sāka apmeklēt tautasdeju pulciņu pie skolotājas Intas Beikules, 3. klasē sāka darboties papīra plastikas pulciņā pie skolotājas Larisas Kizjalo. 2012. gadā pievienojās  sporta tūrisma pulciņam, kuru vadīja skolotājs Dzintars Patmalnieks. Alisei pa šiem divpadsmit gadiem kā bērnu un jauniešu...

 • 03.05.2024

  Tālajā 1917. gada 26.-27. aprīlī Rēzeknē notika  Pirmais Latgales kongress. Tajā Latgales latvieši pieņēma lēmumu par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem latviešiem, izveidojot savu autonomu valsti. Šis bija fundamentāls lēmums turpmākajā ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti, kā arī nozīmīgs sākumpunkts vēlākajai neatkarīgas Latvijas Republikas dibināšanai. Akcentējot vēsturiskos notikumus, kopš 2019. gada 27. aprīlis ir noteikts par Latgales kongresa dienu. Arī mēs, Krāslavas ģimnāzijas saime, jau sesto gadu svinam šos svētkus. Kopš 2023. gada šo svētku svinēšanā iesaistām arī  Krāslavas novada vidusskolu komandas, aicinot piedalīties erudītu konkursā „Es mīlu Latgali”. Šogad, 26. aprīlī, kultūras namā bija pulcējušās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas...

 • 03.05.2024

  26. aprīlī,  atbalstot aktīvu dzīvesveidu, Krāslavas ģimnāzijā norisinājās „Olimpiskās dienas 2024” sporta aktivitātes 2., 4.,5. klašu grupās. Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, kas tiek organizēts par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas gadadienai, sadarbībā ar visu valstu nacionālajām Olimpiskajām komitējām, popularizējot Olimpisko kustību un Olimpiskās vērtības - draudzība, cieņa, izcilība. Šogad „Olimpiskās dienas 2024” devīze Latvijā ir „Izaugt # sportiņā!”. Katrā klašu grupā iesildīšanās notika ar kopīgu vingrošanu, iepriekš sagatavojot vingrojumu kompleksu mācību stundās. Sporta pasākuma laikā 4. un 5. klašu skolēni sacentās kustību spēlē „Bumbu pāri tīklam” – pārbaudot ne tikai spēļu noteikumu zināšanas un fizisko sagatavotību, bet arī prasmi...

 • 02.05.2024

  Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” š. g. 9. maijā plkst. 13.00 Skolas ielā 7 (3. stāvā, aktu zālē), Krāslavā organizē semināru par atklātu projektu konkursu, kas attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam rīcībām: 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai; 1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai; 1.3. „Lauku biļete”. Konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums – 400 000...

 • 02.05.2024

  Lielā Talka 2024 ir notikusi! Krāslavas novadā iedzīvotāji aprīlī aktīvi veica labiekārtošanas darbus un vāca atkritumus. Talkas tīmekļa vietnē oficiāli tika reģistrētas 19 vietu talkai, bet īstenībā to skaits bija daudz lielāks. Daudzas teritorijas tika sakoptas jau līdz oficiālajam Lielās talkas datumam. Pateicoties aktīvajiem talciniekiem, katru gadu piemēsloto vietu skaits samazinās. Lielajā Talkā aktīvi piedalījās pilsētas iedzīvotāji, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslavas ģimnāzija, Krāslavas grāfu Plāteru v. n poļu pamatskola, PII „Pīlādzītis”, PII „Pienenīte”, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra tūrisma pulciņš „SapSan”, jaunsargi, Krāslavas Kultūras nams, Krāslavas novada pensionāru biedrība, Krāslavas novada sociālais dienests, Krāslavas novada muzejs, Krāslavas novada...

 • 02.05.2024

  Valsts meža dienests ar 3. maiju nosaka meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, kas paredz vairāku būtisku noteikumu ievērošanu. Mežos ugunsnedrošajā laikposmā ir aizliegts: 1. veidot atklātu liesmu, izņemot speciāli izveidotajās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas; 2. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus; 3. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai; 4. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida...

 • 02.05.2024

  Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”, kura mērķis ir motivēt un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot finansiālu atbalstu. Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā divus gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 7. maijam plkst. 12.00. Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601, vai elektroniski parakstītus...

Jauna aptauja

Maijs - 2024
P O T C P S S
  01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28 29 30 31  
trešdiena, 08.05.2024
otrdiena, 14.05.2024

Dienas foto

 • Skrienam kopā pils parkā – 2024

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde