ceturtdiena, 25. aprīlis, 2024Vārda diena: Bārbala, Līksma
crest1 crest2

Ziņas

 • 05.04.2024

  31. martā Skaistā notika Lieldienu – gaišāko un pavasarīgāko svētku svinēšana. Tas ir brīdis, kad dienas gaisma palielinās, bet tumsa samazinās. Šo gaismas uzvaru pār tumsu mēs atzīmējām ar pavasara saulgriežu svinībām. Nosaukums „Lieldienas” tieši izsaka šī notikuma būtību, jo diena tiešām ir kļuvusi lielāka par nakti. Sanākot kopā, Skaistas Tautas namā visi varēja darboties radošajā darbnīcā. Katrs varēja izdekorēt gan šķīvīti, gan paliktni Lieldienu olai ar ziediņu, lapiņu, taureņu, zaķīšu un oliņu dekoriem. Čaklākajiem izdevās izdekorēt abus. Lieldienu pasākumā olu kaujas, ripināšana un konkurss par skaistāko olu ir neatņemama svētku tradīcija, tāpēc visiem līdzi bija paņemta stiprākā, skaistākā un tālāk ripojošākā ola. Pēc olu kaujām čaklās omītes no tām uztaisīja garšīgu pildījumu...

 • 05.04.2024

  Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība (turpmāk – Apvienība) ir uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) atbalstīto projektu Nr.1-08/59/2023 „Īpaši aizsargājamo koku (dižkoku) stāvokļa novērtēšana un nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšana Krāslavas novada Andzeļu pagastā, Rāznas Nacionālajā parkā un Andrupenes pagastā”. Projekts paredz sertificētu arboristu atzinumu sagatavošanu par dižkoku stāvokli un veicamajiem kopšanas pasākumiem, dižkoku kopšanas pasākumu veikšanu, kā arī projekta teritoriju uzraudzību un dižkoku sakopšanas pasākumu sekmju novērtējumu un monitoringu.       Projekta ietvaros ir plānoti darbi šādā apmērā: 1) veikt atzinuma sagatavošanu un kopšanu kokiem Andrupenes pagasta Astašovā: parastā apse Populus...

 • 04.04.2024

  27. martā izskanēja Daiļrunātāju saiets 2024 Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Saulīte”. Bērniem bija iespēja dalīties ar savām dzejoļu interpretācijām, radot skaistu un aizkustinošu atmosfēru. Šādas tikšanās veicina bērnu pašizpausmi un veido interesi par literatūru jau agrīnā vecumā. Lai pasākums būtu aizraujošāks, Burtu meitenes un Karlsons bija sagatavojuši mīklas gan bērniem, gan audzinātājām. Neiztika arī bez rotaļām, spēlēm un gardiem saldumiem. Visi dalībnieki saņēma pateicības, tie ir: Sanita Steļmaka (Indras pamatskolas PII grupa); Sofija Sosnovska (Andrupenes pagasta PII „Avotiņš”); Una Kolesnikova (Andrupenes pagasta PII „Avotiņš”); Kristīne Vasiļjeva (Andrupenes pagasta PII „Avotiņš”); Sabīne Danovska (Krāslavas PII „Pienenīte”); Aivis Konošonoks...

 • 04.04.2024

  Šī gada 21. martā „Europe Direct Austrumlatgale” projekta ietvaros Krāslavas novada bibliotēkā norisinājās lekcija/darbnīca „Digitālo rīku jēgpilna izmantošana pieaugušo izglītībā”. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors, Mg.sc.comp. Mihails Kijaško klātesošos iepazīstināja ar populārākiem digitāliem rīkiem izglītībā un RTA pieredzi, ieteikumiem lekciju plānošanai un īstenošanai tiešsaistē, ģeneratīvo mākslīgo intelektu un citām tēmām. Digitālie rīki izglītībā. Digitālas kompetences. Attālināto mācīšanas risinājumu ieviešana iestādēs. Drošība un sociālie tīkli. MOOC. Populārākie bezmaksas rīki ikdienai.  Mākslīgais intelekts, iespējas un riski. Lektors piedāvāja apskatīt šādas filmas par un ap sociālajiem tīkliem, to ietekmi uz indivīdu un sabiedrību: „The Great Hack” (2019) par...

 • 04.04.2024

  Krāslavas ģimnāzijā marta beigās Rīgas Ekonomikas augstskolas students un mūsu skolas absolvents Viesturs Andžāns novadīja nodarbību 10. un 11. klases skolēniem ar mērķi iepazīstināt viņus ar augstskolas piedāvātajām iespējām studēt ar ekonomiku saistītas zinātnes. Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics (SSE) in Riga - https://www.sseriga.edu/ ) ir starptautiska līmeņa biznesa skola, kas atrodas Rīgā un sniedz iespēju apgūt bakalaura programmu ekonomikā un uzņēmējdarbībā, un iegūt profesionālo maģistra grādu angļu valodā. Nodarbības laikā mēs uzzinājām par augstskolas studiju norisi un dzīvi SSE Riga kolektīvā, kā arī saņēmām atbildes uz mūsu jautājumiem par studijām. Viesturs pastāstīja par savu personīgo pieredzi, mācoties Rīgas Ekonomikas augstskolā, uzsverot visus...

 • 04.04.2024

  43 skolas no visiem Latvijas novadiem un valstspilsētām saņēmušas Latvijas Universitātes (LU) atzinības rakstus par sekmīgu skolēnu sagatavošanu studijām augstākās izglītības iestādē. LU rektora parakstītu atzinības rakstu ik gadus pasniedz līdzās LU Skolu balvai. Šo balvu piešķir katra Latvijas reģiona – Rīgas, Pierīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales - skolai, kura iepriekšējā gadā devusi vislielāko ieguldījumu LU studentu saimes papildināšanā, vērtējot procentuāli lielāko skaitu skolas absolventu, kas mācību gaitas turpina LU. Atzinības rakstus pēc šāda paša vērtējuma pasniedz skolām no katra Latvijas novada un valstspilsētas. Balvas tradīcija iedibināta 2016. gadā. Rīgas reģionā LU atzinības rakstu saņem Ādažu vidusskola, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Ķekavas vidusskola,...

 • 03.04.2024

  Pār tevi smilšu klusums klāts,Vien paliek atmiņasUn tava mūža stāsts. Pirmie pavasara saules stari iezīmējuši mūsu sirdis ar skaudru, un neaptveramu ziņu - mūžība devies Romualds Raginis, bijušais Krāslavas Mūzikas skolas pedagogs un direktors, poļu kultūras biedrības vokālā ansambļa „Strumieņ” dibinātājs un ilggadējais vadītājs, Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu draudzes kora vadītājs un ērģelnieks. Romualds Raginis piedzima 1940. gada 5. novembrī. No bērnības viņu saistīja akordeona spēle un 13 gadu vecumā viņš nopietni sāka studēt mūziku Braslavā (Baltkrievija) skolēnu interešu namā. Paralēli tam darbojās pilsētas kultūras nama pūtēju orķestrī, bija koncertmeistars bērnudārzā. Pēc vidusskolas atestāta saņemšanas, iestājās Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 1962. gadā tika norīkots uz...

 • 03.04.2024

  Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”, kura mērķis ir motivēt un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot finansiālu atbalstu. Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā divus gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 7. maijam plkst. 12.00. Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601, vai elektroniski parakstītus...

 • 03.04.2024

  Tehnoloģijām ir svarīga loma dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpēc Krāslavas novada bibliotēka piedāvā senioriem pilnveidot digitālās prasmes un medijpratību, organizējot regulāras darbnīcas no cikla „Digitālās prasmes un medijpratība”. Šī gada 18. martā Krāslavas novada bibliotēka organizēja darbnīcu cikla senioriem „Digitālās prasmes un medijpratība” 7. darbnīcu. Šajā darbnīcā pasākuma lektore bija Krāslavas novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ināra Pauliņa, kura iepazīstināja klātesošos ar attālinātiem bibliotēkas pakalpojumiem. Darbnīcas pirmajā daļā Ināra stāstīja par Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogu, tā funkcijām, radot tās lietotāju saskarni un arī mobilo versiju. Lektore nodemonstrēja, kā notiek grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņu pagarināšana, izmantojot Krāslavas...

Jauna aptauja

Aprīlis - 2024
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26 27 28
29 30  
pirmdiena, 22.04.2024
trešdiena, 24.04.2024

Dienas foto

 • Jura Rogas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde